Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 366 zł
Ubezpieczenie chorobowe 598 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 895 zł
Zaliczka na podatek 2 197 zł
Całość - kwota brutto 24 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 400,00 2 381,44 366,00 597,80 1 894,93 20 805,00 2 197,00 16 962,83
Luty 24 400,00 2 381,44 366,00 597,80 1 894,93 20 805,00 2 197,00 16 962,83
Marzec 24 400,00 2 381,44 366,00 597,80 1 894,93 20 805,00 2 197,00 16 962,83
Kwiecień 24 400,00 2 381,44 366,00 597,80 1 894,93 20 805,00 2 197,00 16 962,83
Maj 24 400,00 2 381,44 366,00 597,80 1 894,93 20 805,00 2 197,00 16 962,83
Czerwiec 24 400,00 2 381,44 366,00 597,80 1 894,93 20 805,00 3 163,00 15 996,83
Lipiec 24 400,00 2 381,44 366,00 597,80 1 894,93 20 805,00 6 658,00 12 501,83
Sierpień 24 400,00 2 381,44 366,00 597,80 1 894,93 20 805,00 6 658,00 12 501,83
Wrzesień 24 400,00 1 254,16 192,75 597,80 2 011,98 22 105,00 7 074,00 13 269,31
Październik 24 400,00 0,00 0,00 597,80 2 142,20 23 552,00 7 537,00 14 123,00
Listopad 24 400,00 0,00 0,00 597,80 2 142,20 23 552,00 7 537,00 14 123,00
Grudzień 24 400,00 0,00 0,00 597,80 2 142,20 23 552,00 7 537,00 14 123,00
Rocznie 292 800,00 20 305,68 3 120,75 7 173,60 23 598,02 259 201,00 33 548,00 181 452,95
Wynagrodzenie pracownika 24 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 586 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 407 zł
Fundusz Pracy (FP) 598 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 29 397 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 400,00 2 381,44 1 586,00 407,48 622,20 29 397,12 zł
Luty 24 400,00 2 381,44 1 586,00 407,48 622,20 29 397,12 zł
Marzec 24 400,00 2 381,44 1 586,00 407,48 622,20 29 397,12 zł
Kwiecień 24 400,00 2 381,44 1 586,00 407,48 622,20 29 397,12 zł
Maj 24 400,00 2 381,44 1 586,00 407,48 622,20 29 397,12 zł
Czerwiec 24 400,00 2 381,44 1 586,00 407,48 622,20 29 397,12 zł
Lipiec 24 400,00 2 381,44 1 586,00 407,48 622,20 29 397,12 zł
Sierpień 24 400,00 2 381,44 1 586,00 407,48 622,20 29 397,12 zł
Wrzesień 24 400,00 1 254,16 835,25 407,48 622,20 27 519,09 zł
Październik 24 400,00 0,00 0,00 407,48 622,20 25 429,68 zł
Listopad 24 400,00 0,00 0,00 407,48 622,20 25 429,68 zł
Grudzień 24 400,00 0,00 0,00 407,48 622,20 25 429,68 zł
Rocznie 292 800,00 20 305,68 13 523,25 4 889,76 7 466,40 338 985,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 963 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 397 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 366 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 949 zł
Zaliczka na podatek 2 079 zł
Całość - kwota brutto 24 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 400,00 2 381,44 366,00 0,00 1 948,73 17 322,00 2 079,00 17 625,19
Luty 24 400,00 2 381,44 366,00 0,00 1 948,73 17 322,00 2 079,00 17 625,19
Marzec 24 400,00 2 381,44 366,00 0,00 1 948,73 17 322,00 2 079,00 17 625,19
Kwiecień 24 400,00 2 381,44 366,00 0,00 1 948,73 17 322,00 2 079,00 17 625,19
Maj 24 400,00 2 381,44 366,00 0,00 1 948,73 17 322,00 2 079,00 17 625,19
Czerwiec 24 400,00 2 381,44 366,00 0,00 1 948,73 17 322,00 2 079,00 17 625,19
Lipiec 24 400,00 2 381,44 366,00 0,00 1 948,73 17 322,00 2 079,00 17 625,19
Sierpień 24 400,00 2 381,44 366,00 0,00 1 948,73 17 322,00 2 079,00 17 625,19
Wrzesień 24 400,00 1 254,16 192,75 0,00 2 065,78 18 362,00 2 203,00 18 683,87
Październik 24 400,00 0,00 0,00 0,00 2 196,00 19 520,00 2 342,00 19 861,60
Listopad 24 400,00 0,00 0,00 0,00 2 196,00 19 520,00 2 342,00 19 861,60
Grudzień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 2 196,00 19 520,00 2 342,00 19 861,60
Rocznie 292 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 243,62 215 498,00 1 616,00 219 270,19
Wynagrodzenie pracownika 24 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 586 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 598 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 990 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 400,00 2 381,44 1 586,00 0,00 622,20 28 989,64 zł
Luty 24 400,00 2 381,44 1 586,00 0,00 622,20 28 989,64 zł
Marzec 24 400,00 2 381,44 1 586,00 0,00 622,20 28 989,64 zł
Kwiecień 24 400,00 2 381,44 1 586,00 0,00 622,20 28 989,64 zł
Maj 24 400,00 2 381,44 1 586,00 0,00 622,20 28 989,64 zł
Czerwiec 24 400,00 2 381,44 1 586,00 0,00 622,20 28 989,64 zł
Lipiec 24 400,00 2 381,44 1 586,00 0,00 622,20 28 989,64 zł
Sierpień 24 400,00 2 381,44 1 586,00 0,00 622,20 28 989,64 zł
Wrzesień 24 400,00 1 254,16 835,25 0,00 622,20 27 111,61 zł
Październik 24 400,00 0,00 0,00 0,00 622,20 25 022,20 zł
Listopad 24 400,00 0,00 0,00 0,00 622,20 25 022,20 zł
Grudzień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 622,20 25 022,20 zł
Rocznie 292 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 466,40 334 095,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 625 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 990 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 082 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 318 zł
Całość - kwota brutto 24 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Luty 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Marzec 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Kwiecień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Maj 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Czerwiec 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Lipiec 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Sierpień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Wrzesień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Październik 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Listopad 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Grudzień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,00 3 318,00 21 082,00
Rocznie 292 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 240,00 39 816,00 252 984,00
Wynagrodzenie pracownika 24 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Luty 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Marzec 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Kwiecień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Maj 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Czerwiec 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Lipiec 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Sierpień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Wrzesień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Październik 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Listopad 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Grudzień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 zł
Rocznie 292 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 082 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 621 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 196 zł
Zaliczka na podatek 5 583 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 400,00 0,00 0,00 0,00 2 196,00 0,00 5 583,00 0,00 16 621,00
Luty 24 400,00 0,00 0,00 0,00 2 196,00 0,00 7 383,00 0,00 14 821,00
Marzec 24 400,00 0,00 0,00 0,00 2 196,00 0,00 7 383,00 0,00 14 821,00
Kwiecień 24 400,00 0,00 0,00 0,00 2 196,00 0,00 7 383,00 0,00 14 821,00
Maj 24 400,00 0,00 0,00 0,00 2 196,00 0,00 7 383,00 0,00 14 821,00
Czerwiec 24 400,00 0,00 0,00 0,00 2 196,00 0,00 7 383,00 0,00 14 821,00
Lipiec 24 400,00 176,27 72,24 0,00 2 196,00 15,08 7 299,00 0,00 14 641,41
Sierpień 24 400,00 176,27 72,24 0,00 2 196,00 15,08 7 299,00 0,00 14 641,41
Wrzesień 24 400,00 176,27 72,24 0,00 2 196,00 15,08 7 299,00 0,00 14 641,41
Październik 24 400,00 176,27 72,24 0,00 2 196,00 15,08 7 299,00 0,00 14 641,41
Listopad 24 400,00 176,27 72,24 0,00 2 196,00 15,08 7 299,00 0,00 14 641,41
Grudzień 24 400,00 176,27 72,24 0,00 2 196,00 15,08 7 299,00 0,00 14 641,41
Rocznie 292 800,00 1 057,62 433,44 0,00 26 352,00 0,00 86 292,00 0,00 178 574,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 24 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 621 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.