Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 891 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 517 zł
Ubezpieczenie rentowe 540 zł
Ubezpieczenie chorobowe 883 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 798 zł
Zaliczka na podatek 3 401 zł
Całość - kwota brutto 36 030 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 030,00 3 516,53 540,45 882,74 2 798,13 30 840,00 3 401,00 24 891,15
Luty 36 030,00 3 516,53 540,45 882,74 2 798,13 30 840,00 3 401,00 24 891,15
Marzec 36 030,00 3 516,53 540,45 882,74 2 798,13 30 840,00 3 401,00 24 891,15
Kwiecień 36 030,00 3 516,53 540,45 882,74 2 798,13 30 840,00 4 073,00 24 219,15
Maj 36 030,00 3 516,53 540,45 882,74 2 798,13 30 840,00 9 869,00 18 423,15
Czerwiec 36 030,00 2 723,03 418,50 882,74 2 880,52 31 756,00 10 162,00 18 963,21
Lipiec 36 030,00 0,00 0,00 882,74 3 163,25 34 897,00 11 167,00 20 817,01
Sierpień 36 030,00 0,00 0,00 882,74 3 163,25 34 897,00 11 167,00 20 817,01
Wrzesień 36 030,00 0,00 0,00 882,74 3 163,25 34 897,00 11 167,00 20 817,01
Październik 36 030,00 0,00 0,00 882,74 3 163,25 34 897,00 11 167,00 20 817,01
Listopad 36 030,00 0,00 0,00 882,74 3 163,25 34 897,00 11 167,00 20 817,01
Grudzień 36 030,00 0,00 0,00 882,74 3 163,25 34 897,00 11 167,00 20 817,01
Rocznie 432 360,00 20 305,68 3 120,75 10 592,88 35 850,67 395 338,00 65 460,00 261 181,02
Wynagrodzenie pracownika 36 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 517 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 342 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 602 zł
Fundusz Pracy (FP) 883 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 43 409 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 030,00 3 516,53 2 341,95 601,70 918,77 43 408,95 zł
Luty 36 030,00 3 516,53 2 341,95 601,70 918,77 43 408,95 zł
Marzec 36 030,00 3 516,53 2 341,95 601,70 918,77 43 408,95 zł
Kwiecień 36 030,00 3 516,53 2 341,95 601,70 918,77 43 408,95 zł
Maj 36 030,00 3 516,53 2 341,95 601,70 918,77 43 408,95 zł
Czerwiec 36 030,00 2 723,03 1 813,50 601,70 918,77 42 087,00 zł
Lipiec 36 030,00 0,00 0,00 601,70 918,77 37 550,47 zł
Sierpień 36 030,00 0,00 0,00 601,70 918,77 37 550,47 zł
Wrzesień 36 030,00 0,00 0,00 601,70 918,77 37 550,47 zł
Październik 36 030,00 0,00 0,00 601,70 918,77 37 550,47 zł
Listopad 36 030,00 0,00 0,00 601,70 918,77 37 550,47 zł
Grudzień 36 030,00 0,00 0,00 601,70 918,77 37 550,47 zł
Rocznie 432 360,00 20 305,68 13 523,25 7 220,40 11 025,24 484 434,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 36 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 891 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 891 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 409 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 506 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 696 zł
Zaliczka na podatek 2 875 zł
Całość - kwota brutto 33 751 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 751,00 3 294,10 506,27 0,00 2 695,56 23 961,00 2 875,00 24 379,75
Luty 33 751,00 3 294,10 506,27 0,00 2 695,56 23 961,00 2 875,00 24 379,75
Marzec 33 751,00 3 294,10 506,27 0,00 2 695,56 23 961,00 2 875,00 24 379,75
Kwiecień 33 751,00 3 294,10 506,27 0,00 2 695,56 23 961,00 2 875,00 24 379,75
Maj 33 751,00 3 294,10 506,27 0,00 2 695,56 23 961,00 2 875,00 24 379,75
Czerwiec 33 751,00 3 294,10 506,27 0,00 2 695,56 23 961,00 2 875,00 24 379,75
Lipiec 33 751,00 541,08 83,13 0,00 2 981,41 26 501,00 3 180,00 26 965,26
Sierpień 33 751,00 0,00 0,00 0,00 3 037,59 27 001,00 3 240,00 27 473,29
Wrzesień 33 751,00 0,00 0,00 0,00 3 037,59 27 001,00 3 240,00 27 473,29
Październik 33 751,00 0,00 0,00 0,00 3 037,59 27 001,00 3 240,00 27 473,29
Listopad 33 751,00 0,00 0,00 0,00 3 037,59 27 001,00 3 240,00 27 473,29
Grudzień 33 751,00 0,00 0,00 0,00 3 037,59 27 001,00 3 240,00 27 473,29
Rocznie 405 012,00 20 305,68 3 120,75 0,00 34 342,72 305 272,00 2 294,00 310 610,21
Wynagrodzenie pracownika 33 751 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 827 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 751,00 3 294,10 2 193,82 0,00 860,65 40 099,57 zł
Luty 33 751,00 3 294,10 2 193,82 0,00 860,65 40 099,57 zł
Marzec 33 751,00 3 294,10 2 193,82 0,00 860,65 40 099,57 zł
Kwiecień 33 751,00 3 294,10 2 193,82 0,00 860,65 40 099,57 zł
Maj 33 751,00 3 294,10 2 193,82 0,00 860,65 40 099,57 zł
Czerwiec 33 751,00 3 294,10 2 193,82 0,00 860,65 40 099,57 zł
Lipiec 33 751,00 541,08 360,33 0,00 860,65 35 513,06 zł
Sierpień 33 751,00 0,00 0,00 0,00 860,65 34 611,65 zł
Wrzesień 33 751,00 0,00 0,00 0,00 860,65 34 611,65 zł
Październik 33 751,00 0,00 0,00 0,00 860,65 34 611,65 zł
Listopad 33 751,00 0,00 0,00 0,00 860,65 34 611,65 zł
Grudzień 33 751,00 0,00 0,00 0,00 860,65 34 611,65 zł
Rocznie 405 012,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 327,80 449 168,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 33 751 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 014 zł
Całość - kwota brutto 29 514 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Luty 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Marzec 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Kwiecień 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Maj 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Czerwiec 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Lipiec 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Sierpień 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Wrzesień 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Październik 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Listopad 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Grudzień 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,00 4 014,00 25 500,00
Rocznie 354 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 332,00 48 168,00 306 000,00
Wynagrodzenie pracownika 29 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 514 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Luty 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Marzec 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Kwiecień 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Maj 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Czerwiec 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Lipiec 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Sierpień 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Wrzesień 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Październik 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Listopad 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Grudzień 29 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 514,00 zł
Rocznie 354 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 514 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 766 zł
Zaliczka na podatek 7 610 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 735,00 0,00 0,00 0,00 2 766,15 0,00 7 610,00 0,00 20 358,85
Luty 30 735,00 0,00 0,00 0,00 2 766,15 0,00 9 410,00 0,00 18 558,85
Marzec 30 735,00 0,00 0,00 0,00 2 766,15 0,00 9 410,00 0,00 18 558,85
Kwiecień 30 735,00 0,00 0,00 0,00 2 766,15 0,00 9 410,00 0,00 18 558,85
Maj 30 735,00 0,00 0,00 0,00 2 766,15 0,00 9 410,00 0,00 18 558,85
Czerwiec 30 735,00 0,00 0,00 0,00 2 766,15 0,00 9 410,00 0,00 18 558,85
Lipiec 30 735,00 176,27 72,24 0,00 2 766,15 15,08 9 326,00 0,00 18 379,26
Sierpień 30 735,00 176,27 72,24 0,00 2 766,15 15,08 9 326,00 0,00 18 379,26
Wrzesień 30 735,00 176,27 72,24 0,00 2 766,15 15,08 9 326,00 0,00 18 379,26
Październik 30 735,00 176,27 72,24 0,00 2 766,15 15,08 9 326,00 0,00 18 379,26
Listopad 30 735,00 176,27 72,24 0,00 2 766,15 15,08 9 326,00 0,00 18 379,26
Grudzień 30 735,00 176,27 72,24 0,00 2 766,15 15,08 9 326,00 0,00 18 379,26
Rocznie 368 820,00 1 057,62 433,44 0,00 33 193,80 0,00 110 616,00 0,00 223 428,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 359 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.