Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2040 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 040 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 199 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 50 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 158 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Luty 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Marzec 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Kwiecień 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Maj 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Czerwiec 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Lipiec 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Sierpień 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Wrzesień 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Październik 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Listopad 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Grudzień 2 040,00 199,10 30,60 49,98 158,43 1 510,00 0,00 1 601,89
Rocznie 24 480,00 2 389,20 367,20 599,76 0,00 18 120,00 0,00 19 222,68
Wynagrodzenie pracownika 2 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 199 zł
Ubezpieczenie rentowe 133 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Luty 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Marzec 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Kwiecień 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Maj 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Czerwiec 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Lipiec 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Sierpień 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Wrzesień 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Październik 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Listopad 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Grudzień 2 040,00 199,10 132,60 34,07 52,02 2 457,79 zł
Rocznie 24 480,00 2 389,20 1 591,20 408,84 624,24 29 493,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 602 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2040 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 474 zł
Ubezpieczenie emerytalne 199 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 163 zł
Zaliczka na podatek 174 zł
Całość - kwota brutto 2 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Luty 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Marzec 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Kwiecień 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Maj 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Czerwiec 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Lipiec 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Sierpień 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Wrzesień 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Październik 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Listopad 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Grudzień 2 040,00 199,10 30,60 0,00 162,93 1 448,00 174,00 1 473,61
Rocznie 24 480,00 2 389,20 367,20 0,00 1 955,16 17 376,00 132,00 17 683,32
Wynagrodzenie pracownika 2 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 199 zł
Ubezpieczenie rentowe 133 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 424 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Luty 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Marzec 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Kwiecień 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Maj 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Czerwiec 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Lipiec 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Sierpień 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Wrzesień 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Październik 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Listopad 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Grudzień 2 040,00 199,10 132,60 0,00 52,02 2 423,72 zł
Rocznie 24 480,00 2 389,20 1 591,20 0,00 624,24 29 084,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 474 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 424 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2040 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 277 zł
Całość - kwota brutto 2 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Luty 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Marzec 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Kwiecień 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Maj 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Czerwiec 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Lipiec 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Sierpień 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Wrzesień 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Październik 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Listopad 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Grudzień 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 277,00 1 763,00
Rocznie 24 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 584,00 3 324,00 21 156,00
Wynagrodzenie pracownika 2 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 040 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Luty 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Marzec 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Kwiecień 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Maj 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Czerwiec 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Lipiec 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Sierpień 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Wrzesień 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Październik 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Listopad 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Grudzień 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 zł
Rocznie 24 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 763 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 040 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2040 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 040 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 040,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 769,10
Luty 2 040,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 769,10
Marzec 2 040,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 769,10
Kwiecień 2 040,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 769,10
Maj 2 040,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 769,10
Czerwiec 2 040,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 769,10
Lipiec 2 040,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 143,00 0,00 1 362,51
Sierpień 2 040,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 143,00 0,00 1 362,51
Wrzesień 2 040,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 143,00 0,00 1 362,51
Październik 2 040,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 143,00 0,00 1 362,51
Listopad 2 040,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 143,00 0,00 1 362,51
Grudzień 2 040,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 143,00 0,00 1 362,51
Rocznie 24 480,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 858,00 0,00 18 789,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 769 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.