Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2560 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 560 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 199 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Luty 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Marzec 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Kwiecień 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Maj 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Czerwiec 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Lipiec 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Sierpień 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Wrzesień 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Październik 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Listopad 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Grudzień 2 560,00 249,86 38,40 62,72 198,81 1 959,00 0,00 2 010,21
Rocznie 30 720,00 2 998,32 460,80 752,64 0,00 23 508,00 0,00 24 122,52
Wynagrodzenie pracownika 2 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Luty 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Marzec 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Kwiecień 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Maj 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Czerwiec 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Lipiec 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Sierpień 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Wrzesień 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Październik 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Listopad 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Grudzień 2 560,00 249,86 166,40 42,75 65,28 3 084,29 zł
Rocznie 30 720,00 2 998,32 1 996,80 513,00 783,36 37 011,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2560 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 849 zł
Ubezpieczenie emerytalne 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 204 zł
Zaliczka na podatek 218 zł
Całość - kwota brutto 2 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Luty 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Marzec 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Kwiecień 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Maj 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Czerwiec 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Lipiec 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Sierpień 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Wrzesień 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Październik 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Listopad 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Grudzień 2 560,00 249,86 38,40 0,00 204,46 1 817,00 218,00 1 849,24
Rocznie 30 720,00 2 998,32 460,80 0,00 2 453,52 21 804,00 168,00 22 190,88
Wynagrodzenie pracownika 2 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 042 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Luty 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Marzec 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Kwiecień 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Maj 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Czerwiec 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Lipiec 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Sierpień 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Wrzesień 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Październik 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Listopad 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Grudzień 2 560,00 249,86 166,40 0,00 65,28 3 041,54 zł
Rocznie 30 720,00 2 998,32 1 996,80 0,00 783,36 36 498,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 849 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 042 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2560 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 212 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Całość - kwota brutto 2 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Luty 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Marzec 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Kwiecień 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Maj 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Czerwiec 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Lipiec 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Sierpień 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Wrzesień 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Październik 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Listopad 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Grudzień 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048,00 348,00 2 212,00
Rocznie 30 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 576,00 4 176,00 26 544,00
Wynagrodzenie pracownika 2 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Luty 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Marzec 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Kwiecień 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Maj 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Czerwiec 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Lipiec 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Sierpień 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Wrzesień 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Październik 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Listopad 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Grudzień 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 zł
Rocznie 30 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 212 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2560 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 279 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 10 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 560 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 560,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 10,00 0,00 2 279,10
Luty 2 560,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 10,00 0,00 2 279,10
Marzec 2 560,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 10,00 0,00 2 279,10
Kwiecień 2 560,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 10,00 0,00 2 279,10
Maj 2 560,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 130,00 0,00 2 159,10
Czerwiec 2 560,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 394,00 0,00 1 895,10
Lipiec 2 560,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 310,00 0,00 1 715,51
Sierpień 2 560,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 310,00 0,00 1 715,51
Wrzesień 2 560,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 310,00 0,00 1 715,51
Październik 2 560,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 310,00 0,00 1 715,51
Listopad 2 560,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 310,00 0,00 1 715,51
Grudzień 2 560,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 310,00 0,00 1 715,51
Rocznie 30 720,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 424,00 0,00 23 463,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 279 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.