Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1890 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 890 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 484 zł
Ubezpieczenie emerytalne 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 147 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Luty 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Marzec 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Kwiecień 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Maj 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Czerwiec 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Lipiec 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Sierpień 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Wrzesień 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Październik 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Listopad 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Grudzień 1 890,00 184,46 28,35 46,31 146,78 1 381,00 0,00 1 484,10
Rocznie 22 680,00 2 213,52 340,20 555,72 0,00 16 572,00 0,00 17 809,20
Wynagrodzenie pracownika 1 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Luty 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Marzec 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Kwiecień 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Maj 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Czerwiec 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Lipiec 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Sierpień 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Wrzesień 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Październik 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Listopad 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Grudzień 1 890,00 184,46 122,85 31,56 48,20 2 277,07 zł
Rocznie 22 680,00 2 213,52 1 474,20 378,72 578,40 27 324,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 484 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1890 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 151 zł
Zaliczka na podatek 161 zł
Całość - kwota brutto 1 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Luty 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Marzec 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Kwiecień 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Maj 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Czerwiec 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Lipiec 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Sierpień 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Wrzesień 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Październik 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Listopad 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Grudzień 1 890,00 184,46 28,35 0,00 150,95 1 342,00 161,00 1 365,20
Rocznie 22 680,00 2 213,52 340,20 0,00 1 811,40 16 104,00 120,00 16 382,40
Wynagrodzenie pracownika 1 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 246 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Luty 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Marzec 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Kwiecień 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Maj 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Czerwiec 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Lipiec 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Sierpień 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Wrzesień 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Październik 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Listopad 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Grudzień 1 890,00 184,46 122,85 0,00 48,20 2 245,51 zł
Rocznie 22 680,00 2 213,52 1 474,20 0,00 578,40 26 946,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 365 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 246 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1890 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 633 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 257 zł
Całość - kwota brutto 1 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Luty 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Marzec 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Kwiecień 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Maj 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Czerwiec 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Lipiec 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Sierpień 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Wrzesień 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Październik 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Listopad 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Grudzień 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 257,00 1 633,00
Rocznie 22 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 144,00 3 084,00 19 596,00
Wynagrodzenie pracownika 1 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 890 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Luty 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Marzec 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Kwiecień 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Maj 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Czerwiec 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Lipiec 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Sierpień 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Wrzesień 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Październik 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Listopad 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Grudzień 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 zł
Rocznie 22 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 633 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 890 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1890 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 619 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 890 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 890,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 619,10
Luty 1 890,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 619,10
Marzec 1 890,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 619,10
Kwiecień 1 890,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 619,10
Maj 1 890,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 619,10
Czerwiec 1 890,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 619,10
Lipiec 1 890,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 355,51
Sierpień 1 890,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 95,00 0,00 1 260,51
Wrzesień 1 890,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 95,00 0,00 1 260,51
Październik 1 890,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 95,00 0,00 1 260,51
Listopad 1 890,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 95,00 0,00 1 260,51
Grudzień 1 890,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 95,00 0,00 1 260,51
Rocznie 22 680,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 475,00 0,00 17 372,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 619 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.