Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 489 zł
Ubezpieczenie chorobowe 799 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 534 zł
Zaliczka na podatek 3 049 zł
Całość - kwota brutto 32 628 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 628,00 3 184,49 489,42 799,39 2 533,92 27 905,00 3 049,00 22 571,78
Luty 32 628,00 3 184,49 489,42 799,39 2 533,92 27 905,00 3 049,00 22 571,78
Marzec 32 628,00 3 184,49 489,42 799,39 2 533,92 27 905,00 3 049,00 22 571,78
Kwiecień 32 628,00 3 184,49 489,42 799,39 2 533,92 27 905,00 3 049,00 22 571,78
Maj 32 628,00 3 184,49 489,42 799,39 2 533,92 27 905,00 6 954,00 18 666,78
Czerwiec 32 628,00 3 184,49 489,42 799,39 2 533,92 27 905,00 8 930,00 16 690,78
Lipiec 32 628,00 1 198,74 184,23 799,39 2 740,11 30 196,00 9 663,00 18 042,53
Sierpień 32 628,00 0,00 0,00 799,39 2 864,57 31 579,00 10 105,00 18 859,04
Wrzesień 32 628,00 0,00 0,00 799,39 2 864,57 31 579,00 10 105,00 18 859,04
Październik 32 628,00 0,00 0,00 799,39 2 864,57 31 579,00 10 105,00 18 859,04
Listopad 32 628,00 0,00 0,00 799,39 2 864,57 31 579,00 10 105,00 18 859,04
Grudzień 32 628,00 0,00 0,00 799,39 2 864,57 31 579,00 10 105,00 18 859,04
Rocznie 391 536,00 20 305,68 3 120,75 9 592,68 32 266,48 355 521,00 56 004,00 237 982,41
Wynagrodzenie pracownika 32 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 121 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 545 zł
Fundusz Pracy (FP) 799 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 628,00 3 184,49 2 120,82 544,89 832,02 39 310,22 zł
Luty 32 628,00 3 184,49 2 120,82 544,89 832,02 39 310,22 zł
Marzec 32 628,00 3 184,49 2 120,82 544,89 832,02 39 310,22 zł
Kwiecień 32 628,00 3 184,49 2 120,82 544,89 832,02 39 310,22 zł
Maj 32 628,00 3 184,49 2 120,82 544,89 832,02 39 310,22 zł
Czerwiec 32 628,00 3 184,49 2 120,82 544,89 832,02 39 310,22 zł
Lipiec 32 628,00 1 198,74 798,33 544,89 832,02 36 001,98 zł
Sierpień 32 628,00 0,00 0,00 544,89 832,02 34 004,91 zł
Wrzesień 32 628,00 0,00 0,00 544,89 832,02 34 004,91 zł
Październik 32 628,00 0,00 0,00 544,89 832,02 34 004,91 zł
Listopad 32 628,00 0,00 0,00 544,89 832,02 34 004,91 zł
Grudzień 32 628,00 0,00 0,00 544,89 832,02 34 004,91 zł
Rocznie 391 536,00 20 305,68 13 523,25 6 538,68 9 984,24 441 887,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 628 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 572 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 572 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 086 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 984 zł
Ubezpieczenie rentowe 459 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 442 zł
Zaliczka na podatek 2 605 zł
Całość - kwota brutto 30 575 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 575,00 2 984,12 458,63 0,00 2 441,90 21 706,00 2 605,00 22 085,63
Luty 30 575,00 2 984,12 458,63 0,00 2 441,90 21 706,00 2 605,00 22 085,63
Marzec 30 575,00 2 984,12 458,63 0,00 2 441,90 21 706,00 2 605,00 22 085,63
Kwiecień 30 575,00 2 984,12 458,63 0,00 2 441,90 21 706,00 2 605,00 22 085,63
Maj 30 575,00 2 984,12 458,63 0,00 2 441,90 21 706,00 2 605,00 22 085,63
Czerwiec 30 575,00 2 984,12 458,63 0,00 2 441,90 21 706,00 2 605,00 22 085,63
Lipiec 30 575,00 2 400,96 368,97 0,00 2 502,46 22 244,00 2 669,00 22 633,33
Sierpień 30 575,00 0,00 0,00 0,00 2 751,75 24 460,00 2 935,00 24 888,05
Wrzesień 30 575,00 0,00 0,00 0,00 2 751,75 24 460,00 2 935,00 24 888,05
Październik 30 575,00 0,00 0,00 0,00 2 751,75 24 460,00 2 935,00 24 888,05
Listopad 30 575,00 0,00 0,00 0,00 2 751,75 24 460,00 2 935,00 24 888,05
Grudzień 30 575,00 0,00 0,00 0,00 2 751,75 24 460,00 2 935,00 24 888,05
Rocznie 366 900,00 20 305,68 3 120,75 0,00 30 912,61 274 780,00 2 060,00 279 587,36
Wynagrodzenie pracownika 30 575 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 984 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 987 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 749 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 575,00 2 984,12 1 987,38 0,00 779,67 36 326,17 zł
Luty 30 575,00 2 984,12 1 987,38 0,00 779,67 36 326,17 zł
Marzec 30 575,00 2 984,12 1 987,38 0,00 779,67 36 326,17 zł
Kwiecień 30 575,00 2 984,12 1 987,38 0,00 779,67 36 326,17 zł
Maj 30 575,00 2 984,12 1 987,38 0,00 779,67 36 326,17 zł
Czerwiec 30 575,00 2 984,12 1 987,38 0,00 779,67 36 326,17 zł
Lipiec 30 575,00 2 400,96 1 598,97 0,00 779,67 35 354,60 zł
Sierpień 30 575,00 0,00 0,00 0,00 779,67 31 354,67 zł
Wrzesień 30 575,00 0,00 0,00 0,00 779,67 31 354,67 zł
Październik 30 575,00 0,00 0,00 0,00 779,67 31 354,67 zł
Listopad 30 575,00 0,00 0,00 0,00 779,67 31 354,67 zł
Grudzień 30 575,00 0,00 0,00 0,00 779,67 31 354,67 zł
Rocznie 366 900,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 356,04 410 084,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 575 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 086 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 086 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 636 zł
Całość - kwota brutto 26 736 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Luty 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Marzec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Kwiecień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Maj 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Czerwiec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Lipiec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Sierpień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Wrzesień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Październik 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Listopad 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Grudzień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 389,00 3 636,00 23 100,00
Rocznie 320 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 668,00 43 632,00 277 200,00
Wynagrodzenie pracownika 26 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Luty 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Marzec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Kwiecień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Maj 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Czerwiec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Lipiec 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Sierpień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Wrzesień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Październik 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Listopad 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Grudzień 26 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 736,00 zł
Rocznie 320 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 506 zł
Zaliczka na podatek 6 685 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 843 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 843,00 0,00 0,00 0,00 2 505,87 0,00 6 685,00 0,00 18 652,13
Luty 27 843,00 0,00 0,00 0,00 2 505,87 0,00 8 485,00 0,00 16 852,13
Marzec 27 843,00 0,00 0,00 0,00 2 505,87 0,00 8 485,00 0,00 16 852,13
Kwiecień 27 843,00 0,00 0,00 0,00 2 505,87 0,00 8 485,00 0,00 16 852,13
Maj 27 843,00 0,00 0,00 0,00 2 505,87 0,00 8 485,00 0,00 16 852,13
Czerwiec 27 843,00 0,00 0,00 0,00 2 505,87 0,00 8 485,00 0,00 16 852,13
Lipiec 27 843,00 176,27 72,24 0,00 2 505,87 15,08 8 400,00 0,00 16 673,54
Sierpień 27 843,00 176,27 72,24 0,00 2 505,87 15,08 8 400,00 0,00 16 673,54
Wrzesień 27 843,00 176,27 72,24 0,00 2 505,87 15,08 8 400,00 0,00 16 673,54
Październik 27 843,00 176,27 72,24 0,00 2 505,87 15,08 8 400,00 0,00 16 673,54
Listopad 27 843,00 176,27 72,24 0,00 2 505,87 15,08 8 400,00 0,00 16 673,54
Grudzień 27 843,00 176,27 72,24 0,00 2 505,87 15,08 8 400,00 0,00 16 673,54
Rocznie 334 116,00 1 057,62 433,44 0,00 30 070,44 0,00 99 510,00 0,00 202 954,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 652 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.