Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 357 zł
Ubezpieczenie chorobowe 583 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 848 zł
Zaliczka na podatek 2 134 zł
Całość - kwota brutto 23 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 800,00 2 322,88 357,00 583,10 1 848,33 20 287,00 2 134,00 16 554,69
Luty 23 800,00 2 322,88 357,00 583,10 1 848,33 20 287,00 2 134,00 16 554,69
Marzec 23 800,00 2 322,88 357,00 583,10 1 848,33 20 287,00 2 134,00 16 554,69
Kwiecień 23 800,00 2 322,88 357,00 583,10 1 848,33 20 287,00 2 134,00 16 554,69
Maj 23 800,00 2 322,88 357,00 583,10 1 848,33 20 287,00 2 134,00 16 554,69
Czerwiec 23 800,00 2 322,88 357,00 583,10 1 848,33 20 287,00 2 479,00 16 209,69
Lipiec 23 800,00 2 322,88 357,00 583,10 1 848,33 20 287,00 6 492,00 12 196,69
Sierpień 23 800,00 2 322,88 357,00 583,10 1 848,33 20 287,00 6 492,00 12 196,69
Wrzesień 23 800,00 1 722,64 264,75 583,10 1 910,66 20 980,00 6 714,00 12 604,85
Październik 23 800,00 0,00 0,00 583,10 2 089,52 22 967,00 7 349,00 13 778,38
Listopad 23 800,00 0,00 0,00 583,10 2 089,52 22 967,00 7 349,00 13 778,38
Grudzień 23 800,00 0,00 0,00 583,10 2 089,52 22 967,00 7 349,00 13 778,38
Rocznie 285 600,00 20 305,68 3 120,75 6 997,20 22 965,86 252 177,00 31 932,00 177 316,51
Wynagrodzenie pracownika 23 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 547 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 397 zł
Fundusz Pracy (FP) 583 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 674 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 800,00 2 322,88 1 547,00 397,46 606,90 28 674,24 zł
Luty 23 800,00 2 322,88 1 547,00 397,46 606,90 28 674,24 zł
Marzec 23 800,00 2 322,88 1 547,00 397,46 606,90 28 674,24 zł
Kwiecień 23 800,00 2 322,88 1 547,00 397,46 606,90 28 674,24 zł
Maj 23 800,00 2 322,88 1 547,00 397,46 606,90 28 674,24 zł
Czerwiec 23 800,00 2 322,88 1 547,00 397,46 606,90 28 674,24 zł
Lipiec 23 800,00 2 322,88 1 547,00 397,46 606,90 28 674,24 zł
Sierpień 23 800,00 2 322,88 1 547,00 397,46 606,90 28 674,24 zł
Wrzesień 23 800,00 1 722,64 1 147,25 397,46 606,90 27 674,25 zł
Październik 23 800,00 0,00 0,00 397,46 606,90 24 804,36 zł
Listopad 23 800,00 0,00 0,00 397,46 606,90 24 804,36 zł
Grudzień 23 800,00 0,00 0,00 397,46 606,90 24 804,36 zł
Rocznie 285 600,00 20 305,68 13 523,25 4 769,52 7 282,80 331 481,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 555 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 674 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 357 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 901 zł
Zaliczka na podatek 2 028 zł
Całość - kwota brutto 23 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 800,00 2 322,88 357,00 0,00 1 900,81 16 896,00 2 028,00 17 191,79
Luty 23 800,00 2 322,88 357,00 0,00 1 900,81 16 896,00 2 028,00 17 191,79
Marzec 23 800,00 2 322,88 357,00 0,00 1 900,81 16 896,00 2 028,00 17 191,79
Kwiecień 23 800,00 2 322,88 357,00 0,00 1 900,81 16 896,00 2 028,00 17 191,79
Maj 23 800,00 2 322,88 357,00 0,00 1 900,81 16 896,00 2 028,00 17 191,79
Czerwiec 23 800,00 2 322,88 357,00 0,00 1 900,81 16 896,00 2 028,00 17 191,79
Lipiec 23 800,00 2 322,88 357,00 0,00 1 900,81 16 896,00 2 028,00 17 191,79
Sierpień 23 800,00 2 322,88 357,00 0,00 1 900,81 16 896,00 2 028,00 17 191,79
Wrzesień 23 800,00 1 722,64 264,75 0,00 1 963,13 17 450,00 2 094,00 17 755,48
Październik 23 800,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 19 040,00 2 285,00 19 373,20
Listopad 23 800,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 19 040,00 2 285,00 19 373,20
Grudzień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 19 040,00 2 285,00 19 373,20
Rocznie 285 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 23 595,61 209 738,00 1 576,00 213 409,40
Wynagrodzenie pracownika 23 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 547 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 583 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 800,00 2 322,88 1 547,00 0,00 606,90 28 276,78 zł
Luty 23 800,00 2 322,88 1 547,00 0,00 606,90 28 276,78 zł
Marzec 23 800,00 2 322,88 1 547,00 0,00 606,90 28 276,78 zł
Kwiecień 23 800,00 2 322,88 1 547,00 0,00 606,90 28 276,78 zł
Maj 23 800,00 2 322,88 1 547,00 0,00 606,90 28 276,78 zł
Czerwiec 23 800,00 2 322,88 1 547,00 0,00 606,90 28 276,78 zł
Lipiec 23 800,00 2 322,88 1 547,00 0,00 606,90 28 276,78 zł
Sierpień 23 800,00 2 322,88 1 547,00 0,00 606,90 28 276,78 zł
Wrzesień 23 800,00 1 722,64 1 147,25 0,00 606,90 27 276,79 zł
Październik 23 800,00 0,00 0,00 0,00 606,90 24 406,90 zł
Listopad 23 800,00 0,00 0,00 0,00 606,90 24 406,90 zł
Grudzień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 606,90 24 406,90 zł
Rocznie 285 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 282,80 326 711,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 192 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 563 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 237 zł
Całość - kwota brutto 23 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Luty 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Marzec 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Kwiecień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Maj 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Czerwiec 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Lipiec 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Sierpień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Wrzesień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Październik 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Listopad 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Grudzień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 040,00 3 237,00 20 563,00
Rocznie 285 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 480,00 38 844,00 246 756,00
Wynagrodzenie pracownika 23 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Luty 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Marzec 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Kwiecień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Maj 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Czerwiec 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Lipiec 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Sierpień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Wrzesień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Październik 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Listopad 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Grudzień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 zł
Rocznie 285 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 563 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 142 zł
Zaliczka na podatek 5 391 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 800,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 0,00 5 391,00 0,00 16 267,00
Luty 23 800,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 0,00 7 191,00 0,00 14 467,00
Marzec 23 800,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 0,00 7 191,00 0,00 14 467,00
Kwiecień 23 800,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 0,00 7 191,00 0,00 14 467,00
Maj 23 800,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 0,00 7 191,00 0,00 14 467,00
Czerwiec 23 800,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 0,00 7 191,00 0,00 14 467,00
Lipiec 23 800,00 176,27 72,24 0,00 2 142,00 15,08 7 107,00 0,00 14 287,41
Sierpień 23 800,00 176,27 72,24 0,00 2 142,00 15,08 7 107,00 0,00 14 287,41
Wrzesień 23 800,00 176,27 72,24 0,00 2 142,00 15,08 7 107,00 0,00 14 287,41
Październik 23 800,00 176,27 72,24 0,00 2 142,00 15,08 7 107,00 0,00 14 287,41
Listopad 23 800,00 176,27 72,24 0,00 2 142,00 15,08 7 107,00 0,00 14 287,41
Grudzień 23 800,00 176,27 72,24 0,00 2 142,00 15,08 7 107,00 0,00 14 287,41
Rocznie 285 600,00 1 057,62 433,44 0,00 25 704,00 0,00 83 988,00 0,00 174 326,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 23 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 267 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.