Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 24000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 24 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 017 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie chorobowe 588 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 864 zł
Zaliczka na podatek 1 829 zł
Całość - kwota brutto 24 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 000,00 2 342,40 360,00 588,00 1 863,86 20 460,00 1 829,00 17 016,74
Luty 24 000,00 2 342,40 360,00 588,00 1 863,86 20 460,00 1 829,00 17 016,74
Marzec 24 000,00 2 342,40 360,00 588,00 1 863,86 20 460,00 1 829,00 17 016,74
Kwiecień 24 000,00 2 342,40 360,00 588,00 1 863,86 20 460,00 1 829,00 17 016,74
Maj 24 000,00 2 342,40 360,00 588,00 1 863,86 20 460,00 4 345,00 14 500,74
Czerwiec 24 000,00 2 342,40 360,00 588,00 1 863,86 20 460,00 4 942,00 13 903,74
Lipiec 24 000,00 1 343,95 206,55 588,00 1 967,54 21 612,00 5 222,00 14 671,96
Sierpień 24 000,00 0,00 0,00 588,00 2 107,08 23 162,00 5 597,00 15 707,92
Wrzesień 24 000,00 0,00 0,00 588,00 2 107,08 23 162,00 5 597,00 15 707,92
Październik 24 000,00 0,00 0,00 588,00 2 107,08 23 162,00 5 597,00 15 707,92
Listopad 24 000,00 0,00 0,00 588,00 2 107,08 23 162,00 5 597,00 15 707,92
Grudzień 24 000,00 0,00 0,00 588,00 2 107,08 23 162,00 5 597,00 15 707,92
Rocznie 288 000,00 15 398,35 2 366,55 7 056,00 23 686,10 260 182,00 49 810,00 189 683,00
Wynagrodzenie pracownika 24 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 560 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 401 zł
Fundusz Pracy (FP) 588 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 915 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 000,00 2 342,40 1 560,00 400,80 612,00 28 915,20 zł
Luty 24 000,00 2 342,40 1 560,00 400,80 612,00 28 915,20 zł
Marzec 24 000,00 2 342,40 1 560,00 400,80 612,00 28 915,20 zł
Kwiecień 24 000,00 2 342,40 1 560,00 400,80 612,00 28 915,20 zł
Maj 24 000,00 2 342,40 1 560,00 400,80 612,00 28 915,20 zł
Czerwiec 24 000,00 2 342,40 1 560,00 400,80 612,00 28 915,20 zł
Lipiec 24 000,00 1 343,95 895,05 400,80 612,00 27 251,80 zł
Sierpień 24 000,00 0,00 0,00 400,80 612,00 25 012,80 zł
Wrzesień 24 000,00 0,00 0,00 400,80 612,00 25 012,80 zł
Październik 24 000,00 0,00 0,00 400,80 612,00 25 012,80 zł
Listopad 24 000,00 0,00 0,00 400,80 612,00 25 012,80 zł
Grudzień 24 000,00 0,00 0,00 400,80 612,00 25 012,80 zł
Rocznie 288 000,00 15 398,35 10 255,05 4 809,60 7 344,00 325 807,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 017 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 915 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 24000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 24 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 135 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 917 zł
Zaliczka na podatek 1 246 zł
Całość - kwota brutto 24 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 000,00 2 342,40 360,00 0,00 1 916,78 17 038,00 1 246,00 18 134,82
Luty 24 000,00 2 342,40 360,00 0,00 1 916,78 17 038,00 1 246,00 18 134,82
Marzec 24 000,00 2 342,40 360,00 0,00 1 916,78 17 038,00 1 246,00 18 134,82
Kwiecień 24 000,00 2 342,40 360,00 0,00 1 916,78 17 038,00 1 246,00 18 134,82
Maj 24 000,00 2 342,40 360,00 0,00 1 916,78 17 038,00 1 246,00 18 134,82
Czerwiec 24 000,00 2 342,40 360,00 0,00 1 916,78 17 038,00 1 246,00 18 134,82
Lipiec 24 000,00 1 343,95 206,55 0,00 2 020,46 17 960,00 1 313,00 19 116,04
Sierpień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 19 200,00 1 404,00 20 436,00
Wrzesień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 19 200,00 1 404,00 20 436,00
Październik 24 000,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 19 200,00 1 404,00 20 436,00
Listopad 24 000,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 19 200,00 1 404,00 20 436,00
Grudzień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 19 200,00 1 404,00 20 436,00
Rocznie 288 000,00 15 398,35 2 366,55 0,00 24 321,14 216 188,00 15 809,00 230 104,96
Wynagrodzenie pracownika 24 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 560 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 588 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 514 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 000,00 2 342,40 1 560,00 0,00 612,00 28 514,40 zł
Luty 24 000,00 2 342,40 1 560,00 0,00 612,00 28 514,40 zł
Marzec 24 000,00 2 342,40 1 560,00 0,00 612,00 28 514,40 zł
Kwiecień 24 000,00 2 342,40 1 560,00 0,00 612,00 28 514,40 zł
Maj 24 000,00 2 342,40 1 560,00 0,00 612,00 28 514,40 zł
Czerwiec 24 000,00 2 342,40 1 560,00 0,00 612,00 28 514,40 zł
Lipiec 24 000,00 1 343,95 895,05 0,00 612,00 26 851,00 zł
Sierpień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 612,00 24 612,00 zł
Wrzesień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 612,00 24 612,00 zł
Październik 24 000,00 0,00 0,00 0,00 612,00 24 612,00 zł
Listopad 24 000,00 0,00 0,00 0,00 612,00 24 612,00 zł
Grudzień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 612,00 24 612,00 zł
Rocznie 288 000,00 15 398,35 10 255,05 0,00 7 344,00 320 997,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 135 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 514 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 24000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 24 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 264 zł
Całość - kwota brutto 24 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Luty 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Marzec 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Kwiecień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Maj 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Czerwiec 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Lipiec 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Sierpień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Wrzesień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Październik 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Listopad 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Grudzień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 3 264,00 20 736,00
Rocznie 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 400,00 39 168,00 248 832,00
Wynagrodzenie pracownika 24 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 24 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Luty 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Marzec 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Kwiecień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Maj 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Czerwiec 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Lipiec 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Sierpień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Wrzesień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Październik 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Listopad 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Grudzień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 zł
Rocznie 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 24 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 736 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 24000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 24 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 3 707 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 24 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 24 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 707,00 0,00 19 911,19
Luty 24 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 707,00 0,00 19 911,19
Marzec 24 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 707,00 0,00 19 911,19
Kwiecień 24 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 278,00 0,00 18 340,19
Maj 24 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 307,00 0,00 16 311,19
Czerwiec 24 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 307,00 0,00 16 311,19
Lipiec 24 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 229,00 0,00 16 143,99
Sierpień 24 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 229,00 0,00 16 143,99
Wrzesień 24 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 229,00 0,00 16 143,99
Październik 24 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 229,00 0,00 16 143,99
Listopad 24 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 229,00 0,00 16 143,99
Grudzień 24 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 7 229,00 0,00 16 143,99
Rocznie 288 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 74 387,00 0,00 207 560,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 24 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 911 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ