Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 831 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 489 zł
Ubezpieczenie chorobowe 799 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 533 zł
Zaliczka na podatek 1 784 zł
Całość - kwota brutto 32 620 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 620,00 3 183,71 489,30 799,19 2 533,30 27 898,00 1 784,00 23 830,50
Luty 32 620,00 3 183,71 489,30 799,19 2 533,30 27 898,00 1 784,00 23 830,50
Marzec 32 620,00 3 183,71 489,30 799,19 2 533,30 27 898,00 1 784,00 23 830,50
Kwiecień 32 620,00 3 183,71 489,30 799,19 2 533,30 27 898,00 1 784,00 23 830,50
Maj 32 620,00 3 183,71 489,30 799,19 2 533,30 27 898,00 4 708,00 20 906,50
Czerwiec 32 620,00 1 421,07 218,40 799,19 2 716,32 29 931,00 6 862,00 20 603,02
Lipiec 32 620,00 0,00 0,00 799,19 2 863,87 31 571,00 7 239,00 21 717,94
Sierpień 32 620,00 0,00 0,00 799,19 2 863,87 31 571,00 7 239,00 21 717,94
Wrzesień 32 620,00 0,00 0,00 799,19 2 863,87 31 571,00 7 239,00 21 717,94
Październik 32 620,00 0,00 0,00 799,19 2 863,87 31 571,00 7 239,00 21 717,94
Listopad 32 620,00 0,00 0,00 799,19 2 863,87 31 571,00 7 239,00 21 717,94
Grudzień 32 620,00 0,00 0,00 799,19 2 863,87 31 571,00 7 239,00 21 717,94
Rocznie 391 440,00 17 339,62 2 664,90 9 590,28 32 566,04 358 847,00 62 140,00 267 139,16
Wynagrodzenie pracownika 32 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 545 zł
Fundusz Pracy (FP) 799 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 620,00 3 183,71 2 120,30 544,75 831,81 39 300,57 zł
Luty 32 620,00 3 183,71 2 120,30 544,75 831,81 39 300,57 zł
Marzec 32 620,00 3 183,71 2 120,30 544,75 831,81 39 300,57 zł
Kwiecień 32 620,00 3 183,71 2 120,30 544,75 831,81 39 300,57 zł
Maj 32 620,00 3 183,71 2 120,30 544,75 831,81 39 300,57 zł
Czerwiec 32 620,00 1 421,07 946,40 544,75 831,81 36 364,03 zł
Lipiec 32 620,00 0,00 0,00 544,75 831,81 33 996,56 zł
Sierpień 32 620,00 0,00 0,00 544,75 831,81 33 996,56 zł
Wrzesień 32 620,00 0,00 0,00 544,75 831,81 33 996,56 zł
Październik 32 620,00 0,00 0,00 544,75 831,81 33 996,56 zł
Listopad 32 620,00 0,00 0,00 544,75 831,81 33 996,56 zł
Grudzień 32 620,00 0,00 0,00 544,75 831,81 33 996,56 zł
Rocznie 391 440,00 17 339,62 11 547,90 6 537,00 9 981,72 436 846,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 831 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 831 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 984 zł
Ubezpieczenie rentowe 459 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 442 zł
Zaliczka na podatek 1 587 zł
Całość - kwota brutto 30 571 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 571,00 2 983,73 458,57 0,00 2 441,58 21 703,00 1 587,00 23 100,12
Luty 30 571,00 2 983,73 458,57 0,00 2 441,58 21 703,00 1 587,00 23 100,12
Marzec 30 571,00 2 983,73 458,57 0,00 2 441,58 21 703,00 1 587,00 23 100,12
Kwiecień 30 571,00 2 983,73 458,57 0,00 2 441,58 21 703,00 1 587,00 23 100,12
Maj 30 571,00 2 983,73 458,57 0,00 2 441,58 21 703,00 1 587,00 23 100,12
Czerwiec 30 571,00 2 420,97 372,05 0,00 2 500,02 22 222,00 1 625,00 23 652,96
Lipiec 30 571,00 0,00 0,00 0,00 2 751,39 24 457,00 1 788,00 26 031,61
Sierpień 30 571,00 0,00 0,00 0,00 2 751,39 24 457,00 1 788,00 26 031,61
Wrzesień 30 571,00 0,00 0,00 0,00 2 751,39 24 457,00 1 788,00 26 031,61
Październik 30 571,00 0,00 0,00 0,00 2 751,39 24 457,00 1 788,00 26 031,61
Listopad 30 571,00 0,00 0,00 0,00 2 751,39 24 457,00 1 788,00 26 031,61
Grudzień 30 571,00 0,00 0,00 0,00 2 751,39 24 457,00 1 788,00 26 031,61
Rocznie 366 852,00 17 339,62 2 664,90 0,00 31 216,26 277 479,00 20 288,00 295 343,22
Wynagrodzenie pracownika 30 571 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 984 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 987 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 749 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 321 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 571,00 2 983,73 1 987,12 0,00 779,56 36 321,41 zł
Luty 30 571,00 2 983,73 1 987,12 0,00 779,56 36 321,41 zł
Marzec 30 571,00 2 983,73 1 987,12 0,00 779,56 36 321,41 zł
Kwiecień 30 571,00 2 983,73 1 987,12 0,00 779,56 36 321,41 zł
Maj 30 571,00 2 983,73 1 987,12 0,00 779,56 36 321,41 zł
Czerwiec 30 571,00 2 420,97 1 612,30 0,00 779,56 35 383,83 zł
Lipiec 30 571,00 0,00 0,00 0,00 779,56 31 350,56 zł
Sierpień 30 571,00 0,00 0,00 0,00 779,56 31 350,56 zł
Wrzesień 30 571,00 0,00 0,00 0,00 779,56 31 350,56 zł
Październik 30 571,00 0,00 0,00 0,00 779,56 31 350,56 zł
Listopad 30 571,00 0,00 0,00 0,00 779,56 31 350,56 zł
Grudzień 30 571,00 0,00 0,00 0,00 779,56 31 350,56 zł
Rocznie 366 852,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 354,72 405 094,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 571 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 321 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 636 zł
Całość - kwota brutto 26 736 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Luty 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Marzec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Kwiecień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Maj 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Czerwiec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Lipiec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Sierpień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Wrzesień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Październik 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Listopad 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Grudzień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Rocznie 320 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 668,00 43 632,00 277 200,00
Wynagrodzenie pracownika 26 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Luty 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Marzec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Kwiecień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Maj 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Czerwiec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Lipiec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Sierpień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Wrzesień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Październik 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Listopad 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Grudzień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Rocznie 320 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 158 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 685 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 843 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 685,00 0,00 21 158,00
Luty 27 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 485,00 0,00 19 358,00
Marzec 27 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 485,00 0,00 19 358,00
Kwiecień 27 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 485,00 0,00 19 358,00
Maj 27 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 485,00 0,00 19 358,00
Czerwiec 27 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 485,00 0,00 19 358,00
Lipiec 27 843,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 400,00 0,00 19 179,41
Sierpień 27 843,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 400,00 0,00 19 179,41
Wrzesień 27 843,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 400,00 0,00 19 179,41
Październik 27 843,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 400,00 0,00 19 179,41
Listopad 27 843,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 400,00 0,00 19 179,41
Grudzień 27 843,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 400,00 0,00 19 179,41
Rocznie 334 116,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 99 510,00 0,00 233 024,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 158 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.