Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 186 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 129 zł
Ubezpieczenie rentowe 481 zł
Ubezpieczenie chorobowe 785 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 490 zł
Zaliczka na podatek 2 990 zł
Całość - kwota brutto 32 061 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 061,00 3 129,15 480,92 785,49 2 489,89 27 415,00 2 990,00 22 185,55
Luty 32 061,00 3 129,15 480,92 785,49 2 489,89 27 415,00 2 990,00 22 185,55
Marzec 32 061,00 3 129,15 480,92 785,49 2 489,89 27 415,00 2 990,00 22 185,55
Kwiecień 32 061,00 3 129,15 480,92 785,49 2 489,89 27 415,00 2 990,00 22 185,55
Maj 32 061,00 3 129,15 480,92 785,49 2 489,89 27 415,00 6 405,00 18 770,55
Czerwiec 32 061,00 3 129,15 480,92 785,49 2 489,89 27 415,00 8 773,00 16 402,55
Lipiec 32 061,00 1 530,78 235,23 785,49 2 655,86 29 260,00 9 363,00 17 490,64
Sierpień 32 061,00 0,00 0,00 785,49 2 814,80 31 026,00 9 928,00 18 532,71
Wrzesień 32 061,00 0,00 0,00 785,49 2 814,80 31 026,00 9 928,00 18 532,71
Październik 32 061,00 0,00 0,00 785,49 2 814,80 31 026,00 9 928,00 18 532,71
Listopad 32 061,00 0,00 0,00 785,49 2 814,80 31 026,00 9 928,00 18 532,71
Grudzień 32 061,00 0,00 0,00 785,49 2 814,80 31 026,00 9 928,00 18 532,71
Rocznie 384 732,00 20 305,68 3 120,75 9 425,88 31 669,20 348 880,00 54 475,00 234 069,49
Wynagrodzenie pracownika 32 061 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 129 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 084 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 535 zł
Fundusz Pracy (FP) 785 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 627 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 061,00 3 129,15 2 083,97 535,42 817,55 38 627,09 zł
Luty 32 061,00 3 129,15 2 083,97 535,42 817,55 38 627,09 zł
Marzec 32 061,00 3 129,15 2 083,97 535,42 817,55 38 627,09 zł
Kwiecień 32 061,00 3 129,15 2 083,97 535,42 817,55 38 627,09 zł
Maj 32 061,00 3 129,15 2 083,97 535,42 817,55 38 627,09 zł
Czerwiec 32 061,00 3 129,15 2 083,97 535,42 817,55 38 627,09 zł
Lipiec 32 061,00 1 530,78 1 019,43 535,42 817,55 35 964,18 zł
Sierpień 32 061,00 0,00 0,00 535,42 817,55 33 413,97 zł
Wrzesień 32 061,00 0,00 0,00 535,42 817,55 33 413,97 zł
Październik 32 061,00 0,00 0,00 535,42 817,55 33 413,97 zł
Listopad 32 061,00 0,00 0,00 535,42 817,55 33 413,97 zł
Grudzień 32 061,00 0,00 0,00 535,42 817,55 33 413,97 zł
Rocznie 384 732,00 20 305,68 13 523,25 6 425,04 9 810,60 434 796,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 061 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 186 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 186 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 627 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 932 zł
Ubezpieczenie rentowe 451 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 400 zł
Zaliczka na podatek 2 560 zł
Całość - kwota brutto 30 046 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 046,00 2 932,49 450,69 0,00 2 399,65 21 330,00 2 560,00 21 703,57
Luty 30 046,00 2 932,49 450,69 0,00 2 399,65 21 330,00 2 560,00 21 703,57
Marzec 30 046,00 2 932,49 450,69 0,00 2 399,65 21 330,00 2 560,00 21 703,57
Kwiecień 30 046,00 2 932,49 450,69 0,00 2 399,65 21 330,00 2 560,00 21 703,57
Maj 30 046,00 2 932,49 450,69 0,00 2 399,65 21 330,00 2 560,00 21 703,57
Czerwiec 30 046,00 2 932,49 450,69 0,00 2 399,65 21 330,00 2 560,00 21 703,57
Lipiec 30 046,00 2 710,74 416,61 0,00 2 422,68 21 535,00 2 584,00 21 911,77
Sierpień 30 046,00 0,00 0,00 0,00 2 704,14 24 037,00 2 884,00 24 457,42
Wrzesień 30 046,00 0,00 0,00 0,00 2 704,14 24 037,00 2 884,00 24 457,42
Październik 30 046,00 0,00 0,00 0,00 2 704,14 24 037,00 2 884,00 24 457,42
Listopad 30 046,00 0,00 0,00 0,00 2 704,14 24 037,00 2 884,00 24 457,42
Grudzień 30 046,00 0,00 0,00 0,00 2 704,14 24 037,00 2 884,00 24 457,42
Rocznie 360 552,00 20 305,68 3 120,75 0,00 30 341,28 269 700,00 2 022,00 274 420,29
Wynagrodzenie pracownika 30 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 932 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 953 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 736 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 698 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 046,00 2 932,49 1 952,99 0,00 766,18 35 697,66 zł
Luty 30 046,00 2 932,49 1 952,99 0,00 766,18 35 697,66 zł
Marzec 30 046,00 2 932,49 1 952,99 0,00 766,18 35 697,66 zł
Kwiecień 30 046,00 2 932,49 1 952,99 0,00 766,18 35 697,66 zł
Maj 30 046,00 2 932,49 1 952,99 0,00 766,18 35 697,66 zł
Czerwiec 30 046,00 2 932,49 1 952,99 0,00 766,18 35 697,66 zł
Lipiec 30 046,00 2 710,74 1 805,31 0,00 766,18 35 328,23 zł
Sierpień 30 046,00 0,00 0,00 0,00 766,18 30 812,18 zł
Wrzesień 30 046,00 0,00 0,00 0,00 766,18 30 812,18 zł
Październik 30 046,00 0,00 0,00 0,00 766,18 30 812,18 zł
Listopad 30 046,00 0,00 0,00 0,00 766,18 30 812,18 zł
Grudzień 30 046,00 0,00 0,00 0,00 766,18 30 812,18 zł
Rocznie 360 552,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 194,16 403 575,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 046 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 704 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 704 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 698 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 573 zł
Całość - kwota brutto 26 273 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Luty 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Marzec 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Kwiecień 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Maj 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Czerwiec 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Lipiec 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Sierpień 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Wrzesień 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Październik 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Listopad 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Grudzień 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 018,00 3 573,00 22 700,00
Rocznie 315 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 216,00 42 876,00 272 400,00
Wynagrodzenie pracownika 26 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 273 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Luty 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Marzec 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Kwiecień 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Maj 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Czerwiec 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Lipiec 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Sierpień 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Wrzesień 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Październik 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Listopad 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Grudzień 26 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 273,00 zł
Rocznie 315 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 273 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 273 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 462 zł
Zaliczka na podatek 6 531 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 361 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 361,00 0,00 0,00 0,00 2 462,49 0,00 6 531,00 0,00 18 367,51
Luty 27 361,00 0,00 0,00 0,00 2 462,49 0,00 8 331,00 0,00 16 567,51
Marzec 27 361,00 0,00 0,00 0,00 2 462,49 0,00 8 331,00 0,00 16 567,51
Kwiecień 27 361,00 0,00 0,00 0,00 2 462,49 0,00 8 331,00 0,00 16 567,51
Maj 27 361,00 0,00 0,00 0,00 2 462,49 0,00 8 331,00 0,00 16 567,51
Czerwiec 27 361,00 0,00 0,00 0,00 2 462,49 0,00 8 331,00 0,00 16 567,51
Lipiec 27 361,00 176,27 72,24 0,00 2 462,49 15,08 8 246,00 0,00 16 388,92
Sierpień 27 361,00 176,27 72,24 0,00 2 462,49 15,08 8 246,00 0,00 16 388,92
Wrzesień 27 361,00 176,27 72,24 0,00 2 462,49 15,08 8 246,00 0,00 16 388,92
Październik 27 361,00 176,27 72,24 0,00 2 462,49 15,08 8 246,00 0,00 16 388,92
Listopad 27 361,00 176,27 72,24 0,00 2 462,49 15,08 8 246,00 0,00 16 388,92
Grudzień 27 361,00 176,27 72,24 0,00 2 462,49 15,08 8 246,00 0,00 16 388,92
Rocznie 328 332,00 1 057,62 433,44 0,00 29 549,88 0,00 97 662,00 0,00 199 538,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 368 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.