Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 475 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 171 zł
Ubezpieczenie rentowe 487 zł
Ubezpieczenie chorobowe 796 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 523 zł
Zaliczka na podatek 3 034 zł
Całość - kwota brutto 32 486 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 486,00 3 170,63 487,29 795,91 2 522,90 27 782,00 3 034,00 22 475,27
Luty 32 486,00 3 170,63 487,29 795,91 2 522,90 27 782,00 3 034,00 22 475,27
Marzec 32 486,00 3 170,63 487,29 795,91 2 522,90 27 782,00 3 034,00 22 475,27
Kwiecień 32 486,00 3 170,63 487,29 795,91 2 522,90 27 782,00 3 034,00 22 475,27
Maj 32 486,00 3 170,63 487,29 795,91 2 522,90 27 782,00 6 816,00 18 693,27
Czerwiec 32 486,00 3 170,63 487,29 795,91 2 522,90 27 782,00 8 890,00 16 619,27
Lipiec 32 486,00 1 281,90 197,01 795,91 2 719,01 29 961,00 9 588,00 17 904,17
Sierpień 32 486,00 0,00 0,00 795,91 2 852,11 31 440,00 10 061,00 18 776,98
Wrzesień 32 486,00 0,00 0,00 795,91 2 852,11 31 440,00 10 061,00 18 776,98
Październik 32 486,00 0,00 0,00 795,91 2 852,11 31 440,00 10 061,00 18 776,98
Listopad 32 486,00 0,00 0,00 795,91 2 852,11 31 440,00 10 061,00 18 776,98
Grudzień 32 486,00 0,00 0,00 795,91 2 852,11 31 440,00 10 061,00 18 776,98
Rocznie 389 832,00 20 305,68 3 120,75 9 550,92 32 116,96 353 853,00 55 618,00 237 002,69
Wynagrodzenie pracownika 32 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 171 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 112 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 543 zł
Fundusz Pracy (FP) 796 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 39 139 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 486,00 3 170,63 2 111,59 542,52 828,40 39 139,14 zł
Luty 32 486,00 3 170,63 2 111,59 542,52 828,40 39 139,14 zł
Marzec 32 486,00 3 170,63 2 111,59 542,52 828,40 39 139,14 zł
Kwiecień 32 486,00 3 170,63 2 111,59 542,52 828,40 39 139,14 zł
Maj 32 486,00 3 170,63 2 111,59 542,52 828,40 39 139,14 zł
Czerwiec 32 486,00 3 170,63 2 111,59 542,52 828,40 39 139,14 zł
Lipiec 32 486,00 1 281,90 853,71 542,52 828,40 35 992,53 zł
Sierpień 32 486,00 0,00 0,00 542,52 828,40 33 856,92 zł
Wrzesień 32 486,00 0,00 0,00 542,52 828,40 33 856,92 zł
Październik 32 486,00 0,00 0,00 542,52 828,40 33 856,92 zł
Listopad 32 486,00 0,00 0,00 542,52 828,40 33 856,92 zł
Grudzień 32 486,00 0,00 0,00 542,52 828,40 33 856,92 zł
Rocznie 389 832,00 20 305,68 13 523,25 6 510,24 9 940,80 440 111,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 475 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 475 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 139 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 971 zł
Ubezpieczenie rentowe 457 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 431 zł
Zaliczka na podatek 2 593 zł
Całość - kwota brutto 30 443 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 443,00 2 971,24 456,65 0,00 2 431,36 21 612,00 2 593,00 21 990,31
Luty 30 443,00 2 971,24 456,65 0,00 2 431,36 21 612,00 2 593,00 21 990,31
Marzec 30 443,00 2 971,24 456,65 0,00 2 431,36 21 612,00 2 593,00 21 990,31
Kwiecień 30 443,00 2 971,24 456,65 0,00 2 431,36 21 612,00 2 593,00 21 990,31
Maj 30 443,00 2 971,24 456,65 0,00 2 431,36 21 612,00 2 593,00 21 990,31
Czerwiec 30 443,00 2 971,24 456,65 0,00 2 431,36 21 612,00 2 593,00 21 990,31
Lipiec 30 443,00 2 478,24 380,85 0,00 2 482,55 22 067,00 2 648,00 22 453,32
Sierpień 30 443,00 0,00 0,00 0,00 2 739,87 24 354,00 2 922,00 24 780,65
Wrzesień 30 443,00 0,00 0,00 0,00 2 739,87 24 354,00 2 922,00 24 780,65
Październik 30 443,00 0,00 0,00 0,00 2 739,87 24 354,00 2 922,00 24 780,65
Listopad 30 443,00 0,00 0,00 0,00 2 739,87 24 354,00 2 922,00 24 780,65
Grudzień 30 443,00 0,00 0,00 0,00 2 739,87 24 354,00 2 922,00 24 780,65
Rocznie 365 316,00 20 305,68 3 120,75 0,00 30 770,06 273 509,00 2 052,00 278 298,43
Wynagrodzenie pracownika 30 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 971 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 979 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 746 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 443,00 2 971,24 1 978,80 0,00 776,29 36 169,33 zł
Luty 30 443,00 2 971,24 1 978,80 0,00 776,29 36 169,33 zł
Marzec 30 443,00 2 971,24 1 978,80 0,00 776,29 36 169,33 zł
Kwiecień 30 443,00 2 971,24 1 978,80 0,00 776,29 36 169,33 zł
Maj 30 443,00 2 971,24 1 978,80 0,00 776,29 36 169,33 zł
Czerwiec 30 443,00 2 971,24 1 978,80 0,00 776,29 36 169,33 zł
Lipiec 30 443,00 2 478,24 1 650,45 0,00 776,29 35 347,98 zł
Sierpień 30 443,00 0,00 0,00 0,00 776,29 31 219,29 zł
Wrzesień 30 443,00 0,00 0,00 0,00 776,29 31 219,29 zł
Październik 30 443,00 0,00 0,00 0,00 776,29 31 219,29 zł
Listopad 30 443,00 0,00 0,00 0,00 776,29 31 219,29 zł
Grudzień 30 443,00 0,00 0,00 0,00 776,29 31 219,29 zł
Rocznie 365 316,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 315,48 408 460,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 443 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 620 zł
Całość - kwota brutto 26 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Luty 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Marzec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Kwiecień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Maj 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Czerwiec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Lipiec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Sierpień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Wrzesień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Październik 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Listopad 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Grudzień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Rocznie 319 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 552,00 43 440,00 276 000,00
Wynagrodzenie pracownika 26 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Luty 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Marzec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Kwiecień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Maj 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Czerwiec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Lipiec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Sierpień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Wrzesień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Październik 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Listopad 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Grudzień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Rocznie 319 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 582 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 495 zł
Zaliczka na podatek 6 646 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 723 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 723,00 0,00 0,00 0,00 2 495,07 0,00 6 646,00 0,00 18 581,93
Luty 27 723,00 0,00 0,00 0,00 2 495,07 0,00 8 446,00 0,00 16 781,93
Marzec 27 723,00 0,00 0,00 0,00 2 495,07 0,00 8 446,00 0,00 16 781,93
Kwiecień 27 723,00 0,00 0,00 0,00 2 495,07 0,00 8 446,00 0,00 16 781,93
Maj 27 723,00 0,00 0,00 0,00 2 495,07 0,00 8 446,00 0,00 16 781,93
Czerwiec 27 723,00 0,00 0,00 0,00 2 495,07 0,00 8 446,00 0,00 16 781,93
Lipiec 27 723,00 176,27 72,24 0,00 2 495,07 15,08 8 362,00 0,00 16 602,34
Sierpień 27 723,00 176,27 72,24 0,00 2 495,07 15,08 8 362,00 0,00 16 602,34
Wrzesień 27 723,00 176,27 72,24 0,00 2 495,07 15,08 8 362,00 0,00 16 602,34
Październik 27 723,00 176,27 72,24 0,00 2 495,07 15,08 8 362,00 0,00 16 602,34
Listopad 27 723,00 176,27 72,24 0,00 2 495,07 15,08 8 362,00 0,00 16 602,34
Grudzień 27 723,00 176,27 72,24 0,00 2 495,07 15,08 8 362,00 0,00 16 602,34
Rocznie 332 676,00 1 057,62 433,44 0,00 29 940,84 0,00 99 048,00 0,00 202 105,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 582 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.