Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2630 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 630 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 204 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Luty 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Marzec 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Kwiecień 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Maj 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Czerwiec 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Lipiec 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Sierpień 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Wrzesień 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Październik 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Listopad 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Grudzień 2 630,00 256,69 39,45 64,44 204,25 2 019,00 0,00 2 065,17
Rocznie 31 560,00 3 080,28 473,40 773,28 0,00 24 228,00 0,00 24 782,04
Wynagrodzenie pracownika 2 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Luty 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Marzec 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Kwiecień 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Maj 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Czerwiec 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Lipiec 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Sierpień 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Wrzesień 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Październik 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Listopad 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Grudzień 2 630,00 256,69 170,95 43,92 67,07 3 168,63 zł
Rocznie 31 560,00 3 080,28 2 051,40 527,04 804,84 38 023,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 065 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2630 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 210 zł
Zaliczka na podatek 317 zł
Całość - kwota brutto 2 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Luty 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Marzec 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Kwiecień 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Maj 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Czerwiec 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Lipiec 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Sierpień 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Wrzesień 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Październik 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Listopad 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Grudzień 2 630,00 256,69 39,45 0,00 210,05 1 867,00 317,00 1 806,42
Rocznie 31 560,00 3 080,28 473,40 0,00 2 520,60 22 404,00 1 644,00 21 677,04
Wynagrodzenie pracownika 2 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 125 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Luty 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Marzec 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Kwiecień 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Maj 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Czerwiec 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Lipiec 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Sierpień 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Wrzesień 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Październik 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Listopad 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Grudzień 2 630,00 256,69 170,95 0,00 67,07 3 124,71 zł
Rocznie 31 560,00 3 080,28 2 051,40 0,00 804,84 37 496,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 806 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 125 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2630 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 272 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 358 zł
Całość - kwota brutto 2 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Luty 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Marzec 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Kwiecień 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Maj 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Czerwiec 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Lipiec 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Sierpień 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Wrzesień 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Październik 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Listopad 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Grudzień 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 104,00 358,00 2 272,00
Rocznie 31 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 248,00 4 296,00 27 264,00
Wynagrodzenie pracownika 2 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 630 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Luty 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Marzec 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Kwiecień 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Maj 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Czerwiec 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Lipiec 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Sierpień 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Wrzesień 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Październik 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Listopad 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Grudzień 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 630,00 zł
Rocznie 31 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 272 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 630 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2630 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 22 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 630 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 22,00 0,00 2 337,10
Luty 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 22,00 0,00 2 337,10
Marzec 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 22,00 0,00 2 337,10
Kwiecień 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 22,00 0,00 2 337,10
Maj 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 195,00 0,00 2 164,10
Czerwiec 2 630,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 417,00 0,00 1 942,10
Lipiec 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Sierpień 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Wrzesień 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Październik 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Listopad 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Grudzień 2 630,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 332,00 0,00 1 763,51
Rocznie 31 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 692,00 0,00 24 035,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 337 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.