Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 27300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 27 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 766 zł
Ubezpieczenie rentowe 579 zł
Ubezpieczenie chorobowe 945 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 996 zł
Zaliczka na podatek 3 665 zł
Całość - kwota brutto 38 582 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 582,00 3 765,60 578,73 945,26 2 996,32 33 042,00 3 665,00 26 631,09
Luty 38 582,00 3 765,60 578,73 945,26 2 996,32 33 042,00 3 665,00 26 631,09
Marzec 38 582,00 3 765,60 578,73 945,26 2 996,32 33 042,00 3 665,00 26 631,09
Kwiecień 38 582,00 3 765,60 578,73 945,26 2 996,32 33 042,00 6 099,00 24 197,09
Maj 38 582,00 3 765,60 578,73 945,26 2 996,32 33 042,00 10 573,00 19 723,09
Czerwiec 38 582,00 1 477,68 227,10 945,26 3 233,88 35 682,00 11 418,00 21 280,08
Lipiec 38 582,00 0,00 0,00 945,26 3 387,31 37 387,00 11 964,00 22 285,43
Sierpień 38 582,00 0,00 0,00 945,26 3 387,31 37 387,00 11 964,00 22 285,43
Wrzesień 38 582,00 0,00 0,00 945,26 3 387,31 37 387,00 11 964,00 22 285,43
Październik 38 582,00 0,00 0,00 945,26 3 387,31 37 387,00 11 964,00 22 285,43
Listopad 38 582,00 0,00 0,00 945,26 3 387,31 37 387,00 11 964,00 22 285,43
Grudzień 38 582,00 0,00 0,00 945,26 3 387,31 37 387,00 11 964,00 22 285,43
Rocznie 462 984,00 20 305,68 3 120,75 11 343,12 38 539,34 425 214,00 72 332,00 278 806,11
Wynagrodzenie pracownika 38 582 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 766 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 508 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 644 zł
Fundusz Pracy (FP) 945 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 484 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 582,00 3 765,60 2 507,83 644,32 983,84 46 483,59 zł
Luty 38 582,00 3 765,60 2 507,83 644,32 983,84 46 483,59 zł
Marzec 38 582,00 3 765,60 2 507,83 644,32 983,84 46 483,59 zł
Kwiecień 38 582,00 3 765,60 2 507,83 644,32 983,84 46 483,59 zł
Maj 38 582,00 3 765,60 2 507,83 644,32 983,84 46 483,59 zł
Czerwiec 38 582,00 1 477,68 984,10 644,32 983,84 42 671,94 zł
Lipiec 38 582,00 0,00 0,00 644,32 983,84 40 210,16 zł
Sierpień 38 582,00 0,00 0,00 644,32 983,84 40 210,16 zł
Wrzesień 38 582,00 0,00 0,00 644,32 983,84 40 210,16 zł
Październik 38 582,00 0,00 0,00 644,32 983,84 40 210,16 zł
Listopad 38 582,00 0,00 0,00 644,32 983,84 40 210,16 zł
Grudzień 38 582,00 0,00 0,00 644,32 983,84 40 210,16 zł
Rocznie 462 984,00 20 305,68 13 523,25 7 731,84 11 806,08 516 350,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 582 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 631 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 631 zł netto poniesie łączny koszt równy 46 484 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 27300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 27 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 542 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 886 zł
Zaliczka na podatek 3 078 zł
Całość - kwota brutto 36 133 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 133,00 3 526,58 542,00 0,00 2 885,80 25 652,00 3 078,00 26 100,38
Luty 36 133,00 3 526,58 542,00 0,00 2 885,80 25 652,00 3 078,00 26 100,38
Marzec 36 133,00 3 526,58 542,00 0,00 2 885,80 25 652,00 3 078,00 26 100,38
Kwiecień 36 133,00 3 526,58 542,00 0,00 2 885,80 25 652,00 3 078,00 26 100,38
Maj 36 133,00 3 526,58 542,00 0,00 2 885,80 25 652,00 3 078,00 26 100,38
Czerwiec 36 133,00 2 672,78 410,75 0,00 2 974,45 26 440,00 3 173,00 26 902,22
Lipiec 36 133,00 0,00 0,00 0,00 3 251,97 28 906,00 3 469,00 29 412,31
Sierpień 36 133,00 0,00 0,00 0,00 3 251,97 28 906,00 3 469,00 29 412,31
Wrzesień 36 133,00 0,00 0,00 0,00 3 251,97 28 906,00 3 469,00 29 412,31
Październik 36 133,00 0,00 0,00 0,00 3 251,97 28 906,00 3 469,00 29 412,31
Listopad 36 133,00 0,00 0,00 0,00 3 251,97 28 906,00 3 469,00 29 412,31
Grudzień 36 133,00 0,00 0,00 0,00 3 251,97 28 906,00 3 469,00 29 412,31
Rocznie 433 596,00 20 305,68 3 120,75 0,00 36 915,27 328 136,00 2 460,00 333 877,98
Wynagrodzenie pracownika 36 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 349 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 885 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 42 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 133,00 3 526,58 2 348,65 0,00 921,39 42 929,62 zł
Luty 36 133,00 3 526,58 2 348,65 0,00 921,39 42 929,62 zł
Marzec 36 133,00 3 526,58 2 348,65 0,00 921,39 42 929,62 zł
Kwiecień 36 133,00 3 526,58 2 348,65 0,00 921,39 42 929,62 zł
Maj 36 133,00 3 526,58 2 348,65 0,00 921,39 42 929,62 zł
Czerwiec 36 133,00 2 672,78 1 780,00 0,00 921,39 41 507,17 zł
Lipiec 36 133,00 0,00 0,00 0,00 921,39 37 054,39 zł
Sierpień 36 133,00 0,00 0,00 0,00 921,39 37 054,39 zł
Wrzesień 36 133,00 0,00 0,00 0,00 921,39 37 054,39 zł
Październik 36 133,00 0,00 0,00 0,00 921,39 37 054,39 zł
Listopad 36 133,00 0,00 0,00 0,00 921,39 37 054,39 zł
Grudzień 36 133,00 0,00 0,00 0,00 921,39 37 054,39 zł
Rocznie 433 596,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 056,68 478 481,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 36 133 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 27300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 27 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 297 zł
Całość - kwota brutto 31 597 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Luty 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Marzec 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Kwiecień 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Maj 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Czerwiec 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Lipiec 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Sierpień 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Wrzesień 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Październik 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Listopad 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Grudzień 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 278,00 4 297,00 27 300,00
Rocznie 379 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 336,00 51 564,00 327 600,00
Wynagrodzenie pracownika 31 597 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 597 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Luty 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Marzec 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Kwiecień 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Maj 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Czerwiec 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Lipiec 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Sierpień 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Wrzesień 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Październik 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Listopad 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Grudzień 31 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 597,00 zł
Rocznie 379 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 597 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 597 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 27300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 27 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 961 zł
Zaliczka na podatek 8 304 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 903 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 903,00 0,00 0,00 0,00 2 961,27 0,00 8 304,00 0,00 21 637,73
Luty 32 903,00 0,00 0,00 0,00 2 961,27 0,00 10 104,00 0,00 19 837,73
Marzec 32 903,00 0,00 0,00 0,00 2 961,27 0,00 10 104,00 0,00 19 837,73
Kwiecień 32 903,00 0,00 0,00 0,00 2 961,27 0,00 10 104,00 0,00 19 837,73
Maj 32 903,00 0,00 0,00 0,00 2 961,27 0,00 10 104,00 0,00 19 837,73
Czerwiec 32 903,00 0,00 0,00 0,00 2 961,27 0,00 10 104,00 0,00 19 837,73
Lipiec 32 903,00 176,27 72,24 0,00 2 961,27 15,08 10 019,00 0,00 19 659,14
Sierpień 32 903,00 176,27 72,24 0,00 2 961,27 15,08 10 019,00 0,00 19 659,14
Wrzesień 32 903,00 176,27 72,24 0,00 2 961,27 15,08 10 019,00 0,00 19 659,14
Październik 32 903,00 176,27 72,24 0,00 2 961,27 15,08 10 019,00 0,00 19 659,14
Listopad 32 903,00 176,27 72,24 0,00 2 961,27 15,08 10 019,00 0,00 19 659,14
Grudzień 32 903,00 176,27 72,24 0,00 2 961,27 15,08 10 019,00 0,00 19 659,14
Rocznie 394 836,00 1 057,62 433,44 0,00 35 535,24 0,00 118 938,00 0,00 238 781,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 638 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.