Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2030 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 030 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 50 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 158 zł
Zaliczka na podatek 76 zł
Całość - kwota brutto 2 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Luty 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Marzec 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Kwiecień 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Maj 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Czerwiec 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Lipiec 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Sierpień 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Wrzesień 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Październik 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Listopad 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Grudzień 2 030,00 198,13 30,45 49,74 157,65 1 502,00 76,00 1 518,03
Rocznie 24 360,00 2 377,56 365,40 596,88 1 891,80 18 024,00 912,00 18 216,36
Wynagrodzenie pracownika 2 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 132 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 446 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Luty 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Marzec 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Kwiecień 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Maj 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Czerwiec 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Lipiec 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Sierpień 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Wrzesień 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Październik 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Listopad 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Grudzień 2 030,00 198,13 131,95 33,90 51,77 2 445,75 zł
Rocznie 24 360,00 2 377,56 1 583,40 406,80 621,24 29 349,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 518 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 030 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 446 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2030 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 030 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 162 zł
Zaliczka na podatek 105 zł
Całość - kwota brutto 2 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Luty 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Marzec 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Kwiecień 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Maj 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Czerwiec 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Lipiec 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Sierpień 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Wrzesień 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Październik 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Listopad 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Grudzień 2 030,00 198,13 30,45 0,00 162,13 1 441,00 105,00 1 534,29
Rocznie 24 360,00 2 377,56 365,40 0,00 1 945,56 17 292,00 1 260,00 18 411,48
Wynagrodzenie pracownika 2 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 132 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 412 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Luty 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Marzec 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Kwiecień 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Maj 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Czerwiec 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Lipiec 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Sierpień 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Wrzesień 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Październik 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Listopad 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Grudzień 2 030,00 198,13 131,95 0,00 51,77 2 411,85 zł
Rocznie 24 360,00 2 377,56 1 583,40 0,00 621,24 28 942,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 534 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 030 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 412 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2030 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 030 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 754 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Całość - kwota brutto 2 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Luty 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Marzec 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Kwiecień 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Maj 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Czerwiec 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Lipiec 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Sierpień 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Wrzesień 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Październik 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Listopad 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Grudzień 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624,00 276,00 1 754,00
Rocznie 24 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 488,00 3 312,00 21 048,00
Wynagrodzenie pracownika 2 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 030 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Luty 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Marzec 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Kwiecień 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Maj 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Czerwiec 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Lipiec 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Sierpień 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Wrzesień 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Październik 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Listopad 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Grudzień 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 zł
Rocznie 24 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 754 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 030 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 030 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2030 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 030 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 668 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 030 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 030,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 667,66
Luty 2 030,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 667,66
Marzec 2 030,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 667,66
Kwiecień 2 030,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 667,66
Maj 2 030,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 667,66
Czerwiec 2 030,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 667,66
Lipiec 2 030,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 439,97
Sierpień 2 030,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 439,97
Wrzesień 2 030,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 439,97
Październik 2 030,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 439,97
Listopad 2 030,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 439,97
Grudzień 2 030,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 439,97
Rocznie 24 360,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 18 645,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 668 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ