Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 142 zł
Ubezpieczenie rentowe 483 zł
Ubezpieczenie chorobowe 789 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 500 zł
Zaliczka na podatek 1 755 zł
Całość - kwota brutto 32 195 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 195,00 3 142,23 482,93 788,78 2 500,30 27 531,00 1 755,00 23 525,76
Luty 32 195,00 3 142,23 482,93 788,78 2 500,30 27 531,00 1 755,00 23 525,76
Marzec 32 195,00 3 142,23 482,93 788,78 2 500,30 27 531,00 1 755,00 23 525,76
Kwiecień 32 195,00 3 142,23 482,93 788,78 2 500,30 27 531,00 1 755,00 23 525,76
Maj 32 195,00 3 142,23 482,93 788,78 2 500,30 27 531,00 4 403,00 20 877,76
Czerwiec 32 195,00 1 628,47 250,25 788,78 2 657,48 29 278,00 6 711,00 20 159,02
Lipiec 32 195,00 0,00 0,00 788,78 2 826,56 31 156,00 7 143,00 21 436,66
Sierpień 32 195,00 0,00 0,00 788,78 2 826,56 31 156,00 7 143,00 21 436,66
Wrzesień 32 195,00 0,00 0,00 788,78 2 826,56 31 156,00 7 143,00 21 436,66
Październik 32 195,00 0,00 0,00 788,78 2 826,56 31 156,00 7 143,00 21 436,66
Listopad 32 195,00 0,00 0,00 788,78 2 826,56 31 156,00 7 143,00 21 436,66
Grudzień 32 195,00 0,00 0,00 788,78 2 826,56 31 156,00 7 143,00 21 436,66
Rocznie 386 340,00 17 339,62 2 664,90 9 465,36 32 118,34 353 869,00 60 992,00 263 759,78
Wynagrodzenie pracownika 32 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 142 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 093 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 538 zł
Fundusz Pracy (FP) 789 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 789 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 195,00 3 142,23 2 092,68 537,66 820,98 38 788,55 zł
Luty 32 195,00 3 142,23 2 092,68 537,66 820,98 38 788,55 zł
Marzec 32 195,00 3 142,23 2 092,68 537,66 820,98 38 788,55 zł
Kwiecień 32 195,00 3 142,23 2 092,68 537,66 820,98 38 788,55 zł
Maj 32 195,00 3 142,23 2 092,68 537,66 820,98 38 788,55 zł
Czerwiec 32 195,00 1 628,47 1 084,50 537,66 820,98 36 266,61 zł
Lipiec 32 195,00 0,00 0,00 537,66 820,98 33 553,64 zł
Sierpień 32 195,00 0,00 0,00 537,66 820,98 33 553,64 zł
Wrzesień 32 195,00 0,00 0,00 537,66 820,98 33 553,64 zł
Październik 32 195,00 0,00 0,00 537,66 820,98 33 553,64 zł
Listopad 32 195,00 0,00 0,00 537,66 820,98 33 553,64 zł
Grudzień 32 195,00 0,00 0,00 537,66 820,98 33 553,64 zł
Rocznie 386 340,00 17 339,62 11 547,90 6 451,92 9 851,76 431 531,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 195 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 526 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 23 526 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 789 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 945 zł
Ubezpieczenie rentowe 453 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 410 zł
Zaliczka na podatek 1 566 zł
Całość - kwota brutto 30 173 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 173,00 2 944,88 452,60 0,00 2 409,80 21 420,00 1 566,00 22 799,72
Luty 30 173,00 2 944,88 452,60 0,00 2 409,80 21 420,00 1 566,00 22 799,72
Marzec 30 173,00 2 944,88 452,60 0,00 2 409,80 21 420,00 1 566,00 22 799,72
Kwiecień 30 173,00 2 944,88 452,60 0,00 2 409,80 21 420,00 1 566,00 22 799,72
Maj 30 173,00 2 944,88 452,60 0,00 2 409,80 21 420,00 1 566,00 22 799,72
Czerwiec 30 173,00 2 615,22 401,90 0,00 2 444,03 21 725,00 1 589,00 23 122,85
Lipiec 30 173,00 0,00 0,00 0,00 2 715,57 24 138,00 1 765,00 25 692,43
Sierpień 30 173,00 0,00 0,00 0,00 2 715,57 24 138,00 1 765,00 25 692,43
Wrzesień 30 173,00 0,00 0,00 0,00 2 715,57 24 138,00 1 765,00 25 692,43
Październik 30 173,00 0,00 0,00 0,00 2 715,57 24 138,00 1 765,00 25 692,43
Listopad 30 173,00 0,00 0,00 0,00 2 715,57 24 138,00 1 765,00 25 692,43
Grudzień 30 173,00 0,00 0,00 0,00 2 715,57 24 138,00 1 765,00 25 692,43
Rocznie 362 076,00 17 339,62 2 664,90 0,00 30 786,45 273 653,00 20 009,00 291 276,03
Wynagrodzenie pracownika 30 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 945 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 961 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 739 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 849 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 173,00 2 944,88 1 961,25 0,00 769,41 35 848,54 zł
Luty 30 173,00 2 944,88 1 961,25 0,00 769,41 35 848,54 zł
Marzec 30 173,00 2 944,88 1 961,25 0,00 769,41 35 848,54 zł
Kwiecień 30 173,00 2 944,88 1 961,25 0,00 769,41 35 848,54 zł
Maj 30 173,00 2 944,88 1 961,25 0,00 769,41 35 848,54 zł
Czerwiec 30 173,00 2 615,22 1 741,65 0,00 769,41 35 299,28 zł
Lipiec 30 173,00 0,00 0,00 0,00 769,41 30 942,41 zł
Sierpień 30 173,00 0,00 0,00 0,00 769,41 30 942,41 zł
Wrzesień 30 173,00 0,00 0,00 0,00 769,41 30 942,41 zł
Październik 30 173,00 0,00 0,00 0,00 769,41 30 942,41 zł
Listopad 30 173,00 0,00 0,00 0,00 769,41 30 942,41 zł
Grudzień 30 173,00 0,00 0,00 0,00 769,41 30 942,41 zł
Rocznie 362 076,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 232,92 400 196,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 173 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 849 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 589 zł
Całość - kwota brutto 26 389 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Luty 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Marzec 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Kwiecień 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Maj 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Czerwiec 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Lipiec 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Sierpień 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Wrzesień 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Październik 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Listopad 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Grudzień 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 111,00 3 589,00 22 800,00
Rocznie 316 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 332,00 43 068,00 273 600,00
Wynagrodzenie pracownika 26 389 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 389 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Luty 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Marzec 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Kwiecień 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Maj 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Czerwiec 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Lipiec 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Sierpień 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Wrzesień 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Październik 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Listopad 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Grudzień 26 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 zł
Rocznie 316 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 389 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 913 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 569 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 482 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 569,00 0,00 20 913,00
Luty 27 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 369,00 0,00 19 113,00
Marzec 27 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 369,00 0,00 19 113,00
Kwiecień 27 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 369,00 0,00 19 113,00
Maj 27 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 369,00 0,00 19 113,00
Czerwiec 27 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 369,00 0,00 19 113,00
Lipiec 27 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 285,00 0,00 18 933,41
Sierpień 27 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 285,00 0,00 18 933,41
Wrzesień 27 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 285,00 0,00 18 933,41
Październik 27 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 285,00 0,00 18 933,41
Listopad 27 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 285,00 0,00 18 933,41
Grudzień 27 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 8 285,00 0,00 18 933,41
Rocznie 329 784,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 98 124,00 0,00 230 078,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 913 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.