Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1880 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 880 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 476 zł
Ubezpieczenie emerytalne 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 146 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Luty 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Marzec 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Kwiecień 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Maj 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Czerwiec 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Lipiec 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Sierpień 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Wrzesień 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Październik 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Listopad 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Grudzień 1 880,00 183,49 28,20 46,06 146,00 1 372,00 0,00 1 476,25
Rocznie 22 560,00 2 201,88 338,40 552,72 0,00 16 464,00 0,00 17 715,00
Wynagrodzenie pracownika 1 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 31 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Luty 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Marzec 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Kwiecień 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Maj 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Czerwiec 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Lipiec 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Sierpień 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Wrzesień 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Październik 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Listopad 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Grudzień 1 880,00 183,49 122,20 31,40 47,94 2 265,03 zł
Rocznie 22 560,00 2 201,88 1 466,40 376,80 575,28 27 180,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 476 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1880 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 150 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Całość - kwota brutto 1 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Luty 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Marzec 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Kwiecień 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Maj 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Czerwiec 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Lipiec 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Sierpień 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Wrzesień 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Październik 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Listopad 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Grudzień 1 880,00 183,49 28,20 0,00 150,15 1 335,00 227,00 1 291,21
Rocznie 22 560,00 2 201,88 338,40 0,00 1 801,80 16 020,00 1 176,00 15 494,52
Wynagrodzenie pracownika 1 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 234 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Luty 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Marzec 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Kwiecień 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Maj 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Czerwiec 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Lipiec 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Sierpień 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Wrzesień 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Październik 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Listopad 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Grudzień 1 880,00 183,49 122,20 0,00 47,94 2 233,63 zł
Rocznie 22 560,00 2 201,88 1 466,40 0,00 575,28 26 803,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 291 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 234 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1880 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 624 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 256 zł
Całość - kwota brutto 1 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Luty 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Marzec 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Kwiecień 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Maj 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Czerwiec 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Lipiec 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Sierpień 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Wrzesień 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Październik 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Listopad 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Grudzień 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,00 256,00 1 624,00
Rocznie 22 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 048,00 3 072,00 19 488,00
Wynagrodzenie pracownika 1 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Luty 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Marzec 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Kwiecień 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Maj 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Czerwiec 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Lipiec 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Sierpień 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Wrzesień 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Październik 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Listopad 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Grudzień 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 zł
Rocznie 22 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 624 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1880 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 609 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 880 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 609,10
Luty 1 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 609,10
Marzec 1 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 609,10
Kwiecień 1 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 609,10
Maj 1 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 609,10
Czerwiec 1 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 609,10
Lipiec 1 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 345,51
Sierpień 1 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 92,00 0,00 1 253,51
Wrzesień 1 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 92,00 0,00 1 253,51
Październik 1 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 92,00 0,00 1 253,51
Listopad 1 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 92,00 0,00 1 253,51
Grudzień 1 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 92,00 0,00 1 253,51
Rocznie 22 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 460,00 0,00 17 267,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 609 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.