Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2280 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 280 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 223 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 177 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Luty 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Marzec 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Kwiecień 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Maj 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Czerwiec 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Lipiec 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Sierpień 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Wrzesień 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Październik 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Listopad 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Grudzień 2 280,00 222,53 34,20 55,86 177,07 1 717,00 0,00 1 790,34
Rocznie 27 360,00 2 670,36 410,40 670,32 0,00 20 604,00 0,00 21 484,08
Wynagrodzenie pracownika 2 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 223 zł
Ubezpieczenie rentowe 148 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 38 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 747 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Luty 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Marzec 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Kwiecień 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Maj 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Czerwiec 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Lipiec 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Sierpień 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Wrzesień 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Październik 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Listopad 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Grudzień 2 280,00 222,53 148,20 38,08 58,14 2 746,95 zł
Rocznie 27 360,00 2 670,36 1 778,40 456,96 697,68 32 963,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 747 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2280 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 647 zł
Ubezpieczenie emerytalne 223 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 182 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Całość - kwota brutto 2 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Luty 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Marzec 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Kwiecień 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Maj 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Czerwiec 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Lipiec 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Sierpień 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Wrzesień 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Październik 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Listopad 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Grudzień 2 280,00 222,53 34,20 0,00 182,09 1 619,00 194,00 1 646,90
Rocznie 27 360,00 2 670,36 410,40 0,00 2 185,08 19 428,00 144,00 19 762,80
Wynagrodzenie pracownika 2 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 223 zł
Ubezpieczenie rentowe 148 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 709 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Luty 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Marzec 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Kwiecień 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Maj 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Czerwiec 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Lipiec 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Sierpień 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Wrzesień 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Październik 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Listopad 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Grudzień 2 280,00 222,53 148,20 0,00 58,14 2 708,87 zł
Rocznie 27 360,00 2 670,36 1 778,40 0,00 697,68 32 506,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 647 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 709 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2280 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 310 zł
Całość - kwota brutto 2 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Luty 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Marzec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Kwiecień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Maj 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Czerwiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Lipiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Sierpień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Wrzesień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Październik 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Listopad 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Grudzień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00 310,00 1 970,00
Rocznie 27 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 888,00 3 720,00 23 640,00
Wynagrodzenie pracownika 2 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Luty 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Marzec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Kwiecień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Maj 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Czerwiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Lipiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Sierpień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Wrzesień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Październik 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Listopad 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Grudzień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 zł
Rocznie 27 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2280 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 280 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 280,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 009,10
Luty 2 280,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 009,10
Marzec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 009,10
Kwiecień 2 280,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 009,10
Maj 2 280,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 009,10
Czerwiec 2 280,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 215,00 0,00 1 794,10
Lipiec 2 280,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 220,00 0,00 1 525,51
Sierpień 2 280,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 220,00 0,00 1 525,51
Wrzesień 2 280,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 220,00 0,00 1 525,51
Październik 2 280,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 220,00 0,00 1 525,51
Listopad 2 280,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 220,00 0,00 1 525,51
Grudzień 2 280,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 220,00 0,00 1 525,51
Rocznie 27 360,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 535,00 0,00 20 992,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 009 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.