Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2670 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 670 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 207 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Luty 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Marzec 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Kwiecień 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Maj 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Czerwiec 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Lipiec 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Sierpień 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Wrzesień 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Październik 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Listopad 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Grudzień 2 670,00 260,59 40,05 65,42 207,35 2 054,00 0,00 2 096,59
Rocznie 32 040,00 3 127,08 480,60 785,04 0,00 24 648,00 0,00 25 159,08
Wynagrodzenie pracownika 2 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 174 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Luty 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Marzec 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Kwiecień 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Maj 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Czerwiec 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Lipiec 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Sierpień 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Wrzesień 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Październik 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Listopad 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Grudzień 2 670,00 260,59 173,55 44,59 68,09 3 216,82 zł
Rocznie 32 040,00 3 127,08 2 082,60 535,08 817,08 38 601,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 097 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2670 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 929 zł
Ubezpieczenie emerytalne 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 213 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Całość - kwota brutto 2 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Luty 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Marzec 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Kwiecień 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Maj 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Czerwiec 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Lipiec 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Sierpień 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Wrzesień 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Październik 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Listopad 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Grudzień 2 670,00 260,59 40,05 0,00 213,24 1 895,00 227,00 1 928,72
Rocznie 32 040,00 3 127,08 480,60 0,00 2 558,88 22 740,00 168,00 23 144,64
Wynagrodzenie pracownika 2 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 261 zł
Ubezpieczenie rentowe 174 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 172 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Luty 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Marzec 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Kwiecień 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Maj 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Czerwiec 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Lipiec 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Sierpień 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Wrzesień 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Październik 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Listopad 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Grudzień 2 670,00 260,59 173,55 0,00 68,09 3 172,23 zł
Rocznie 32 040,00 3 127,08 2 082,60 0,00 817,08 38 066,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 929 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 172 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2670 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 363 zł
Całość - kwota brutto 2 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Luty 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Marzec 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Kwiecień 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Maj 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Czerwiec 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Lipiec 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Sierpień 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Wrzesień 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Październik 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Listopad 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Grudzień 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136,00 363,00 2 307,00
Rocznie 32 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 632,00 4 356,00 27 684,00
Wynagrodzenie pracownika 2 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Luty 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Marzec 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Kwiecień 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Maj 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Czerwiec 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Lipiec 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Sierpień 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Wrzesień 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Październik 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Listopad 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Grudzień 2 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 670,00 zł
Rocznie 32 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 307 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2670 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 29 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 670 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 29,00 0,00 2 370,10
Luty 2 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 29,00 0,00 2 370,10
Marzec 2 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 29,00 0,00 2 370,10
Kwiecień 2 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 29,00 0,00 2 370,10
Maj 2 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 231,00 0,00 2 168,10
Czerwiec 2 670,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 429,00 0,00 1 970,10
Lipiec 2 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 345,00 0,00 1 790,51
Sierpień 2 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 345,00 0,00 1 790,51
Wrzesień 2 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 345,00 0,00 1 790,51
Październik 2 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 345,00 0,00 1 790,51
Listopad 2 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 345,00 0,00 1 790,51
Grudzień 2 670,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 345,00 0,00 1 790,51
Rocznie 32 040,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 846,00 0,00 24 361,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 370 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.