Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2220 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 220 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 54 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 172 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Luty 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Marzec 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Kwiecień 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Maj 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Czerwiec 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Lipiec 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Sierpień 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Wrzesień 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Październik 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Listopad 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Grudzień 2 220,00 216,67 33,30 54,39 172,41 1 666,00 0,00 1 743,23
Rocznie 26 640,00 2 600,04 399,60 652,68 0,00 19 992,00 0,00 20 918,76
Wynagrodzenie pracownika 2 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 37 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 675 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Luty 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Marzec 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Kwiecień 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Maj 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Czerwiec 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Lipiec 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Sierpień 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Wrzesień 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Październik 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Listopad 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Grudzień 2 220,00 216,67 144,30 37,07 56,61 2 674,65 zł
Rocznie 26 640,00 2 600,04 1 731,60 444,84 679,32 32 095,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 743 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 675 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2220 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 604 zł
Ubezpieczenie emerytalne 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 177 zł
Zaliczka na podatek 189 zł
Całość - kwota brutto 2 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Luty 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Marzec 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Kwiecień 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Maj 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Czerwiec 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Lipiec 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Sierpień 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Wrzesień 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Październik 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Listopad 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Grudzień 2 220,00 216,67 33,30 0,00 177,30 1 576,00 189,00 1 603,61
Rocznie 26 640,00 2 600,04 399,60 0,00 2 127,60 18 912,00 144,00 19 243,32
Wynagrodzenie pracownika 2 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 54 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 638 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Luty 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Marzec 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Kwiecień 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Maj 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Czerwiec 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Lipiec 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Sierpień 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Wrzesień 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Październik 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Listopad 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Grudzień 2 220,00 216,67 144,30 0,00 56,61 2 637,58 zł
Rocznie 26 640,00 2 600,04 1 731,60 0,00 679,32 31 650,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 604 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 638 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2220 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 918 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 302 zł
Całość - kwota brutto 2 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Luty 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Marzec 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Kwiecień 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Maj 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Czerwiec 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Lipiec 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Sierpień 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Wrzesień 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Październik 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Listopad 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Grudzień 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 302,00 1 918,00
Rocznie 26 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 312,00 3 624,00 23 016,00
Wynagrodzenie pracownika 2 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 220 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Luty 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Marzec 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Kwiecień 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Maj 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Czerwiec 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Lipiec 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Sierpień 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Wrzesień 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Październik 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Listopad 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Grudzień 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,00 zł
Rocznie 26 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 918 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 220 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2220 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 220 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 220,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 949,10
Luty 2 220,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 949,10
Marzec 2 220,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 949,10
Kwiecień 2 220,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 949,10
Maj 2 220,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 949,10
Czerwiec 2 220,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 150,00 0,00 1 799,10
Lipiec 2 220,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 484,51
Sierpień 2 220,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 484,51
Wrzesień 2 220,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 484,51
Październik 2 220,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 484,51
Listopad 2 220,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 484,51
Grudzień 2 220,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 484,51
Rocznie 26 640,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 356,00 0,00 20 451,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 949 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.