Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 600 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 202 zł
Zaliczka na podatek 121 zł
Całość - kwota brutto 2 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Luty 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Marzec 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Kwiecień 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Maj 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Czerwiec 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Lipiec 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Sierpień 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Wrzesień 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Październik 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Listopad 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Grudzień 2 600,00 253,76 39,00 63,70 201,92 1 994,00 121,00 1 920,62
Rocznie 31 200,00 3 045,12 468,00 764,40 2 423,04 23 928,00 1 452,00 23 047,44
Wynagrodzenie pracownika 2 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 169 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Luty 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Marzec 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Kwiecień 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Maj 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Czerwiec 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Lipiec 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Sierpień 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Wrzesień 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Październik 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Listopad 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Grudzień 2 600,00 253,76 169,00 43,42 66,30 3 132,48 zł
Rocznie 31 200,00 3 045,12 2 028,00 521,04 795,60 37 589,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 921 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 965 zł
Ubezpieczenie emerytalne 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 208 zł
Zaliczka na podatek 135 zł
Całość - kwota brutto 2 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Luty 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Marzec 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Kwiecień 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Maj 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Czerwiec 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Lipiec 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Sierpień 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Wrzesień 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Październik 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Listopad 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Grudzień 2 600,00 253,76 39,00 0,00 207,65 1 846,00 135,00 1 964,59
Rocznie 31 200,00 3 045,12 468,00 0,00 2 491,80 22 152,00 1 620,00 23 575,08
Wynagrodzenie pracownika 2 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 169 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 64 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 089 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Luty 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Marzec 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Kwiecień 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Maj 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Czerwiec 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Lipiec 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Sierpień 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Wrzesień 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Październik 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Listopad 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Grudzień 2 600,00 253,76 169,00 0,00 66,30 3 089,06 zł
Rocznie 31 200,00 3 045,12 2 028,00 0,00 795,60 37 068,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 965 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 089 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 246 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 354 zł
Całość - kwota brutto 2 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Luty 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Marzec 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Kwiecień 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Maj 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Czerwiec 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Lipiec 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Sierpień 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Wrzesień 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Październik 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Listopad 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Grudzień 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080,00 354,00 2 246,00
Rocznie 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 248,00 26 952,00
Wynagrodzenie pracownika 2 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Luty 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Marzec 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Kwiecień 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Maj 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Czerwiec 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Lipiec 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Sierpień 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Wrzesień 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Październik 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Listopad 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Grudzień 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 zł
Rocznie 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 246 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 69 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 600 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 69,00 0,00 2 149,19
Luty 2 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 69,00 0,00 2 149,19
Marzec 2 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 69,00 0,00 2 149,19
Kwiecień 2 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 69,00 0,00 2 149,19
Maj 2 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 69,00 0,00 2 149,19
Czerwiec 2 600,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 69,00 0,00 2 149,19
Lipiec 2 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 944,99
Sierpień 2 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 944,99
Wrzesień 2 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 944,99
Październik 2 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 944,99
Listopad 2 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 944,99
Grudzień 2 600,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 28,00 0,00 1 944,99
Rocznie 31 200,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 582,00 0,00 24 565,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 149 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ