Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie chorobowe 581 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 841 zł
Zaliczka na podatek 2 124 zł
Całość - kwota brutto 23 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 700,00 2 313,12 355,50 580,65 1 840,57 20 201,00 2 124,00 16 486,16
Luty 23 700,00 2 313,12 355,50 580,65 1 840,57 20 201,00 2 124,00 16 486,16
Marzec 23 700,00 2 313,12 355,50 580,65 1 840,57 20 201,00 2 124,00 16 486,16
Kwiecień 23 700,00 2 313,12 355,50 580,65 1 840,57 20 201,00 2 124,00 16 486,16
Maj 23 700,00 2 313,12 355,50 580,65 1 840,57 20 201,00 2 124,00 16 486,16
Czerwiec 23 700,00 2 313,12 355,50 580,65 1 840,57 20 201,00 2 365,00 16 245,16
Lipiec 23 700,00 2 313,12 355,50 580,65 1 840,57 20 201,00 6 464,00 12 146,16
Sierpień 23 700,00 2 313,12 355,50 580,65 1 840,57 20 201,00 6 464,00 12 146,16
Wrzesień 23 700,00 1 800,72 276,75 580,65 1 893,77 20 792,00 6 653,00 12 495,11
Październik 23 700,00 0,00 0,00 580,65 2 080,74 22 869,00 7 318,00 13 720,61
Listopad 23 700,00 0,00 0,00 580,65 2 080,74 22 869,00 7 318,00 13 720,61
Grudzień 23 700,00 0,00 0,00 580,65 2 080,74 22 869,00 7 318,00 13 720,61
Rocznie 284 400,00 20 305,68 3 120,75 6 967,80 22 860,55 251 007,00 31 664,00 176 625,22
Wynagrodzenie pracownika 23 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 541 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 396 zł
Fundusz Pracy (FP) 581 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 700,00 2 313,12 1 540,50 395,79 604,35 28 553,76 zł
Luty 23 700,00 2 313,12 1 540,50 395,79 604,35 28 553,76 zł
Marzec 23 700,00 2 313,12 1 540,50 395,79 604,35 28 553,76 zł
Kwiecień 23 700,00 2 313,12 1 540,50 395,79 604,35 28 553,76 zł
Maj 23 700,00 2 313,12 1 540,50 395,79 604,35 28 553,76 zł
Czerwiec 23 700,00 2 313,12 1 540,50 395,79 604,35 28 553,76 zł
Lipiec 23 700,00 2 313,12 1 540,50 395,79 604,35 28 553,76 zł
Sierpień 23 700,00 2 313,12 1 540,50 395,79 604,35 28 553,76 zł
Wrzesień 23 700,00 1 800,72 1 199,25 395,79 604,35 27 700,11 zł
Październik 23 700,00 0,00 0,00 395,79 604,35 24 700,14 zł
Listopad 23 700,00 0,00 0,00 395,79 604,35 24 700,14 zł
Grudzień 23 700,00 0,00 0,00 395,79 604,35 24 700,14 zł
Rocznie 284 400,00 20 305,68 13 523,25 4 749,48 7 252,20 330 230,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 486 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 356 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 893 zł
Zaliczka na podatek 2 019 zł
Całość - kwota brutto 23 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 700,00 2 313,12 355,50 0,00 1 892,82 16 825,00 2 019,00 17 119,56
Luty 23 700,00 2 313,12 355,50 0,00 1 892,82 16 825,00 2 019,00 17 119,56
Marzec 23 700,00 2 313,12 355,50 0,00 1 892,82 16 825,00 2 019,00 17 119,56
Kwiecień 23 700,00 2 313,12 355,50 0,00 1 892,82 16 825,00 2 019,00 17 119,56
Maj 23 700,00 2 313,12 355,50 0,00 1 892,82 16 825,00 2 019,00 17 119,56
Czerwiec 23 700,00 2 313,12 355,50 0,00 1 892,82 16 825,00 2 019,00 17 119,56
Lipiec 23 700,00 2 313,12 355,50 0,00 1 892,82 16 825,00 2 019,00 17 119,56
Sierpień 23 700,00 2 313,12 355,50 0,00 1 892,82 16 825,00 2 019,00 17 119,56
Wrzesień 23 700,00 1 800,72 276,75 0,00 1 946,03 17 298,00 2 076,00 17 600,74
Październik 23 700,00 0,00 0,00 0,00 2 133,00 18 960,00 2 275,00 19 291,80
Listopad 23 700,00 0,00 0,00 0,00 2 133,00 18 960,00 2 275,00 19 291,80
Grudzień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 2 133,00 18 960,00 2 275,00 19 291,80
Rocznie 284 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 23 487,59 208 778,00 1 564,00 212 432,62
Wynagrodzenie pracownika 23 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 541 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 581 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 158 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 700,00 2 313,12 1 540,50 0,00 604,35 28 157,97 zł
Luty 23 700,00 2 313,12 1 540,50 0,00 604,35 28 157,97 zł
Marzec 23 700,00 2 313,12 1 540,50 0,00 604,35 28 157,97 zł
Kwiecień 23 700,00 2 313,12 1 540,50 0,00 604,35 28 157,97 zł
Maj 23 700,00 2 313,12 1 540,50 0,00 604,35 28 157,97 zł
Czerwiec 23 700,00 2 313,12 1 540,50 0,00 604,35 28 157,97 zł
Lipiec 23 700,00 2 313,12 1 540,50 0,00 604,35 28 157,97 zł
Sierpień 23 700,00 2 313,12 1 540,50 0,00 604,35 28 157,97 zł
Wrzesień 23 700,00 1 800,72 1 199,25 0,00 604,35 27 304,32 zł
Październik 23 700,00 0,00 0,00 0,00 604,35 24 304,35 zł
Listopad 23 700,00 0,00 0,00 0,00 604,35 24 304,35 zł
Grudzień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 604,35 24 304,35 zł
Rocznie 284 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 252,20 325 481,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 158 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 477 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 223 zł
Całość - kwota brutto 23 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Luty 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Marzec 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Kwiecień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Maj 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Czerwiec 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Lipiec 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Sierpień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Wrzesień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Październik 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Listopad 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Grudzień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 960,00 3 223,00 20 477,00
Rocznie 284 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 520,00 38 676,00 245 724,00
Wynagrodzenie pracownika 23 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 23 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Luty 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Marzec 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Kwiecień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Maj 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Czerwiec 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Lipiec 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Sierpień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Wrzesień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Październik 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Listopad 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Grudzień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700,00 zł
Rocznie 284 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 477 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 133 zł
Zaliczka na podatek 5 359 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 700,00 0,00 0,00 0,00 2 133,00 0,00 5 359,00 0,00 16 208,00
Luty 23 700,00 0,00 0,00 0,00 2 133,00 0,00 7 159,00 0,00 14 408,00
Marzec 23 700,00 0,00 0,00 0,00 2 133,00 0,00 7 159,00 0,00 14 408,00
Kwiecień 23 700,00 0,00 0,00 0,00 2 133,00 0,00 7 159,00 0,00 14 408,00
Maj 23 700,00 0,00 0,00 0,00 2 133,00 0,00 7 159,00 0,00 14 408,00
Czerwiec 23 700,00 0,00 0,00 0,00 2 133,00 0,00 7 159,00 0,00 14 408,00
Lipiec 23 700,00 176,27 72,24 0,00 2 133,00 15,08 7 075,00 0,00 14 228,41
Sierpień 23 700,00 176,27 72,24 0,00 2 133,00 15,08 7 075,00 0,00 14 228,41
Wrzesień 23 700,00 176,27 72,24 0,00 2 133,00 15,08 7 075,00 0,00 14 228,41
Październik 23 700,00 176,27 72,24 0,00 2 133,00 15,08 7 075,00 0,00 14 228,41
Listopad 23 700,00 176,27 72,24 0,00 2 133,00 15,08 7 075,00 0,00 14 228,41
Grudzień 23 700,00 176,27 72,24 0,00 2 133,00 15,08 7 075,00 0,00 14 228,41
Rocznie 284 400,00 1 057,62 433,44 0,00 25 596,00 0,00 83 604,00 0,00 173 618,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 23 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 208 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.