Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2580 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 580 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 026 zł
Ubezpieczenie emerytalne 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 200 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Luty 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Marzec 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Kwiecień 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Maj 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Czerwiec 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Lipiec 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Sierpień 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Wrzesień 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Październik 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Listopad 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Grudzień 2 580,00 251,81 38,70 63,21 200,37 1 976,00 0,00 2 025,91
Rocznie 30 960,00 3 021,72 464,40 758,52 0,00 23 712,00 0,00 24 310,92
Wynagrodzenie pracownika 2 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 168 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Luty 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Marzec 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Kwiecień 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Maj 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Czerwiec 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Lipiec 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Sierpień 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Wrzesień 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Październik 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Listopad 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Grudzień 2 580,00 251,81 167,70 43,09 65,79 3 108,39 zł
Rocznie 30 960,00 3 021,72 2 012,40 517,08 789,48 37 300,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 026 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2580 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 864 zł
Ubezpieczenie emerytalne 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 206 zł
Zaliczka na podatek 220 zł
Całość - kwota brutto 2 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Luty 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Marzec 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Kwiecień 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Maj 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Czerwiec 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Lipiec 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Sierpień 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Wrzesień 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Październik 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Listopad 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Grudzień 2 580,00 251,81 38,70 0,00 206,05 1 832,00 220,00 1 863,60
Rocznie 30 960,00 3 021,72 464,40 0,00 2 472,60 21 984,00 168,00 22 363,20
Wynagrodzenie pracownika 2 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 168 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 065 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Luty 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Marzec 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Kwiecień 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Maj 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Czerwiec 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Lipiec 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Sierpień 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Wrzesień 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Październik 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Listopad 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Grudzień 2 580,00 251,81 167,70 0,00 65,79 3 065,30 zł
Rocznie 30 960,00 3 021,72 2 012,40 0,00 789,48 36 783,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 864 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 065 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2580 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 351 zł
Całość - kwota brutto 2 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Luty 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Marzec 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Kwiecień 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Maj 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Czerwiec 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Lipiec 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Sierpień 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Wrzesień 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Październik 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Listopad 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Grudzień 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 351,00 2 229,00
Rocznie 30 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 768,00 4 212,00 26 748,00
Wynagrodzenie pracownika 2 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 580 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Luty 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Marzec 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Kwiecień 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Maj 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Czerwiec 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Lipiec 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Sierpień 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Wrzesień 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Październik 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Listopad 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Grudzień 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 zł
Rocznie 30 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 229 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 580 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2580 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 14 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 580 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 580,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 14,00 0,00 2 295,10
Luty 2 580,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 14,00 0,00 2 295,10
Marzec 2 580,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 14,00 0,00 2 295,10
Kwiecień 2 580,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 14,00 0,00 2 295,10
Maj 2 580,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 149,00 0,00 2 160,10
Czerwiec 2 580,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 401,00 0,00 1 908,10
Lipiec 2 580,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 316,00 0,00 1 729,51
Sierpień 2 580,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 316,00 0,00 1 729,51
Wrzesień 2 580,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 316,00 0,00 1 729,51
Październik 2 580,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 316,00 0,00 1 729,51
Listopad 2 580,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 316,00 0,00 1 729,51
Grudzień 2 580,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 316,00 0,00 1 729,51
Rocznie 30 960,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 502,00 0,00 23 625,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 295 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.