Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2060 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 060 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 50 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 160 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Luty 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Marzec 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Kwiecień 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Maj 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Czerwiec 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Lipiec 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Sierpień 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Wrzesień 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Październik 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Listopad 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Grudzień 2 060,00 201,06 30,90 50,47 159,98 1 528,00 0,00 1 617,59
Rocznie 24 720,00 2 412,72 370,80 605,64 0,00 18 336,00 0,00 19 411,08
Wynagrodzenie pracownika 2 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Luty 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Marzec 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Kwiecień 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Maj 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Czerwiec 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Lipiec 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Sierpień 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Wrzesień 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Październik 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Listopad 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Grudzień 2 060,00 201,06 133,90 34,40 52,53 2 481,89 zł
Rocznie 24 720,00 2 412,72 1 606,80 412,80 630,36 29 782,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 618 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 060 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2060 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 165 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Całość - kwota brutto 2 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Luty 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Marzec 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Kwiecień 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Maj 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Czerwiec 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Lipiec 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Sierpień 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Wrzesień 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Październik 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Listopad 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Grudzień 2 060,00 201,06 30,90 0,00 164,52 1 462,00 175,00 1 488,08
Rocznie 24 720,00 2 412,72 370,80 0,00 1 974,24 17 544,00 132,00 17 856,96
Wynagrodzenie pracownika 2 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 447 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Luty 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Marzec 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Kwiecień 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Maj 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Czerwiec 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Lipiec 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Sierpień 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Wrzesień 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Październik 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Listopad 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Grudzień 2 060,00 201,06 133,90 0,00 52,53 2 447,49 zł
Rocznie 24 720,00 2 412,72 1 606,80 0,00 630,36 29 369,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 488 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 060 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 447 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2060 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 280 zł
Całość - kwota brutto 2 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Luty 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Marzec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Kwiecień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Maj 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Czerwiec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Lipiec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Sierpień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Wrzesień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Październik 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Listopad 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Grudzień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Rocznie 24 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 776,00 3 360,00 21 360,00
Wynagrodzenie pracownika 2 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Luty 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Marzec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Kwiecień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Maj 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Czerwiec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Lipiec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Sierpień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Wrzesień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Październik 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Listopad 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Grudzień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Rocznie 24 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 060 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2060 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 789 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 060,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 789,10
Luty 2 060,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 789,10
Marzec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 789,10
Kwiecień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 789,10
Maj 2 060,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 789,10
Czerwiec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 789,10
Lipiec 2 060,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 150,00 0,00 1 375,51
Sierpień 2 060,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 150,00 0,00 1 375,51
Wrzesień 2 060,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 150,00 0,00 1 375,51
Październik 2 060,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 150,00 0,00 1 375,51
Listopad 2 060,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 150,00 0,00 1 375,51
Grudzień 2 060,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 150,00 0,00 1 375,51
Rocznie 24 720,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 900,00 0,00 18 987,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 789 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.