Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2590 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 590 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 253 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 201 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Luty 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Marzec 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Kwiecień 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Maj 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Czerwiec 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Lipiec 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Sierpień 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Wrzesień 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Październik 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Listopad 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Grudzień 2 590,00 252,78 38,85 63,46 201,14 1 985,00 0,00 2 033,77
Rocznie 31 080,00 3 033,36 466,20 761,52 0,00 23 820,00 0,00 24 405,24
Wynagrodzenie pracownika 2 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 253 zł
Ubezpieczenie rentowe 168 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Luty 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Marzec 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Kwiecień 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Maj 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Czerwiec 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Lipiec 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Sierpień 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Wrzesień 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Październik 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Listopad 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Grudzień 2 590,00 252,78 168,35 43,25 66,05 3 120,43 zł
Rocznie 31 080,00 3 033,36 2 020,20 519,00 792,60 37 445,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 034 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2590 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 253 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 207 zł
Zaliczka na podatek 221 zł
Całość - kwota brutto 2 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Luty 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Marzec 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Kwiecień 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Maj 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Czerwiec 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Lipiec 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Sierpień 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Wrzesień 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Październik 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Listopad 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Grudzień 2 590,00 252,78 38,85 0,00 206,85 1 839,00 221,00 1 870,84
Rocznie 31 080,00 3 033,36 466,20 0,00 2 482,20 22 068,00 168,00 22 450,08
Wynagrodzenie pracownika 2 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 253 zł
Ubezpieczenie rentowe 168 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 077 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Luty 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Marzec 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Kwiecień 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Maj 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Czerwiec 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Lipiec 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Sierpień 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Wrzesień 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Październik 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Listopad 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Grudzień 2 590,00 252,78 168,35 0,00 66,05 3 077,18 zł
Rocznie 31 080,00 3 033,36 2 020,20 0,00 792,60 36 926,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 871 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 077 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2590 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 352 zł
Całość - kwota brutto 2 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Luty 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Marzec 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Kwiecień 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Maj 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Czerwiec 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Lipiec 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Sierpień 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Wrzesień 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Październik 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Listopad 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Grudzień 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 352,00 2 238,00
Rocznie 31 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 864,00 4 224,00 26 856,00
Wynagrodzenie pracownika 2 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Luty 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Marzec 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Kwiecień 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Maj 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Czerwiec 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Lipiec 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Sierpień 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Wrzesień 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Październik 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Listopad 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Grudzień 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 zł
Rocznie 31 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 238 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2590 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 304 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 15 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 590 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 590,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 15,00 0,00 2 304,10
Luty 2 590,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 15,00 0,00 2 304,10
Marzec 2 590,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 15,00 0,00 2 304,10
Kwiecień 2 590,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 15,00 0,00 2 304,10
Maj 2 590,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 158,00 0,00 2 161,10
Czerwiec 2 590,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 404,00 0,00 1 915,10
Lipiec 2 590,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 319,00 0,00 1 736,51
Sierpień 2 590,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 319,00 0,00 1 736,51
Wrzesień 2 590,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 319,00 0,00 1 736,51
Październik 2 590,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 319,00 0,00 1 736,51
Listopad 2 590,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 319,00 0,00 1 736,51
Grudzień 2 590,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 319,00 0,00 1 736,51
Rocznie 31 080,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 536,00 0,00 23 711,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 304 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.