Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 23000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 23 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 170 zł
Ubezpieczenie rentowe 487 zł
Ubezpieczenie chorobowe 796 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 523 zł
Zaliczka na podatek 2 506 zł
Całość - kwota brutto 32 482 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 482,00 3 170,24 487,23 795,81 2 522,58 27 779,00 2 506,00 23 000,14
Luty 32 482,00 3 170,24 487,23 795,81 2 522,58 27 779,00 2 506,00 23 000,14
Marzec 32 482,00 3 170,24 487,23 795,81 2 522,58 27 779,00 2 506,00 23 000,14
Kwiecień 32 482,00 3 170,24 487,23 795,81 2 522,58 27 779,00 6 345,00 19 161,14
Maj 32 482,00 2 623,70 403,23 795,81 2 579,33 28 409,00 6 870,00 19 209,93
Czerwiec 32 482,00 0,00 0,00 795,81 2 851,76 31 436,00 7 604,00 21 230,43
Lipiec 32 482,00 0,00 0,00 795,81 2 851,76 31 436,00 7 604,00 21 230,43
Sierpień 32 482,00 0,00 0,00 795,81 2 851,76 31 436,00 7 604,00 21 230,43
Wrzesień 32 482,00 0,00 0,00 795,81 2 851,76 31 436,00 7 604,00 21 230,43
Październik 32 482,00 0,00 0,00 795,81 2 851,76 31 436,00 7 604,00 21 230,43
Listopad 32 482,00 0,00 0,00 795,81 2 851,76 31 436,00 7 604,00 21 230,43
Grudzień 32 482,00 0,00 0,00 795,81 2 851,76 31 436,00 7 604,00 21 230,43
Rocznie 389 784,00 15 304,66 2 352,15 9 549,72 32 631,97 359 577,00 73 961,00 255 984,50
Wynagrodzenie pracownika 32 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 170 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 111 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 542 zł
Fundusz Pracy (FP) 796 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 39 134 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 482,00 3 170,24 2 111,33 542,45 828,29 39 134,31 zł
Luty 32 482,00 3 170,24 2 111,33 542,45 828,29 39 134,31 zł
Marzec 32 482,00 3 170,24 2 111,33 542,45 828,29 39 134,31 zł
Kwiecień 32 482,00 3 170,24 2 111,33 542,45 828,29 39 134,31 zł
Maj 32 482,00 2 623,70 1 747,33 542,45 828,29 38 223,77 zł
Czerwiec 32 482,00 0,00 0,00 542,45 828,29 33 852,74 zł
Lipiec 32 482,00 0,00 0,00 542,45 828,29 33 852,74 zł
Sierpień 32 482,00 0,00 0,00 542,45 828,29 33 852,74 zł
Wrzesień 32 482,00 0,00 0,00 542,45 828,29 33 852,74 zł
Październik 32 482,00 0,00 0,00 542,45 828,29 33 852,74 zł
Listopad 32 482,00 0,00 0,00 542,45 828,29 33 852,74 zł
Grudzień 32 482,00 0,00 0,00 542,45 828,29 33 852,74 zł
Rocznie 389 784,00 15 304,66 10 192,65 6 509,40 9 939,48 431 730,19 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 134 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 23000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 23 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 971 zł
Ubezpieczenie rentowe 457 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 431 zł
Zaliczka na podatek 1 580 zł
Całość - kwota brutto 30 438 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 438,00 2 970,75 456,57 0,00 2 430,96 21 609,00 1 580,00 22 999,72
Luty 30 438,00 2 970,75 456,57 0,00 2 430,96 21 609,00 1 580,00 22 999,72
Marzec 30 438,00 2 970,75 456,57 0,00 2 430,96 21 609,00 1 580,00 22 999,72
Kwiecień 30 438,00 2 970,75 456,57 0,00 2 430,96 21 609,00 1 580,00 22 999,72
Maj 30 438,00 2 970,75 456,57 0,00 2 430,96 21 609,00 1 580,00 22 999,72
Czerwiec 30 438,00 450,91 69,30 0,00 2 692,60 23 934,00 1 750,00 25 475,19
Lipiec 30 438,00 0,00 0,00 0,00 2 739,42 24 350,00 1 781,00 25 917,58
Sierpień 30 438,00 0,00 0,00 0,00 2 739,42 24 350,00 1 781,00 25 917,58
Wrzesień 30 438,00 0,00 0,00 0,00 2 739,42 24 350,00 1 781,00 25 917,58
Październik 30 438,00 0,00 0,00 0,00 2 739,42 24 350,00 1 781,00 25 917,58
Listopad 30 438,00 0,00 0,00 0,00 2 739,42 24 350,00 1 781,00 25 917,58
Grudzień 30 438,00 0,00 0,00 0,00 2 739,42 24 350,00 1 781,00 25 917,58
Rocznie 365 256,00 15 304,66 2 352,15 0,00 31 283,92 278 079,00 20 336,00 295 979,27
Wynagrodzenie pracownika 30 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 971 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 978 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 746 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 163 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 438,00 2 970,75 1 978,47 0,00 776,17 36 163,39 zł
Luty 30 438,00 2 970,75 1 978,47 0,00 776,17 36 163,39 zł
Marzec 30 438,00 2 970,75 1 978,47 0,00 776,17 36 163,39 zł
Kwiecień 30 438,00 2 970,75 1 978,47 0,00 776,17 36 163,39 zł
Maj 30 438,00 2 970,75 1 978,47 0,00 776,17 36 163,39 zł
Czerwiec 30 438,00 450,91 300,30 0,00 776,17 31 965,38 zł
Lipiec 30 438,00 0,00 0,00 0,00 776,17 31 214,17 zł
Sierpień 30 438,00 0,00 0,00 0,00 776,17 31 214,17 zł
Wrzesień 30 438,00 0,00 0,00 0,00 776,17 31 214,17 zł
Październik 30 438,00 0,00 0,00 0,00 776,17 31 214,17 zł
Listopad 30 438,00 0,00 0,00 0,00 776,17 31 214,17 zł
Grudzień 30 438,00 0,00 0,00 0,00 776,17 31 214,17 zł
Rocznie 365 256,00 15 304,66 10 192,65 0,00 9 314,04 400 067,35 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 438 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 163 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 23000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 23 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 620 zł
Całość - kwota brutto 26 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Luty 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Marzec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Kwiecień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Maj 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Czerwiec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Lipiec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Sierpień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Wrzesień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Październik 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Listopad 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Grudzień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 3 620,00 23 000,00
Rocznie 319 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 552,00 43 440,00 276 000,00
Wynagrodzenie pracownika 26 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Luty 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Marzec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Kwiecień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Maj 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Czerwiec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Lipiec 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Sierpień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Wrzesień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Październik 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Listopad 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Grudzień 26 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 620,00 zł
Rocznie 319 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 23000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 23 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 4 356 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 718 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 4 356,00 0,00 22 999,66
Luty 27 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 4 356,00 0,00 22 999,66
Marzec 27 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 4 356,00 0,00 22 999,66
Kwiecień 27 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 8 158,00 0,00 19 197,66
Maj 27 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 8 514,00 0,00 18 841,66
Czerwiec 27 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 8 514,00 0,00 18 841,66
Lipiec 27 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8 441,00 0,00 18 686,97
Sierpień 27 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8 441,00 0,00 18 686,97
Wrzesień 27 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8 441,00 0,00 18 686,97
Październik 27 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8 441,00 0,00 18 686,97
Listopad 27 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8 441,00 0,00 18 686,97
Grudzień 27 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 8 441,00 0,00 18 686,97
Rocznie 332 616,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 88 900,00 0,00 238 001,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 718 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ