Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2250 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 250 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 175 zł
Zaliczka na podatek 93 zł
Całość - kwota brutto 2 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Luty 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Marzec 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Kwiecień 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Maj 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Czerwiec 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Lipiec 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Sierpień 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Wrzesień 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Październik 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Listopad 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Grudzień 2 250,00 219,60 33,75 55,13 174,74 1 692,00 93,00 1 673,78
Rocznie 27 000,00 2 635,20 405,00 661,56 2 096,88 20 304,00 1 116,00 20 085,36
Wynagrodzenie pracownika 2 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 146 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 38 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 711 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Luty 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Marzec 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Kwiecień 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Maj 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Czerwiec 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Lipiec 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Sierpień 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Wrzesień 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Październik 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Listopad 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Grudzień 2 250,00 219,60 146,25 37,58 57,38 2 710,81 zł
Rocznie 27 000,00 2 635,20 1 755,00 450,96 688,56 32 529,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 674 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 711 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2250 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 180 zł
Zaliczka na podatek 117 zł
Całość - kwota brutto 2 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Luty 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Marzec 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Kwiecień 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Maj 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Czerwiec 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Lipiec 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Sierpień 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Wrzesień 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Październik 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Listopad 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Grudzień 2 250,00 219,60 33,75 0,00 179,70 1 597,00 117,00 1 699,95
Rocznie 27 000,00 2 635,20 405,00 0,00 2 156,40 19 164,00 1 404,00 20 399,40
Wynagrodzenie pracownika 2 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 146 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 673 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Luty 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Marzec 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Kwiecień 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Maj 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Czerwiec 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Lipiec 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Sierpień 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Wrzesień 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Październik 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Listopad 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Grudzień 2 250,00 219,60 146,25 0,00 57,38 2 673,23 zł
Rocznie 27 000,00 2 635,20 1 755,00 0,00 688,56 32 078,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 673 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2250 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 306 zł
Całość - kwota brutto 2 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Luty 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Marzec 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Kwiecień 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Maj 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Czerwiec 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Lipiec 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Sierpień 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Wrzesień 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Październik 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Listopad 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Grudzień 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 306,00 1 944,00
Rocznie 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 3 672,00 23 328,00
Wynagrodzenie pracownika 2 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Luty 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Marzec 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Kwiecień 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Maj 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Czerwiec 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Lipiec 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Sierpień 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Wrzesień 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Październik 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Listopad 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Grudzień 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 zł
Rocznie 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 944 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2250 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 10 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 250 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10,00 0,00 1 858,19
Luty 2 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10,00 0,00 1 858,19
Marzec 2 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10,00 0,00 1 858,19
Kwiecień 2 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10,00 0,00 1 858,19
Maj 2 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10,00 0,00 1 858,19
Czerwiec 2 250,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10,00 0,00 1 858,19
Lipiec 2 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 622,99
Sierpień 2 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 622,99
Wrzesień 2 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 622,99
Październik 2 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 622,99
Listopad 2 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 622,99
Grudzień 2 250,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 622,99
Rocznie 27 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 60,00 0,00 20 887,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 858 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ