Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2640 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 640 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 073 zł
Ubezpieczenie emerytalne 258 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 205 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Luty 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Marzec 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Kwiecień 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Maj 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Czerwiec 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Lipiec 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Sierpień 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Wrzesień 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Październik 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Listopad 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Grudzień 2 640,00 257,66 39,60 64,68 205,03 2 028,00 0,00 2 073,03
Rocznie 31 680,00 3 091,92 475,20 776,16 0,00 24 336,00 0,00 24 876,36
Wynagrodzenie pracownika 2 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 258 zł
Ubezpieczenie rentowe 172 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Luty 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Marzec 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Kwiecień 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Maj 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Czerwiec 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Lipiec 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Sierpień 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Wrzesień 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Październik 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Listopad 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Grudzień 2 640,00 257,66 171,60 44,09 67,32 3 180,67 zł
Rocznie 31 680,00 3 091,92 2 059,20 529,08 807,84 38 168,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 073 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2640 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 258 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 211 zł
Zaliczka na podatek 225 zł
Całość - kwota brutto 2 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Luty 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Marzec 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Kwiecień 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Maj 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Czerwiec 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Lipiec 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Sierpień 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Wrzesień 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Październik 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Listopad 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Grudzień 2 640,00 257,66 39,60 0,00 210,85 1 874,00 225,00 1 907,01
Rocznie 31 680,00 3 091,92 475,20 0,00 2 530,20 22 488,00 168,00 22 884,12
Wynagrodzenie pracownika 2 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 258 zł
Ubezpieczenie rentowe 172 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 65 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 137 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Luty 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Marzec 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Kwiecień 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Maj 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Czerwiec 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Lipiec 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Sierpień 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Wrzesień 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Październik 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Listopad 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Grudzień 2 640,00 257,66 171,60 0,00 67,32 3 136,58 zł
Rocznie 31 680,00 3 091,92 2 059,20 0,00 807,84 37 638,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 907 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 137 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2640 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 281 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 359 zł
Całość - kwota brutto 2 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Luty 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Marzec 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Kwiecień 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Maj 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Czerwiec 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Lipiec 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Sierpień 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Wrzesień 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Październik 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Listopad 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Grudzień 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 112,00 359,00 2 281,00
Rocznie 31 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 344,00 4 308,00 27 372,00
Wynagrodzenie pracownika 2 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 640 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Luty 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Marzec 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Kwiecień 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Maj 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Czerwiec 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Lipiec 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Sierpień 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Wrzesień 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Październik 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Listopad 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Grudzień 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 zł
Rocznie 31 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 281 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 640 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2640 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 24 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 640 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 24,00 0,00 2 345,10
Luty 2 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 24,00 0,00 2 345,10
Marzec 2 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 24,00 0,00 2 345,10
Kwiecień 2 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 24,00 0,00 2 345,10
Maj 2 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 204,00 0,00 2 165,10
Czerwiec 2 640,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 420,00 0,00 1 949,10
Lipiec 2 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 335,00 0,00 1 770,51
Sierpień 2 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 335,00 0,00 1 770,51
Wrzesień 2 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 335,00 0,00 1 770,51
Październik 2 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 335,00 0,00 1 770,51
Listopad 2 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 335,00 0,00 1 770,51
Grudzień 2 640,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 335,00 0,00 1 770,51
Rocznie 31 680,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 730,00 0,00 24 117,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 345 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.