Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 031 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 368 zł
Ubezpieczenie chorobowe 600 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 903 zł
Zaliczka na podatek 2 207 zł
Całość - kwota brutto 24 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 500,00 2 391,20 367,50 600,25 1 902,69 20 891,00 2 207,00 17 031,36
Luty 24 500,00 2 391,20 367,50 600,25 1 902,69 20 891,00 2 207,00 17 031,36
Marzec 24 500,00 2 391,20 367,50 600,25 1 902,69 20 891,00 2 207,00 17 031,36
Kwiecień 24 500,00 2 391,20 367,50 600,25 1 902,69 20 891,00 2 207,00 17 031,36
Maj 24 500,00 2 391,20 367,50 600,25 1 902,69 20 891,00 2 207,00 17 031,36
Czerwiec 24 500,00 2 391,20 367,50 600,25 1 902,69 20 891,00 3 276,00 15 962,36
Lipiec 24 500,00 2 391,20 367,50 600,25 1 902,69 20 891,00 6 685,00 12 553,36
Sierpień 24 500,00 2 391,20 367,50 600,25 1 902,69 20 891,00 6 685,00 12 553,36
Wrzesień 24 500,00 1 176,08 180,75 600,25 2 028,86 22 293,00 7 134,00 13 380,06
Październik 24 500,00 0,00 0,00 600,25 2 150,98 23 650,00 7 568,00 14 180,77
Listopad 24 500,00 0,00 0,00 600,25 2 150,98 23 650,00 7 568,00 14 180,77
Grudzień 24 500,00 0,00 0,00 600,25 2 150,98 23 650,00 7 568,00 14 180,77
Rocznie 294 000,00 20 305,68 3 120,75 7 203,00 23 703,32 260 371,00 33 813,00 182 148,25
Wynagrodzenie pracownika 24 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 593 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 409 zł
Fundusz Pracy (FP) 600 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 518 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 500,00 2 391,20 1 592,50 409,15 624,75 29 517,60 zł
Luty 24 500,00 2 391,20 1 592,50 409,15 624,75 29 517,60 zł
Marzec 24 500,00 2 391,20 1 592,50 409,15 624,75 29 517,60 zł
Kwiecień 24 500,00 2 391,20 1 592,50 409,15 624,75 29 517,60 zł
Maj 24 500,00 2 391,20 1 592,50 409,15 624,75 29 517,60 zł
Czerwiec 24 500,00 2 391,20 1 592,50 409,15 624,75 29 517,60 zł
Lipiec 24 500,00 2 391,20 1 592,50 409,15 624,75 29 517,60 zł
Sierpień 24 500,00 2 391,20 1 592,50 409,15 624,75 29 517,60 zł
Wrzesień 24 500,00 1 176,08 783,25 409,15 624,75 27 493,23 zł
Październik 24 500,00 0,00 0,00 409,15 624,75 25 533,90 zł
Listopad 24 500,00 0,00 0,00 409,15 624,75 25 533,90 zł
Grudzień 24 500,00 0,00 0,00 409,15 624,75 25 533,90 zł
Rocznie 294 000,00 20 305,68 13 523,25 4 909,80 7 497,00 340 235,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 031 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 518 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 697 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 368 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 957 zł
Zaliczka na podatek 2 087 zł
Całość - kwota brutto 24 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 500,00 2 391,20 367,50 0,00 1 956,72 17 393,00 2 087,00 17 697,42
Luty 24 500,00 2 391,20 367,50 0,00 1 956,72 17 393,00 2 087,00 17 697,42
Marzec 24 500,00 2 391,20 367,50 0,00 1 956,72 17 393,00 2 087,00 17 697,42
Kwiecień 24 500,00 2 391,20 367,50 0,00 1 956,72 17 393,00 2 087,00 17 697,42
Maj 24 500,00 2 391,20 367,50 0,00 1 956,72 17 393,00 2 087,00 17 697,42
Czerwiec 24 500,00 2 391,20 367,50 0,00 1 956,72 17 393,00 2 087,00 17 697,42
Lipiec 24 500,00 2 391,20 367,50 0,00 1 956,72 17 393,00 2 087,00 17 697,42
Sierpień 24 500,00 2 391,20 367,50 0,00 1 956,72 17 393,00 2 087,00 17 697,42
Wrzesień 24 500,00 1 176,08 180,75 0,00 2 082,89 18 515,00 2 222,00 18 838,48
Październik 24 500,00 0,00 0,00 0,00 2 205,00 19 600,00 2 352,00 19 943,00
Listopad 24 500,00 0,00 0,00 0,00 2 205,00 19 600,00 2 352,00 19 943,00
Grudzień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 2 205,00 19 600,00 2 352,00 19 943,00
Rocznie 294 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 351,65 216 459,00 1 620,00 220 246,84
Wynagrodzenie pracownika 24 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 593 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 600 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 500,00 2 391,20 1 592,50 0,00 624,75 29 108,45 zł
Luty 24 500,00 2 391,20 1 592,50 0,00 624,75 29 108,45 zł
Marzec 24 500,00 2 391,20 1 592,50 0,00 624,75 29 108,45 zł
Kwiecień 24 500,00 2 391,20 1 592,50 0,00 624,75 29 108,45 zł
Maj 24 500,00 2 391,20 1 592,50 0,00 624,75 29 108,45 zł
Czerwiec 24 500,00 2 391,20 1 592,50 0,00 624,75 29 108,45 zł
Lipiec 24 500,00 2 391,20 1 592,50 0,00 624,75 29 108,45 zł
Sierpień 24 500,00 2 391,20 1 592,50 0,00 624,75 29 108,45 zł
Wrzesień 24 500,00 1 176,08 783,25 0,00 624,75 27 084,08 zł
Październik 24 500,00 0,00 0,00 0,00 624,75 25 124,75 zł
Listopad 24 500,00 0,00 0,00 0,00 624,75 25 124,75 zł
Grudzień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 624,75 25 124,75 zł
Rocznie 294 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 497,00 335 325,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 697 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 168 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 332 zł
Całość - kwota brutto 24 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Luty 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Marzec 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Kwiecień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Maj 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Czerwiec 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Lipiec 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Sierpień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Wrzesień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Październik 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Listopad 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Grudzień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600,00 3 332,00 21 168,00
Rocznie 294 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 200,00 39 984,00 254 016,00
Wynagrodzenie pracownika 24 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Luty 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Marzec 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Kwiecień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Maj 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Czerwiec 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Lipiec 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Sierpień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Wrzesień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Październik 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Listopad 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Grudzień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 zł
Rocznie 294 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 168 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 205 zł
Zaliczka na podatek 5 615 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 500,00 0,00 0,00 0,00 2 205,00 0,00 5 615,00 0,00 16 680,00
Luty 24 500,00 0,00 0,00 0,00 2 205,00 0,00 7 415,00 0,00 14 880,00
Marzec 24 500,00 0,00 0,00 0,00 2 205,00 0,00 7 415,00 0,00 14 880,00
Kwiecień 24 500,00 0,00 0,00 0,00 2 205,00 0,00 7 415,00 0,00 14 880,00
Maj 24 500,00 0,00 0,00 0,00 2 205,00 0,00 7 415,00 0,00 14 880,00
Czerwiec 24 500,00 0,00 0,00 0,00 2 205,00 0,00 7 415,00 0,00 14 880,00
Lipiec 24 500,00 176,27 72,24 0,00 2 205,00 15,08 7 331,00 0,00 14 700,41
Sierpień 24 500,00 176,27 72,24 0,00 2 205,00 15,08 7 331,00 0,00 14 700,41
Wrzesień 24 500,00 176,27 72,24 0,00 2 205,00 15,08 7 331,00 0,00 14 700,41
Październik 24 500,00 176,27 72,24 0,00 2 205,00 15,08 7 331,00 0,00 14 700,41
Listopad 24 500,00 176,27 72,24 0,00 2 205,00 15,08 7 331,00 0,00 14 700,41
Grudzień 24 500,00 176,27 72,24 0,00 2 205,00 15,08 7 331,00 0,00 14 700,41
Rocznie 294 000,00 1 057,62 433,44 0,00 26 460,00 0,00 86 676,00 0,00 179 282,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 24 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 680 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.