Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2050 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 050 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 200 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 50 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 159 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Luty 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Marzec 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Kwiecień 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Maj 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Czerwiec 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Lipiec 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Sierpień 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Wrzesień 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Październik 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Listopad 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Grudzień 2 050,00 200,08 30,75 50,23 159,20 1 519,00 0,00 1 609,74
Rocznie 24 600,00 2 400,96 369,00 602,76 0,00 18 228,00 0,00 19 316,88
Wynagrodzenie pracownika 2 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 200 zł
Ubezpieczenie rentowe 133 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Luty 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Marzec 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Kwiecień 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Maj 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Czerwiec 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Lipiec 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Sierpień 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Wrzesień 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Październik 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Listopad 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Grudzień 2 050,00 200,08 133,25 34,24 52,28 2 469,85 zł
Rocznie 24 600,00 2 400,96 1 599,00 410,88 627,36 29 638,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2050 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 200 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 164 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Całość - kwota brutto 2 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Luty 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Marzec 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Kwiecień 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Maj 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Czerwiec 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Lipiec 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Sierpień 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Wrzesień 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Październik 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Listopad 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Grudzień 2 050,00 200,08 30,75 0,00 163,73 1 455,00 175,00 1 480,84
Rocznie 24 600,00 2 400,96 369,00 0,00 1 964,76 17 460,00 132,00 17 770,08
Wynagrodzenie pracownika 2 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 200 zł
Ubezpieczenie rentowe 133 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 436 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Luty 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Marzec 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Kwiecień 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Maj 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Czerwiec 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Lipiec 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Sierpień 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Wrzesień 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Październik 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Listopad 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Grudzień 2 050,00 200,08 133,25 0,00 52,28 2 435,61 zł
Rocznie 24 600,00 2 400,96 1 599,00 0,00 627,36 29 227,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 481 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 436 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2050 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 279 zł
Całość - kwota brutto 2 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Luty 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Marzec 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Kwiecień 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Maj 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Czerwiec 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Lipiec 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Sierpień 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Wrzesień 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Październik 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Listopad 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Grudzień 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 279,00 1 771,00
Rocznie 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 3 348,00 21 252,00
Wynagrodzenie pracownika 2 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 050 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Luty 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Marzec 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Kwiecień 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Maj 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Czerwiec 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Lipiec 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Sierpień 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Wrzesień 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Październik 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Listopad 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Grudzień 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,00 zł
Rocznie 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 771 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 050 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2050 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 050 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 050,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 779,10
Luty 2 050,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 779,10
Marzec 2 050,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 779,10
Kwiecień 2 050,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 779,10
Maj 2 050,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 779,10
Czerwiec 2 050,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 779,10
Lipiec 2 050,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 147,00 0,00 1 368,51
Sierpień 2 050,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 147,00 0,00 1 368,51
Wrzesień 2 050,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 147,00 0,00 1 368,51
Październik 2 050,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 147,00 0,00 1 368,51
Listopad 2 050,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 147,00 0,00 1 368,51
Grudzień 2 050,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 147,00 0,00 1 368,51
Rocznie 24 600,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 882,00 0,00 18 885,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 779 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.