Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2550 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 550 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 885 zł
Ubezpieczenie emerytalne 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 198 zł
Zaliczka na podatek 117 zł
Całość - kwota brutto 2 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Luty 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Marzec 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Kwiecień 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Maj 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Czerwiec 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Lipiec 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Sierpień 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Wrzesień 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Październik 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Listopad 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Grudzień 2 550,00 248,88 38,25 62,48 198,04 1 950,00 117,00 1 885,35
Rocznie 30 600,00 2 986,56 459,00 749,76 2 376,48 23 400,00 1 404,00 22 624,20
Wynagrodzenie pracownika 2 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 43 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Luty 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Marzec 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Kwiecień 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Maj 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Czerwiec 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Lipiec 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Sierpień 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Wrzesień 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Październik 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Listopad 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Grudzień 2 550,00 248,88 165,75 42,59 65,03 3 072,25 zł
Rocznie 30 600,00 2 986,56 1 989,00 511,08 780,36 36 867,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 885 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2550 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 204 zł
Zaliczka na podatek 132 zł
Całość - kwota brutto 2 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Luty 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Marzec 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Kwiecień 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Maj 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Czerwiec 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Lipiec 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Sierpień 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Wrzesień 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Październik 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Listopad 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Grudzień 2 550,00 248,88 38,25 0,00 203,66 1 810,00 132,00 1 927,21
Rocznie 30 600,00 2 986,56 459,00 0,00 2 443,92 21 720,00 1 584,00 23 126,52
Wynagrodzenie pracownika 2 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 62 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 030 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Luty 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Marzec 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Kwiecień 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Maj 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Czerwiec 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Lipiec 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Sierpień 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Wrzesień 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Październik 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Listopad 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Grudzień 2 550,00 248,88 165,75 0,00 65,03 3 029,66 zł
Rocznie 30 600,00 2 986,56 1 989,00 0,00 780,36 36 355,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 927 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 030 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2550 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 347 zł
Całość - kwota brutto 2 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Luty 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Marzec 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Kwiecień 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Maj 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Czerwiec 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Lipiec 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Sierpień 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Wrzesień 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Październik 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Listopad 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Grudzień 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 347,00 2 203,00
Rocznie 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 164,00 26 436,00
Wynagrodzenie pracownika 2 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 550 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Luty 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Marzec 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Kwiecień 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Maj 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Czerwiec 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Lipiec 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Sierpień 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Wrzesień 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Październik 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Listopad 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Grudzień 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 zł
Rocznie 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 203 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 550 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2550 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 61 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 550 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 550,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 107,19
Luty 2 550,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 107,19
Marzec 2 550,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 107,19
Kwiecień 2 550,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 107,19
Maj 2 550,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 107,19
Czerwiec 2 550,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 61,00 0,00 2 107,19
Lipiec 2 550,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19,00 0,00 1 903,99
Sierpień 2 550,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19,00 0,00 1 903,99
Wrzesień 2 550,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19,00 0,00 1 903,99
Październik 2 550,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19,00 0,00 1 903,99
Listopad 2 550,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19,00 0,00 1 903,99
Grudzień 2 550,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19,00 0,00 1 903,99
Rocznie 30 600,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 480,00 0,00 24 067,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 107 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ