Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2620 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 620 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 057 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 203 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Luty 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Marzec 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Kwiecień 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Maj 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Czerwiec 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Lipiec 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Sierpień 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Wrzesień 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Październik 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Listopad 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Grudzień 2 620,00 255,71 39,30 64,19 203,47 2 011,00 0,00 2 057,33
Rocznie 31 440,00 3 068,52 471,60 770,28 0,00 24 132,00 0,00 24 687,96
Wynagrodzenie pracownika 2 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 170 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 44 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Luty 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Marzec 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Kwiecień 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Maj 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Czerwiec 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Lipiec 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Sierpień 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Wrzesień 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Październik 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Listopad 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Grudzień 2 620,00 255,71 170,30 43,75 66,81 3 156,57 zł
Rocznie 31 440,00 3 068,52 2 043,60 525,00 801,72 37 878,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 057 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 620 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2620 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 620 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 209 zł
Zaliczka na podatek 223 zł
Całość - kwota brutto 2 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Luty 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Marzec 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Kwiecień 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Maj 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Czerwiec 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Lipiec 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Sierpień 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Wrzesień 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Październik 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Listopad 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Grudzień 2 620,00 255,71 39,30 0,00 209,25 1 860,00 223,00 1 892,54
Rocznie 31 440,00 3 068,52 471,60 0,00 2 511,00 22 320,00 168,00 22 710,48
Wynagrodzenie pracownika 2 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 170 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 113 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Luty 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Marzec 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Kwiecień 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Maj 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Czerwiec 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Lipiec 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Sierpień 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Wrzesień 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Październik 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Listopad 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Grudzień 2 620,00 255,71 170,30 0,00 66,81 3 112,82 zł
Rocznie 31 440,00 3 068,52 2 043,60 0,00 801,72 37 353,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 893 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 620 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 113 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2620 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 620 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 356 zł
Całość - kwota brutto 2 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Luty 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Marzec 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Kwiecień 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Maj 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Czerwiec 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Lipiec 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Sierpień 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Wrzesień 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Październik 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Listopad 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Grudzień 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,00 356,00 2 264,00
Rocznie 31 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 152,00 4 272,00 27 168,00
Wynagrodzenie pracownika 2 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Luty 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Marzec 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Kwiecień 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Maj 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Czerwiec 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Lipiec 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Sierpień 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Wrzesień 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Październik 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Listopad 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Grudzień 2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 zł
Rocznie 31 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 264 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 620 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2620 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 620 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 20 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 620 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 620,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 20,00 0,00 2 329,10
Luty 2 620,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 20,00 0,00 2 329,10
Marzec 2 620,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 20,00 0,00 2 329,10
Kwiecień 2 620,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 20,00 0,00 2 329,10
Maj 2 620,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 185,00 0,00 2 164,10
Czerwiec 2 620,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 413,00 0,00 1 936,10
Lipiec 2 620,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 329,00 0,00 1 756,51
Sierpień 2 620,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 329,00 0,00 1 756,51
Wrzesień 2 620,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 329,00 0,00 1 756,51
Październik 2 620,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 329,00 0,00 1 756,51
Listopad 2 620,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 329,00 0,00 1 756,51
Grudzień 2 620,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 329,00 0,00 1 756,51
Rocznie 31 440,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 652,00 0,00 23 955,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 329 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.