Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 369 zł
Ubezpieczenie chorobowe 603 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 910 zł
Zaliczka na podatek 2 217 zł
Całość - kwota brutto 24 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 600,00 2 400,96 369,00 602,70 1 910,46 20 977,00 2 217,00 17 099,88
Luty 24 600,00 2 400,96 369,00 602,70 1 910,46 20 977,00 2 217,00 17 099,88
Marzec 24 600,00 2 400,96 369,00 602,70 1 910,46 20 977,00 2 217,00 17 099,88
Kwiecień 24 600,00 2 400,96 369,00 602,70 1 910,46 20 977,00 2 217,00 17 099,88
Maj 24 600,00 2 400,96 369,00 602,70 1 910,46 20 977,00 2 217,00 17 099,88
Czerwiec 24 600,00 2 400,96 369,00 602,70 1 910,46 20 977,00 3 390,00 15 926,88
Lipiec 24 600,00 2 400,96 369,00 602,70 1 910,46 20 977,00 6 713,00 12 603,88
Sierpień 24 600,00 2 400,96 369,00 602,70 1 910,46 20 977,00 6 713,00 12 603,88
Wrzesień 24 600,00 1 098,00 168,75 602,70 2 045,75 22 481,00 7 194,00 13 490,80
Październik 24 600,00 0,00 0,00 602,70 2 159,76 23 747,00 7 599,00 14 238,54
Listopad 24 600,00 0,00 0,00 602,70 2 159,76 23 747,00 7 599,00 14 238,54
Grudzień 24 600,00 0,00 0,00 602,70 2 159,76 23 747,00 7 599,00 14 238,54
Rocznie 295 200,00 20 305,68 3 120,75 7 232,40 23 808,71 261 538,00 34 083,00 182 840,46
Wynagrodzenie pracownika 24 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 599 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 411 zł
Fundusz Pracy (FP) 603 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 638 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 600,00 2 400,96 1 599,00 410,82 627,30 29 638,08 zł
Luty 24 600,00 2 400,96 1 599,00 410,82 627,30 29 638,08 zł
Marzec 24 600,00 2 400,96 1 599,00 410,82 627,30 29 638,08 zł
Kwiecień 24 600,00 2 400,96 1 599,00 410,82 627,30 29 638,08 zł
Maj 24 600,00 2 400,96 1 599,00 410,82 627,30 29 638,08 zł
Czerwiec 24 600,00 2 400,96 1 599,00 410,82 627,30 29 638,08 zł
Lipiec 24 600,00 2 400,96 1 599,00 410,82 627,30 29 638,08 zł
Sierpień 24 600,00 2 400,96 1 599,00 410,82 627,30 29 638,08 zł
Wrzesień 24 600,00 1 098,00 731,25 410,82 627,30 27 467,37 zł
Październik 24 600,00 0,00 0,00 410,82 627,30 25 638,12 zł
Listopad 24 600,00 0,00 0,00 410,82 627,30 25 638,12 zł
Grudzień 24 600,00 0,00 0,00 410,82 627,30 25 638,12 zł
Rocznie 295 200,00 20 305,68 13 523,25 4 929,84 7 527,60 341 486,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 638 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 369 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 965 zł
Zaliczka na podatek 2 096 zł
Całość - kwota brutto 24 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 600,00 2 400,96 369,00 0,00 1 964,70 17 464,00 2 096,00 17 769,66
Luty 24 600,00 2 400,96 369,00 0,00 1 964,70 17 464,00 2 096,00 17 769,66
Marzec 24 600,00 2 400,96 369,00 0,00 1 964,70 17 464,00 2 096,00 17 769,66
Kwiecień 24 600,00 2 400,96 369,00 0,00 1 964,70 17 464,00 2 096,00 17 769,66
Maj 24 600,00 2 400,96 369,00 0,00 1 964,70 17 464,00 2 096,00 17 769,66
Czerwiec 24 600,00 2 400,96 369,00 0,00 1 964,70 17 464,00 2 096,00 17 769,66
Lipiec 24 600,00 2 400,96 369,00 0,00 1 964,70 17 464,00 2 096,00 17 769,66
Sierpień 24 600,00 2 400,96 369,00 0,00 1 964,70 17 464,00 2 096,00 17 769,66
Wrzesień 24 600,00 1 098,00 168,75 0,00 2 099,99 18 667,00 2 240,00 18 993,22
Październik 24 600,00 0,00 0,00 0,00 2 214,00 19 680,00 2 362,00 20 024,40
Listopad 24 600,00 0,00 0,00 0,00 2 214,00 19 680,00 2 362,00 20 024,40
Grudzień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 2 214,00 19 680,00 2 362,00 20 024,40
Rocznie 295 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 459,59 217 419,00 1 632,00 221 223,70
Wynagrodzenie pracownika 24 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 599 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 603 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 600,00 2 400,96 1 599,00 0,00 627,30 29 227,26 zł
Luty 24 600,00 2 400,96 1 599,00 0,00 627,30 29 227,26 zł
Marzec 24 600,00 2 400,96 1 599,00 0,00 627,30 29 227,26 zł
Kwiecień 24 600,00 2 400,96 1 599,00 0,00 627,30 29 227,26 zł
Maj 24 600,00 2 400,96 1 599,00 0,00 627,30 29 227,26 zł
Czerwiec 24 600,00 2 400,96 1 599,00 0,00 627,30 29 227,26 zł
Lipiec 24 600,00 2 400,96 1 599,00 0,00 627,30 29 227,26 zł
Sierpień 24 600,00 2 400,96 1 599,00 0,00 627,30 29 227,26 zł
Wrzesień 24 600,00 1 098,00 731,25 0,00 627,30 27 056,55 zł
Październik 24 600,00 0,00 0,00 0,00 627,30 25 227,30 zł
Listopad 24 600,00 0,00 0,00 0,00 627,30 25 227,30 zł
Grudzień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 627,30 25 227,30 zł
Rocznie 295 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 527,60 336 556,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 254 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 346 zł
Całość - kwota brutto 24 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Luty 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Marzec 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Kwiecień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Maj 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Czerwiec 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Lipiec 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Sierpień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Wrzesień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Październik 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Listopad 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Grudzień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 346,00 21 254,00
Rocznie 295 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 160,00 40 152,00 255 048,00
Wynagrodzenie pracownika 24 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Luty 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Marzec 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Kwiecień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Maj 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Czerwiec 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Lipiec 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Sierpień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Wrzesień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Październik 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Listopad 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Grudzień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł
Rocznie 295 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 254 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 739 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 214 zł
Zaliczka na podatek 5 647 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 600,00 0,00 0,00 0,00 2 214,00 0,00 5 647,00 0,00 16 739,00
Luty 24 600,00 0,00 0,00 0,00 2 214,00 0,00 7 447,00 0,00 14 939,00
Marzec 24 600,00 0,00 0,00 0,00 2 214,00 0,00 7 447,00 0,00 14 939,00
Kwiecień 24 600,00 0,00 0,00 0,00 2 214,00 0,00 7 447,00 0,00 14 939,00
Maj 24 600,00 0,00 0,00 0,00 2 214,00 0,00 7 447,00 0,00 14 939,00
Czerwiec 24 600,00 0,00 0,00 0,00 2 214,00 0,00 7 447,00 0,00 14 939,00
Lipiec 24 600,00 176,27 72,24 0,00 2 214,00 15,08 7 363,00 0,00 14 759,41
Sierpień 24 600,00 176,27 72,24 0,00 2 214,00 15,08 7 363,00 0,00 14 759,41
Wrzesień 24 600,00 176,27 72,24 0,00 2 214,00 15,08 7 363,00 0,00 14 759,41
Październik 24 600,00 176,27 72,24 0,00 2 214,00 15,08 7 363,00 0,00 14 759,41
Listopad 24 600,00 176,27 72,24 0,00 2 214,00 15,08 7 363,00 0,00 14 759,41
Grudzień 24 600,00 176,27 72,24 0,00 2 214,00 15,08 7 363,00 0,00 14 759,41
Rocznie 295 200,00 1 057,62 433,44 0,00 26 568,00 0,00 87 060,00 0,00 179 990,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 24 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 739 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.