Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 698 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 536 zł
Ubezpieczenie chorobowe 876 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 776 zł
Zaliczka na podatek 3 372 zł
Całość - kwota brutto 35 747 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 747,00 3 488,91 536,21 875,80 2 776,15 30 596,00 3 372,00 24 697,93
Luty 35 747,00 3 488,91 536,21 875,80 2 776,15 30 596,00 3 372,00 24 697,93
Marzec 35 747,00 3 488,91 536,21 875,80 2 776,15 30 596,00 3 372,00 24 697,93
Kwiecień 35 747,00 3 488,91 536,21 875,80 2 776,15 30 596,00 3 848,00 24 221,93
Maj 35 747,00 3 488,91 536,21 875,80 2 776,15 30 596,00 9 791,00 18 278,93
Czerwiec 35 747,00 2 861,13 439,70 875,80 2 841,33 31 320,00 10 022,00 18 707,04
Lipiec 35 747,00 0,00 0,00 875,80 3 138,41 34 621,00 11 079,00 20 653,79
Sierpień 35 747,00 0,00 0,00 875,80 3 138,41 34 621,00 11 079,00 20 653,79
Wrzesień 35 747,00 0,00 0,00 875,80 3 138,41 34 621,00 11 079,00 20 653,79
Październik 35 747,00 0,00 0,00 875,80 3 138,41 34 621,00 11 079,00 20 653,79
Listopad 35 747,00 0,00 0,00 875,80 3 138,41 34 621,00 11 079,00 20 653,79
Grudzień 35 747,00 0,00 0,00 875,80 3 138,41 34 621,00 11 079,00 20 653,79
Rocznie 428 964,00 20 305,68 3 120,75 10 509,60 35 552,54 392 026,00 64 693,00 259 224,43
Wynagrodzenie pracownika 35 747 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 597 zł
Fundusz Pracy (FP) 876 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 43 068 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 747,00 3 488,91 2 323,56 596,97 911,55 43 067,99 zł
Luty 35 747,00 3 488,91 2 323,56 596,97 911,55 43 067,99 zł
Marzec 35 747,00 3 488,91 2 323,56 596,97 911,55 43 067,99 zł
Kwiecień 35 747,00 3 488,91 2 323,56 596,97 911,55 43 067,99 zł
Maj 35 747,00 3 488,91 2 323,56 596,97 911,55 43 067,99 zł
Czerwiec 35 747,00 2 861,13 1 905,45 596,97 911,55 42 022,10 zł
Lipiec 35 747,00 0,00 0,00 596,97 911,55 37 255,52 zł
Sierpień 35 747,00 0,00 0,00 596,97 911,55 37 255,52 zł
Wrzesień 35 747,00 0,00 0,00 596,97 911,55 37 255,52 zł
Październik 35 747,00 0,00 0,00 596,97 911,55 37 255,52 zł
Listopad 35 747,00 0,00 0,00 596,97 911,55 37 255,52 zł
Grudzień 35 747,00 0,00 0,00 596,97 911,55 37 255,52 zł
Rocznie 428 964,00 20 305,68 13 523,25 7 163,64 10 938,60 480 895,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 35 747 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 698 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 698 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 068 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 502 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 674 zł
Zaliczka na podatek 2 853 zł
Całość - kwota brutto 33 486 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 486,00 3 268,23 502,29 0,00 2 674,39 23 772,00 2 853,00 24 188,45
Luty 33 486,00 3 268,23 502,29 0,00 2 674,39 23 772,00 2 853,00 24 188,45
Marzec 33 486,00 3 268,23 502,29 0,00 2 674,39 23 772,00 2 853,00 24 188,45
Kwiecień 33 486,00 3 268,23 502,29 0,00 2 674,39 23 772,00 2 853,00 24 188,45
Maj 33 486,00 3 268,23 502,29 0,00 2 674,39 23 772,00 2 853,00 24 188,45
Czerwiec 33 486,00 3 268,23 502,29 0,00 2 674,39 23 772,00 2 853,00 24 188,45
Lipiec 33 486,00 696,30 107,01 0,00 2 941,44 26 146,00 3 138,00 26 603,73
Sierpień 33 486,00 0,00 0,00 0,00 3 013,74 26 789,00 3 215,00 27 257,58
Wrzesień 33 486,00 0,00 0,00 0,00 3 013,74 26 789,00 3 215,00 27 257,58
Październik 33 486,00 0,00 0,00 0,00 3 013,74 26 789,00 3 215,00 27 257,58
Listopad 33 486,00 0,00 0,00 0,00 3 013,74 26 789,00 3 215,00 27 257,58
Grudzień 33 486,00 0,00 0,00 0,00 3 013,74 26 789,00 3 215,00 27 257,58
Rocznie 401 832,00 20 305,68 3 120,75 0,00 34 056,48 302 723,00 2 269,00 308 022,33
Wynagrodzenie pracownika 33 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 177 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 820 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 785 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 486,00 3 268,23 2 176,59 0,00 853,90 39 784,72 zł
Luty 33 486,00 3 268,23 2 176,59 0,00 853,90 39 784,72 zł
Marzec 33 486,00 3 268,23 2 176,59 0,00 853,90 39 784,72 zł
Kwiecień 33 486,00 3 268,23 2 176,59 0,00 853,90 39 784,72 zł
Maj 33 486,00 3 268,23 2 176,59 0,00 853,90 39 784,72 zł
Czerwiec 33 486,00 3 268,23 2 176,59 0,00 853,90 39 784,72 zł
Lipiec 33 486,00 696,30 463,71 0,00 853,90 35 499,91 zł
Sierpień 33 486,00 0,00 0,00 0,00 853,90 34 339,90 zł
Wrzesień 33 486,00 0,00 0,00 0,00 853,90 34 339,90 zł
Październik 33 486,00 0,00 0,00 0,00 853,90 34 339,90 zł
Listopad 33 486,00 0,00 0,00 0,00 853,90 34 339,90 zł
Grudzień 33 486,00 0,00 0,00 0,00 853,90 34 339,90 zł
Rocznie 401 832,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 246,80 445 907,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 33 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 188 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 188 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 785 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 982 zł
Całość - kwota brutto 29 282 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Luty 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Marzec 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Kwiecień 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Maj 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Czerwiec 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Lipiec 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Sierpień 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Wrzesień 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Październik 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Listopad 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Grudzień 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 426,00 3 982,00 25 300,00
Rocznie 351 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 112,00 47 784,00 303 600,00
Wynagrodzenie pracownika 29 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 282 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Luty 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Marzec 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Kwiecień 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Maj 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Czerwiec 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Lipiec 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Sierpień 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Wrzesień 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Październik 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Listopad 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Grudzień 29 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282,00 zł
Rocznie 351 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 282 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 744 zł
Zaliczka na podatek 7 533 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 494 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 494,00 0,00 0,00 0,00 2 744,46 0,00 7 533,00 0,00 20 216,54
Luty 30 494,00 0,00 0,00 0,00 2 744,46 0,00 9 333,00 0,00 18 416,54
Marzec 30 494,00 0,00 0,00 0,00 2 744,46 0,00 9 333,00 0,00 18 416,54
Kwiecień 30 494,00 0,00 0,00 0,00 2 744,46 0,00 9 333,00 0,00 18 416,54
Maj 30 494,00 0,00 0,00 0,00 2 744,46 0,00 9 333,00 0,00 18 416,54
Czerwiec 30 494,00 0,00 0,00 0,00 2 744,46 0,00 9 333,00 0,00 18 416,54
Lipiec 30 494,00 176,27 72,24 0,00 2 744,46 15,08 9 249,00 0,00 18 236,95
Sierpień 30 494,00 176,27 72,24 0,00 2 744,46 15,08 9 249,00 0,00 18 236,95
Wrzesień 30 494,00 176,27 72,24 0,00 2 744,46 15,08 9 249,00 0,00 18 236,95
Październik 30 494,00 176,27 72,24 0,00 2 744,46 15,08 9 249,00 0,00 18 236,95
Listopad 30 494,00 176,27 72,24 0,00 2 744,46 15,08 9 249,00 0,00 18 236,95
Grudzień 30 494,00 176,27 72,24 0,00 2 744,46 15,08 9 249,00 0,00 18 236,95
Rocznie 365 928,00 1 057,62 433,44 0,00 32 933,52 0,00 109 692,00 0,00 221 720,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 217 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.