Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2230 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 230 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 173 zł
Zaliczka na podatek 92 zł
Całość - kwota brutto 2 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Luty 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Marzec 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Kwiecień 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Maj 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Czerwiec 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Lipiec 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Sierpień 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Wrzesień 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Październik 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Listopad 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Grudzień 2 230,00 217,65 33,45 54,64 173,18 1 674,00 92,00 1 659,08
Rocznie 26 760,00 2 611,80 401,40 655,68 2 078,16 20 088,00 1 104,00 19 908,96
Wynagrodzenie pracownika 2 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 145 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 37 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 687 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Luty 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Marzec 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Kwiecień 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Maj 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Czerwiec 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Lipiec 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Sierpień 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Wrzesień 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Październik 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Listopad 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Grudzień 2 230,00 217,65 144,95 37,24 56,87 2 686,71 zł
Rocznie 26 760,00 2 611,80 1 739,40 446,88 682,44 32 240,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 659 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 687 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2230 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 685 zł
Ubezpieczenie emerytalne 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 178 zł
Zaliczka na podatek 116 zł
Całość - kwota brutto 2 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Luty 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Marzec 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Kwiecień 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Maj 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Czerwiec 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Lipiec 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Sierpień 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Wrzesień 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Październik 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Listopad 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Grudzień 2 230,00 217,65 33,45 0,00 178,10 1 583,00 116,00 1 684,80
Rocznie 26 760,00 2 611,80 401,40 0,00 2 137,20 18 996,00 1 392,00 20 217,60
Wynagrodzenie pracownika 2 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 145 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 649 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Luty 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Marzec 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Kwiecień 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Maj 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Czerwiec 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Lipiec 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Sierpień 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Wrzesień 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Październik 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Listopad 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Grudzień 2 230,00 217,65 144,95 0,00 56,87 2 649,47 zł
Rocznie 26 760,00 2 611,80 1 739,40 0,00 682,44 31 793,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 685 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 649 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2230 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 303 zł
Całość - kwota brutto 2 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Luty 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Marzec 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Kwiecień 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Maj 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Czerwiec 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Lipiec 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Sierpień 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Wrzesień 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Październik 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Listopad 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Grudzień 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 303,00 1 927,00
Rocznie 26 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 408,00 3 636,00 23 124,00
Wynagrodzenie pracownika 2 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 230 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Luty 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Marzec 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Kwiecień 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Maj 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Czerwiec 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Lipiec 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Sierpień 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Wrzesień 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Październik 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Listopad 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Grudzień 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 zł
Rocznie 26 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 927 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 230 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2230 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 841 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 7 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 230 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 230,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7,00 0,00 1 841,19
Luty 2 230,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7,00 0,00 1 841,19
Marzec 2 230,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7,00 0,00 1 841,19
Kwiecień 2 230,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7,00 0,00 1 841,19
Maj 2 230,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7,00 0,00 1 841,19
Czerwiec 2 230,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7,00 0,00 1 841,19
Lipiec 2 230,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 602,99
Sierpień 2 230,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 602,99
Wrzesień 2 230,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 602,99
Październik 2 230,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 602,99
Listopad 2 230,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 602,99
Grudzień 2 230,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 602,99
Rocznie 26 760,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 42,00 0,00 20 665,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 841 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ