Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2570 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 570 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 018 zł
Ubezpieczenie emerytalne 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 200 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Luty 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Marzec 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Kwiecień 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Maj 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Czerwiec 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Lipiec 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Sierpień 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Wrzesień 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Październik 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Listopad 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Grudzień 2 570,00 250,83 38,55 62,97 199,59 1 968,00 0,00 2 018,06
Rocznie 30 840,00 3 009,96 462,60 755,64 0,00 23 616,00 0,00 24 216,72
Wynagrodzenie pracownika 2 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 167 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 096 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Luty 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Marzec 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Kwiecień 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Maj 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Czerwiec 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Lipiec 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Sierpień 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Wrzesień 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Październik 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Listopad 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Grudzień 2 570,00 250,83 167,05 42,92 65,54 3 096,34 zł
Rocznie 30 840,00 3 009,96 2 004,60 515,04 786,48 37 156,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 018 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 096 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2570 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 765 zł
Ubezpieczenie emerytalne 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 205 zł
Zaliczka na podatek 310 zł
Całość - kwota brutto 2 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Luty 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Marzec 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Kwiecień 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Maj 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Czerwiec 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Lipiec 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Sierpień 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Wrzesień 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Październik 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Listopad 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Grudzień 2 570,00 250,83 38,55 0,00 205,26 1 825,00 310,00 1 765,11
Rocznie 30 840,00 3 009,96 462,60 0,00 2 463,12 21 900,00 1 608,00 21 181,32
Wynagrodzenie pracownika 2 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 167 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 63 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 053 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Luty 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Marzec 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Kwiecień 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Maj 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Czerwiec 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Lipiec 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Sierpień 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Wrzesień 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Październik 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Listopad 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Grudzień 2 570,00 250,83 167,05 0,00 65,54 3 053,42 zł
Rocznie 30 840,00 3 009,96 2 004,60 0,00 786,48 36 641,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 765 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 053 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2570 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 350 zł
Całość - kwota brutto 2 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Luty 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Marzec 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Kwiecień 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Maj 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Czerwiec 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Lipiec 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Sierpień 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Wrzesień 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Październik 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Listopad 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Grudzień 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,00 350,00 2 220,00
Rocznie 30 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 672,00 4 200,00 26 640,00
Wynagrodzenie pracownika 2 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 570 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Luty 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Marzec 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Kwiecień 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Maj 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Czerwiec 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Lipiec 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Sierpień 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Wrzesień 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Październik 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Listopad 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Grudzień 2 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 570,00 zł
Rocznie 30 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 570 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2570 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 287 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 12 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 570 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 570,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 12,00 0,00 2 287,10
Luty 2 570,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 12,00 0,00 2 287,10
Marzec 2 570,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 12,00 0,00 2 287,10
Kwiecień 2 570,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 12,00 0,00 2 287,10
Maj 2 570,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 139,00 0,00 2 160,10
Czerwiec 2 570,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 397,00 0,00 1 902,10
Lipiec 2 570,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 313,00 0,00 1 722,51
Sierpień 2 570,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 313,00 0,00 1 722,51
Wrzesień 2 570,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 313,00 0,00 1 722,51
Październik 2 570,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 313,00 0,00 1 722,51
Listopad 2 570,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 313,00 0,00 1 722,51
Grudzień 2 570,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 313,00 0,00 1 722,51
Rocznie 30 840,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 462,00 0,00 23 545,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 287 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.