Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 362 zł
Ubezpieczenie chorobowe 590 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 872 zł
Zaliczka na podatek 2 166 zł
Całość - kwota brutto 24 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 100,00 2 352,16 361,50 590,45 1 871,63 20 546,00 2 166,00 16 758,26
Luty 24 100,00 2 352,16 361,50 590,45 1 871,63 20 546,00 2 166,00 16 758,26
Marzec 24 100,00 2 352,16 361,50 590,45 1 871,63 20 546,00 2 166,00 16 758,26
Kwiecień 24 100,00 2 352,16 361,50 590,45 1 871,63 20 546,00 2 166,00 16 758,26
Maj 24 100,00 2 352,16 361,50 590,45 1 871,63 20 546,00 2 166,00 16 758,26
Czerwiec 24 100,00 2 352,16 361,50 590,45 1 871,63 20 546,00 2 821,00 16 103,26
Lipiec 24 100,00 2 352,16 361,50 590,45 1 871,63 20 546,00 6 575,00 12 349,26
Sierpień 24 100,00 2 352,16 361,50 590,45 1 871,63 20 546,00 6 575,00 12 349,26
Wrzesień 24 100,00 1 488,40 228,75 590,45 1 961,32 21 542,00 6 893,00 12 938,08
Październik 24 100,00 0,00 0,00 590,45 2 115,86 23 260,00 7 443,00 13 950,69
Listopad 24 100,00 0,00 0,00 590,45 2 115,86 23 260,00 7 443,00 13 950,69
Grudzień 24 100,00 0,00 0,00 590,45 2 115,86 23 260,00 7 443,00 13 950,69
Rocznie 289 200,00 20 305,68 3 120,75 7 085,40 23 281,94 255 690,00 32 738,00 179 383,23
Wynagrodzenie pracownika 24 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 567 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 402 zł
Fundusz Pracy (FP) 590 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 29 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 100,00 2 352,16 1 566,50 402,47 614,55 29 035,68 zł
Luty 24 100,00 2 352,16 1 566,50 402,47 614,55 29 035,68 zł
Marzec 24 100,00 2 352,16 1 566,50 402,47 614,55 29 035,68 zł
Kwiecień 24 100,00 2 352,16 1 566,50 402,47 614,55 29 035,68 zł
Maj 24 100,00 2 352,16 1 566,50 402,47 614,55 29 035,68 zł
Czerwiec 24 100,00 2 352,16 1 566,50 402,47 614,55 29 035,68 zł
Lipiec 24 100,00 2 352,16 1 566,50 402,47 614,55 29 035,68 zł
Sierpień 24 100,00 2 352,16 1 566,50 402,47 614,55 29 035,68 zł
Wrzesień 24 100,00 1 488,40 991,25 402,47 614,55 27 596,67 zł
Październik 24 100,00 0,00 0,00 402,47 614,55 25 117,02 zł
Listopad 24 100,00 0,00 0,00 402,47 614,55 25 117,02 zł
Grudzień 24 100,00 0,00 0,00 402,47 614,55 25 117,02 zł
Rocznie 289 200,00 20 305,68 13 523,25 4 829,64 7 374,60 335 233,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 758 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 408 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 362 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 925 zł
Zaliczka na podatek 2 053 zł
Całość - kwota brutto 24 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 100,00 2 352,16 361,50 0,00 1 924,77 17 109,00 2 053,00 17 408,49
Luty 24 100,00 2 352,16 361,50 0,00 1 924,77 17 109,00 2 053,00 17 408,49
Marzec 24 100,00 2 352,16 361,50 0,00 1 924,77 17 109,00 2 053,00 17 408,49
Kwiecień 24 100,00 2 352,16 361,50 0,00 1 924,77 17 109,00 2 053,00 17 408,49
Maj 24 100,00 2 352,16 361,50 0,00 1 924,77 17 109,00 2 053,00 17 408,49
Czerwiec 24 100,00 2 352,16 361,50 0,00 1 924,77 17 109,00 2 053,00 17 408,49
Lipiec 24 100,00 2 352,16 361,50 0,00 1 924,77 17 109,00 2 053,00 17 408,49
Sierpień 24 100,00 2 352,16 361,50 0,00 1 924,77 17 109,00 2 053,00 17 408,49
Wrzesień 24 100,00 1 488,40 228,75 0,00 2 014,46 17 906,00 2 149,00 18 219,67
Październik 24 100,00 0,00 0,00 0,00 2 169,00 19 280,00 2 314,00 19 617,40
Listopad 24 100,00 0,00 0,00 0,00 2 169,00 19 280,00 2 314,00 19 617,40
Grudzień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 2 169,00 19 280,00 2 314,00 19 617,40
Rocznie 289 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 23 919,62 212 618,00 1 593,00 216 339,79
Wynagrodzenie pracownika 24 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 567 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 590 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 633 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 100,00 2 352,16 1 566,50 0,00 614,55 28 633,21 zł
Luty 24 100,00 2 352,16 1 566,50 0,00 614,55 28 633,21 zł
Marzec 24 100,00 2 352,16 1 566,50 0,00 614,55 28 633,21 zł
Kwiecień 24 100,00 2 352,16 1 566,50 0,00 614,55 28 633,21 zł
Maj 24 100,00 2 352,16 1 566,50 0,00 614,55 28 633,21 zł
Czerwiec 24 100,00 2 352,16 1 566,50 0,00 614,55 28 633,21 zł
Lipiec 24 100,00 2 352,16 1 566,50 0,00 614,55 28 633,21 zł
Sierpień 24 100,00 2 352,16 1 566,50 0,00 614,55 28 633,21 zł
Wrzesień 24 100,00 1 488,40 991,25 0,00 614,55 27 194,20 zł
Październik 24 100,00 0,00 0,00 0,00 614,55 24 714,55 zł
Listopad 24 100,00 0,00 0,00 0,00 614,55 24 714,55 zł
Grudzień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 614,55 24 714,55 zł
Rocznie 289 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 374,60 330 403,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 408 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 633 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 278 zł
Całość - kwota brutto 24 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Luty 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Marzec 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Kwiecień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Maj 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Czerwiec 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Lipiec 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Sierpień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Wrzesień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Październik 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Listopad 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Grudzień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 3 278,00 20 822,00
Rocznie 289 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 360,00 39 336,00 249 864,00
Wynagrodzenie pracownika 24 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Luty 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Marzec 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Kwiecień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Maj 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Czerwiec 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Lipiec 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Sierpień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Wrzesień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Październik 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Listopad 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Grudzień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 100,00 zł
Rocznie 289 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 822 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 169 zł
Zaliczka na podatek 5 487 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 100,00 0,00 0,00 0,00 2 169,00 0,00 5 487,00 0,00 16 444,00
Luty 24 100,00 0,00 0,00 0,00 2 169,00 0,00 7 287,00 0,00 14 644,00
Marzec 24 100,00 0,00 0,00 0,00 2 169,00 0,00 7 287,00 0,00 14 644,00
Kwiecień 24 100,00 0,00 0,00 0,00 2 169,00 0,00 7 287,00 0,00 14 644,00
Maj 24 100,00 0,00 0,00 0,00 2 169,00 0,00 7 287,00 0,00 14 644,00
Czerwiec 24 100,00 0,00 0,00 0,00 2 169,00 0,00 7 287,00 0,00 14 644,00
Lipiec 24 100,00 176,27 72,24 0,00 2 169,00 15,08 7 203,00 0,00 14 464,41
Sierpień 24 100,00 176,27 72,24 0,00 2 169,00 15,08 7 203,00 0,00 14 464,41
Wrzesień 24 100,00 176,27 72,24 0,00 2 169,00 15,08 7 203,00 0,00 14 464,41
Październik 24 100,00 176,27 72,24 0,00 2 169,00 15,08 7 203,00 0,00 14 464,41
Listopad 24 100,00 176,27 72,24 0,00 2 169,00 15,08 7 203,00 0,00 14 464,41
Grudzień 24 100,00 176,27 72,24 0,00 2 169,00 15,08 7 203,00 0,00 14 464,41
Rocznie 289 200,00 1 057,62 433,44 0,00 26 028,00 0,00 85 140,00 0,00 176 450,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 24 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 444 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.