Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 827 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie chorobowe 593 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 879 zł
Zaliczka na podatek 2 176 zł
Całość - kwota brutto 24 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 200,00 2 361,92 363,00 592,90 1 879,40 20 632,00 2 176,00 16 826,78
Luty 24 200,00 2 361,92 363,00 592,90 1 879,40 20 632,00 2 176,00 16 826,78
Marzec 24 200,00 2 361,92 363,00 592,90 1 879,40 20 632,00 2 176,00 16 826,78
Kwiecień 24 200,00 2 361,92 363,00 592,90 1 879,40 20 632,00 2 176,00 16 826,78
Maj 24 200,00 2 361,92 363,00 592,90 1 879,40 20 632,00 2 176,00 16 826,78
Czerwiec 24 200,00 2 361,92 363,00 592,90 1 879,40 20 632,00 2 934,00 16 068,78
Lipiec 24 200,00 2 361,92 363,00 592,90 1 879,40 20 632,00 6 602,00 12 400,78
Sierpień 24 200,00 2 361,92 363,00 592,90 1 879,40 20 632,00 6 602,00 12 400,78
Wrzesień 24 200,00 1 410,32 216,75 592,90 1 978,20 21 730,00 6 954,00 13 047,83
Październik 24 200,00 0,00 0,00 592,90 2 124,64 23 357,00 7 474,00 14 008,46
Listopad 24 200,00 0,00 0,00 592,90 2 124,64 23 357,00 7 474,00 14 008,46
Grudzień 24 200,00 0,00 0,00 592,90 2 124,64 23 357,00 7 474,00 14 008,46
Rocznie 290 400,00 20 305,68 3 120,75 7 114,80 23 387,32 256 857,00 33 006,00 180 077,45
Wynagrodzenie pracownika 24 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 573 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 404 zł
Fundusz Pracy (FP) 593 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 29 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 200,00 2 361,92 1 573,00 404,14 617,10 29 156,16 zł
Luty 24 200,00 2 361,92 1 573,00 404,14 617,10 29 156,16 zł
Marzec 24 200,00 2 361,92 1 573,00 404,14 617,10 29 156,16 zł
Kwiecień 24 200,00 2 361,92 1 573,00 404,14 617,10 29 156,16 zł
Maj 24 200,00 2 361,92 1 573,00 404,14 617,10 29 156,16 zł
Czerwiec 24 200,00 2 361,92 1 573,00 404,14 617,10 29 156,16 zł
Lipiec 24 200,00 2 361,92 1 573,00 404,14 617,10 29 156,16 zł
Sierpień 24 200,00 2 361,92 1 573,00 404,14 617,10 29 156,16 zł
Wrzesień 24 200,00 1 410,32 939,25 404,14 617,10 27 570,81 zł
Październik 24 200,00 0,00 0,00 404,14 617,10 25 221,24 zł
Listopad 24 200,00 0,00 0,00 404,14 617,10 25 221,24 zł
Grudzień 24 200,00 0,00 0,00 404,14 617,10 25 221,24 zł
Rocznie 290 400,00 20 305,68 13 523,25 4 849,68 7 405,20 336 483,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 827 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 933 zł
Zaliczka na podatek 2 062 zł
Całość - kwota brutto 24 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 200,00 2 361,92 363,00 0,00 1 932,76 17 180,00 2 062,00 17 480,72
Luty 24 200,00 2 361,92 363,00 0,00 1 932,76 17 180,00 2 062,00 17 480,72
Marzec 24 200,00 2 361,92 363,00 0,00 1 932,76 17 180,00 2 062,00 17 480,72
Kwiecień 24 200,00 2 361,92 363,00 0,00 1 932,76 17 180,00 2 062,00 17 480,72
Maj 24 200,00 2 361,92 363,00 0,00 1 932,76 17 180,00 2 062,00 17 480,72
Czerwiec 24 200,00 2 361,92 363,00 0,00 1 932,76 17 180,00 2 062,00 17 480,72
Lipiec 24 200,00 2 361,92 363,00 0,00 1 932,76 17 180,00 2 062,00 17 480,72
Sierpień 24 200,00 2 361,92 363,00 0,00 1 932,76 17 180,00 2 062,00 17 480,72
Wrzesień 24 200,00 1 410,32 216,75 0,00 2 031,56 18 058,00 2 167,00 18 374,41
Październik 24 200,00 0,00 0,00 0,00 2 178,00 19 360,00 2 323,00 19 698,80
Listopad 24 200,00 0,00 0,00 0,00 2 178,00 19 360,00 2 323,00 19 698,80
Grudzień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 2 178,00 19 360,00 2 323,00 19 698,80
Rocznie 290 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 027,64 213 578,00 1 602,00 217 316,57
Wynagrodzenie pracownika 24 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 573 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 593 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 752 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 200,00 2 361,92 1 573,00 0,00 617,10 28 752,02 zł
Luty 24 200,00 2 361,92 1 573,00 0,00 617,10 28 752,02 zł
Marzec 24 200,00 2 361,92 1 573,00 0,00 617,10 28 752,02 zł
Kwiecień 24 200,00 2 361,92 1 573,00 0,00 617,10 28 752,02 zł
Maj 24 200,00 2 361,92 1 573,00 0,00 617,10 28 752,02 zł
Czerwiec 24 200,00 2 361,92 1 573,00 0,00 617,10 28 752,02 zł
Lipiec 24 200,00 2 361,92 1 573,00 0,00 617,10 28 752,02 zł
Sierpień 24 200,00 2 361,92 1 573,00 0,00 617,10 28 752,02 zł
Wrzesień 24 200,00 1 410,32 939,25 0,00 617,10 27 166,67 zł
Październik 24 200,00 0,00 0,00 0,00 617,10 24 817,10 zł
Listopad 24 200,00 0,00 0,00 0,00 617,10 24 817,10 zł
Grudzień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 617,10 24 817,10 zł
Rocznie 290 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 405,20 331 634,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 481 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 752 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 909 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 291 zł
Całość - kwota brutto 24 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Luty 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Marzec 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Kwiecień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Maj 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Czerwiec 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Lipiec 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Sierpień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Wrzesień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Październik 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Listopad 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Grudzień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 360,00 3 291,00 20 909,00
Rocznie 290 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 320,00 39 492,00 250 908,00
Wynagrodzenie pracownika 24 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Luty 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Marzec 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Kwiecień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Maj 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Czerwiec 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Lipiec 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Sierpień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Wrzesień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Październik 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Listopad 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Grudzień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 zł
Rocznie 290 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 909 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 503 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 178 zł
Zaliczka na podatek 5 519 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 200,00 0,00 0,00 0,00 2 178,00 0,00 5 519,00 0,00 16 503,00
Luty 24 200,00 0,00 0,00 0,00 2 178,00 0,00 7 319,00 0,00 14 703,00
Marzec 24 200,00 0,00 0,00 0,00 2 178,00 0,00 7 319,00 0,00 14 703,00
Kwiecień 24 200,00 0,00 0,00 0,00 2 178,00 0,00 7 319,00 0,00 14 703,00
Maj 24 200,00 0,00 0,00 0,00 2 178,00 0,00 7 319,00 0,00 14 703,00
Czerwiec 24 200,00 0,00 0,00 0,00 2 178,00 0,00 7 319,00 0,00 14 703,00
Lipiec 24 200,00 176,27 72,24 0,00 2 178,00 15,08 7 235,00 0,00 14 523,41
Sierpień 24 200,00 176,27 72,24 0,00 2 178,00 15,08 7 235,00 0,00 14 523,41
Wrzesień 24 200,00 176,27 72,24 0,00 2 178,00 15,08 7 235,00 0,00 14 523,41
Październik 24 200,00 176,27 72,24 0,00 2 178,00 15,08 7 235,00 0,00 14 523,41
Listopad 24 200,00 176,27 72,24 0,00 2 178,00 15,08 7 235,00 0,00 14 523,41
Grudzień 24 200,00 176,27 72,24 0,00 2 178,00 15,08 7 235,00 0,00 14 523,41
Rocznie 290 400,00 1 057,62 433,44 0,00 26 136,00 0,00 85 524,00 0,00 177 158,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 24 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 503 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.