Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2660 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 660 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 207 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Luty 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Marzec 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Kwiecień 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Maj 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Czerwiec 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Lipiec 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Sierpień 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Wrzesień 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Październik 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Listopad 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Grudzień 2 660,00 259,62 39,90 65,17 206,58 2 045,00 0,00 2 088,73
Rocznie 31 920,00 3 115,44 478,80 782,04 0,00 24 540,00 0,00 25 064,76
Wynagrodzenie pracownika 2 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 173 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 205 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Luty 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Marzec 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Kwiecień 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Maj 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Czerwiec 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Lipiec 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Sierpień 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Wrzesień 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Październik 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Listopad 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Grudzień 2 660,00 259,62 172,90 44,42 67,83 3 204,77 zł
Rocznie 31 920,00 3 115,44 2 074,80 533,04 813,96 38 457,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 089 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 660 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 205 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2660 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 212 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Całość - kwota brutto 2 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Luty 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Marzec 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Kwiecień 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Maj 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Czerwiec 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Lipiec 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Sierpień 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Wrzesień 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Październik 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Listopad 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Grudzień 2 660,00 259,62 39,90 0,00 212,44 1 888,00 227,00 1 921,48
Rocznie 31 920,00 3 115,44 478,80 0,00 2 549,28 22 656,00 168,00 23 057,76
Wynagrodzenie pracownika 2 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 173 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 160 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Luty 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Marzec 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Kwiecień 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Maj 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Czerwiec 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Lipiec 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Sierpień 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Wrzesień 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Październik 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Listopad 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Grudzień 2 660,00 259,62 172,90 0,00 67,83 3 160,35 zł
Rocznie 31 920,00 3 115,44 2 074,80 0,00 813,96 37 924,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 921 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 660 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 160 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2660 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 298 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 362 zł
Całość - kwota brutto 2 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Luty 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Marzec 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Kwiecień 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Maj 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Czerwiec 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Lipiec 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Sierpień 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Wrzesień 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Październik 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Listopad 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Grudzień 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 128,00 362,00 2 298,00
Rocznie 31 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 536,00 4 344,00 27 576,00
Wynagrodzenie pracownika 2 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Luty 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Marzec 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Kwiecień 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Maj 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Czerwiec 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Lipiec 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Sierpień 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Wrzesień 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Październik 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Listopad 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Grudzień 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 zł
Rocznie 31 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 298 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 660 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2660 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 362 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 27 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 660 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 660,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 27,00 0,00 2 362,10
Luty 2 660,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 27,00 0,00 2 362,10
Marzec 2 660,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 27,00 0,00 2 362,10
Kwiecień 2 660,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 27,00 0,00 2 362,10
Maj 2 660,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 222,00 0,00 2 167,10
Czerwiec 2 660,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 426,00 0,00 1 963,10
Lipiec 2 660,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 342,00 0,00 1 783,51
Sierpień 2 660,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 342,00 0,00 1 783,51
Wrzesień 2 660,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 342,00 0,00 1 783,51
Październik 2 660,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 342,00 0,00 1 783,51
Listopad 2 660,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 342,00 0,00 1 783,51
Grudzień 2 660,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 342,00 0,00 1 783,51
Rocznie 31 920,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 808,00 0,00 24 279,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 362 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.