Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2240 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 240 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 219 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 174 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Luty 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Marzec 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Kwiecień 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Maj 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Czerwiec 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Lipiec 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Sierpień 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Wrzesień 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Październik 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Listopad 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Grudzień 2 240,00 218,62 33,60 54,88 173,96 1 683,00 0,00 1 758,94
Rocznie 26 880,00 2 623,44 403,20 658,56 0,00 20 196,00 0,00 21 107,28
Wynagrodzenie pracownika 2 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 219 zł
Ubezpieczenie rentowe 146 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 37 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Luty 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Marzec 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Kwiecień 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Maj 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Czerwiec 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Lipiec 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Sierpień 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Wrzesień 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Październik 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Listopad 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Grudzień 2 240,00 218,62 145,60 37,41 57,12 2 698,75 zł
Rocznie 26 880,00 2 623,44 1 747,20 448,92 685,44 32 385,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 759 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2240 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 219 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 179 zł
Zaliczka na podatek 191 zł
Całość - kwota brutto 2 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Luty 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Marzec 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Kwiecień 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Maj 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Czerwiec 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Lipiec 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Sierpień 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Wrzesień 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Październik 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Listopad 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Grudzień 2 240,00 218,62 33,60 0,00 178,90 1 590,00 191,00 1 618,08
Rocznie 26 880,00 2 623,44 403,20 0,00 2 146,80 19 080,00 144,00 19 416,96
Wynagrodzenie pracownika 2 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 219 zł
Ubezpieczenie rentowe 146 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 661 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Luty 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Marzec 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Kwiecień 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Maj 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Czerwiec 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Lipiec 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Sierpień 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Wrzesień 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Październik 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Listopad 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Grudzień 2 240,00 218,62 145,60 0,00 57,12 2 661,34 zł
Rocznie 26 880,00 2 623,44 1 747,20 0,00 685,44 31 936,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 618 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 661 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2240 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 305 zł
Całość - kwota brutto 2 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Luty 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Marzec 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Kwiecień 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Maj 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Czerwiec 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Lipiec 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Sierpień 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Wrzesień 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Październik 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Listopad 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Grudzień 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,00 305,00 1 935,00
Rocznie 26 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 504,00 3 660,00 23 220,00
Wynagrodzenie pracownika 2 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Luty 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Marzec 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Kwiecień 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Maj 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Czerwiec 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Lipiec 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Sierpień 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Wrzesień 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Październik 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Listopad 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Grudzień 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 zł
Rocznie 26 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 935 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2240 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 969 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 240 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 240,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 969,10
Luty 2 240,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 969,10
Marzec 2 240,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 969,10
Kwiecień 2 240,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 969,10
Maj 2 240,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 969,10
Czerwiec 2 240,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 172,00 0,00 1 797,10
Lipiec 2 240,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 207,00 0,00 1 498,51
Sierpień 2 240,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 207,00 0,00 1 498,51
Wrzesień 2 240,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 207,00 0,00 1 498,51
Październik 2 240,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 207,00 0,00 1 498,51
Listopad 2 240,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 207,00 0,00 1 498,51
Grudzień 2 240,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 207,00 0,00 1 498,51
Rocznie 26 880,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 414,00 0,00 20 633,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 969 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.