Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1870 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 870 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 145 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Luty 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Marzec 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Kwiecień 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Maj 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Czerwiec 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Lipiec 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Sierpień 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Wrzesień 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Październik 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Listopad 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Grudzień 1 870,00 182,51 28,05 45,82 145,23 1 364,00 0,00 1 468,39
Rocznie 22 440,00 2 190,12 336,60 549,84 0,00 16 368,00 0,00 17 620,68
Wynagrodzenie pracownika 1 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 31 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 253 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Luty 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Marzec 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Kwiecień 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Maj 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Czerwiec 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Lipiec 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Sierpień 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Wrzesień 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Październik 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Listopad 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Grudzień 1 870,00 182,51 121,55 31,23 47,69 2 252,98 zł
Rocznie 22 440,00 2 190,12 1 458,60 374,76 572,28 27 035,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 468 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 253 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1870 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 284 zł
Ubezpieczenie emerytalne 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 149 zł
Zaliczka na podatek 226 zł
Całość - kwota brutto 1 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Luty 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Marzec 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Kwiecień 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Maj 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Czerwiec 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Lipiec 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Sierpień 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Wrzesień 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Październik 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Listopad 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Grudzień 1 870,00 182,51 28,05 0,00 149,35 1 328,00 226,00 1 284,33
Rocznie 22 440,00 2 190,12 336,60 0,00 1 792,20 15 936,00 1 164,00 15 411,96
Wynagrodzenie pracownika 1 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 222 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Luty 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Marzec 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Kwiecień 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Maj 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Czerwiec 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Lipiec 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Sierpień 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Wrzesień 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Październik 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Listopad 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Grudzień 1 870,00 182,51 121,55 0,00 47,69 2 221,75 zł
Rocznie 22 440,00 2 190,12 1 458,60 0,00 572,28 26 661,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 284 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 222 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1870 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Całość - kwota brutto 1 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Luty 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Marzec 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Kwiecień 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Maj 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Czerwiec 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Lipiec 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Sierpień 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Wrzesień 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Październik 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Listopad 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Grudzień 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 254,00 1 616,00
Rocznie 22 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 952,00 3 048,00 19 392,00
Wynagrodzenie pracownika 1 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Luty 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Marzec 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Kwiecień 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Maj 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Czerwiec 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Lipiec 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Sierpień 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Wrzesień 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Październik 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Listopad 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Grudzień 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 zł
Rocznie 22 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 616 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1870 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 599 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 870 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 599,10
Luty 1 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 599,10
Marzec 1 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 599,10
Kwiecień 1 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 599,10
Maj 1 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 599,10
Czerwiec 1 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 599,10
Lipiec 1 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 335,51
Sierpień 1 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 89,00 0,00 1 246,51
Wrzesień 1 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 89,00 0,00 1 246,51
Październik 1 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 89,00 0,00 1 246,51
Listopad 1 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 89,00 0,00 1 246,51
Grudzień 1 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 89,00 0,00 1 246,51
Rocznie 22 440,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 445,00 0,00 17 162,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 599 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.