Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 157 zł
Ubezpieczenie rentowe 485 zł
Ubezpieczenie chorobowe 792 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 512 zł
Zaliczka na podatek 3 019 zł
Całość - kwota brutto 32 345 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 345,00 3 156,87 485,18 792,45 2 511,95 27 661,00 3 019,00 22 379,55
Luty 32 345,00 3 156,87 485,18 792,45 2 511,95 27 661,00 3 019,00 22 379,55
Marzec 32 345,00 3 156,87 485,18 792,45 2 511,95 27 661,00 3 019,00 22 379,55
Kwiecień 32 345,00 3 156,87 485,18 792,45 2 511,95 27 661,00 3 019,00 22 379,55
Maj 32 345,00 3 156,87 485,18 792,45 2 511,95 27 661,00 6 680,00 18 718,55
Czerwiec 32 345,00 3 156,87 485,18 792,45 2 511,95 27 661,00 8 852,00 16 546,55
Lipiec 32 345,00 1 364,46 209,67 792,45 2 698,06 29 728,00 9 513,00 17 767,36
Sierpień 32 345,00 0,00 0,00 792,45 2 839,73 31 303,00 10 017,00 18 695,82
Wrzesień 32 345,00 0,00 0,00 792,45 2 839,73 31 303,00 10 017,00 18 695,82
Październik 32 345,00 0,00 0,00 792,45 2 839,73 31 303,00 10 017,00 18 695,82
Listopad 32 345,00 0,00 0,00 792,45 2 839,73 31 303,00 10 017,00 18 695,82
Grudzień 32 345,00 0,00 0,00 792,45 2 839,73 31 303,00 10 017,00 18 695,82
Rocznie 388 140,00 20 305,68 3 120,75 9 509,40 31 968,41 352 209,00 55 236,00 236 029,76
Wynagrodzenie pracownika 32 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 157 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 102 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 540 zł
Fundusz Pracy (FP) 792 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 969 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 345,00 3 156,87 2 102,43 540,16 824,80 38 969,26 zł
Luty 32 345,00 3 156,87 2 102,43 540,16 824,80 38 969,26 zł
Marzec 32 345,00 3 156,87 2 102,43 540,16 824,80 38 969,26 zł
Kwiecień 32 345,00 3 156,87 2 102,43 540,16 824,80 38 969,26 zł
Maj 32 345,00 3 156,87 2 102,43 540,16 824,80 38 969,26 zł
Czerwiec 32 345,00 3 156,87 2 102,43 540,16 824,80 38 969,26 zł
Lipiec 32 345,00 1 364,46 908,67 540,16 824,80 35 983,09 zł
Sierpień 32 345,00 0,00 0,00 540,16 824,80 33 709,96 zł
Wrzesień 32 345,00 0,00 0,00 540,16 824,80 33 709,96 zł
Październik 32 345,00 0,00 0,00 540,16 824,80 33 709,96 zł
Listopad 32 345,00 0,00 0,00 540,16 824,80 33 709,96 zł
Grudzień 32 345,00 0,00 0,00 540,16 824,80 33 709,96 zł
Rocznie 388 140,00 20 305,68 13 523,25 6 481,92 9 897,60 438 348,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 345 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 969 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 958 zł
Ubezpieczenie rentowe 455 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 421 zł
Zaliczka na podatek 2 582 zł
Całość - kwota brutto 30 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 310,00 2 958,26 454,65 0,00 2 420,74 21 518,00 2 582,00 21 894,19
Luty 30 310,00 2 958,26 454,65 0,00 2 420,74 21 518,00 2 582,00 21 894,19
Marzec 30 310,00 2 958,26 454,65 0,00 2 420,74 21 518,00 2 582,00 21 894,19
Kwiecień 30 310,00 2 958,26 454,65 0,00 2 420,74 21 518,00 2 582,00 21 894,19
Maj 30 310,00 2 958,26 454,65 0,00 2 420,74 21 518,00 2 582,00 21 894,19
Czerwiec 30 310,00 2 958,26 454,65 0,00 2 420,74 21 518,00 2 582,00 21 894,19
Lipiec 30 310,00 2 556,12 392,85 0,00 2 462,49 21 889,00 2 627,00 22 271,86
Sierpień 30 310,00 0,00 0,00 0,00 2 727,90 24 248,00 2 910,00 24 672,34
Wrzesień 30 310,00 0,00 0,00 0,00 2 727,90 24 248,00 2 910,00 24 672,34
Październik 30 310,00 0,00 0,00 0,00 2 727,90 24 248,00 2 910,00 24 672,34
Listopad 30 310,00 0,00 0,00 0,00 2 727,90 24 248,00 2 910,00 24 672,34
Grudzień 30 310,00 0,00 0,00 0,00 2 727,90 24 248,00 2 910,00 24 672,34
Rocznie 363 720,00 20 305,68 3 120,75 0,00 30 626,43 272 237,00 2 040,00 276 998,70
Wynagrodzenie pracownika 30 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 958 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 970 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 743 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 011 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 310,00 2 958,26 1 970,15 0,00 772,91 36 011,32 zł
Luty 30 310,00 2 958,26 1 970,15 0,00 772,91 36 011,32 zł
Marzec 30 310,00 2 958,26 1 970,15 0,00 772,91 36 011,32 zł
Kwiecień 30 310,00 2 958,26 1 970,15 0,00 772,91 36 011,32 zł
Maj 30 310,00 2 958,26 1 970,15 0,00 772,91 36 011,32 zł
Czerwiec 30 310,00 2 958,26 1 970,15 0,00 772,91 36 011,32 zł
Lipiec 30 310,00 2 556,12 1 702,35 0,00 772,91 35 341,38 zł
Sierpień 30 310,00 0,00 0,00 0,00 772,91 31 082,91 zł
Wrzesień 30 310,00 0,00 0,00 0,00 772,91 31 082,91 zł
Październik 30 310,00 0,00 0,00 0,00 772,91 31 082,91 zł
Listopad 30 310,00 0,00 0,00 0,00 772,91 31 082,91 zł
Grudzień 30 310,00 0,00 0,00 0,00 772,91 31 082,91 zł
Rocznie 363 720,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 274,92 406 823,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 894 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 894 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 011 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 605 zł
Całość - kwota brutto 26 505 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Luty 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Marzec 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Kwiecień 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Maj 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Czerwiec 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Lipiec 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Sierpień 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Wrzesień 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Październik 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Listopad 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Grudzień 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 204,00 3 605,00 22 900,00
Rocznie 318 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 448,00 43 260,00 274 800,00
Wynagrodzenie pracownika 26 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Luty 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Marzec 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Kwiecień 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Maj 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Czerwiec 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Lipiec 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Sierpień 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Wrzesień 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Październik 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Listopad 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Grudzień 26 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 505,00 zł
Rocznie 318 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 505 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 484 zł
Zaliczka na podatek 6 608 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 602 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 602,00 0,00 0,00 0,00 2 484,18 0,00 6 608,00 0,00 18 509,82
Luty 27 602,00 0,00 0,00 0,00 2 484,18 0,00 8 408,00 0,00 16 709,82
Marzec 27 602,00 0,00 0,00 0,00 2 484,18 0,00 8 408,00 0,00 16 709,82
Kwiecień 27 602,00 0,00 0,00 0,00 2 484,18 0,00 8 408,00 0,00 16 709,82
Maj 27 602,00 0,00 0,00 0,00 2 484,18 0,00 8 408,00 0,00 16 709,82
Czerwiec 27 602,00 0,00 0,00 0,00 2 484,18 0,00 8 408,00 0,00 16 709,82
Lipiec 27 602,00 176,27 72,24 0,00 2 484,18 15,08 8 323,00 0,00 16 531,23
Sierpień 27 602,00 176,27 72,24 0,00 2 484,18 15,08 8 323,00 0,00 16 531,23
Wrzesień 27 602,00 176,27 72,24 0,00 2 484,18 15,08 8 323,00 0,00 16 531,23
Październik 27 602,00 176,27 72,24 0,00 2 484,18 15,08 8 323,00 0,00 16 531,23
Listopad 27 602,00 176,27 72,24 0,00 2 484,18 15,08 8 323,00 0,00 16 531,23
Grudzień 27 602,00 176,27 72,24 0,00 2 484,18 15,08 8 323,00 0,00 16 531,23
Rocznie 331 224,00 1 057,62 433,44 0,00 29 810,16 0,00 98 586,00 0,00 201 246,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 510 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.