Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1850 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 850 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 453 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 45 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 144 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Luty 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Marzec 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Kwiecień 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Maj 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Czerwiec 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Lipiec 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Sierpień 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Wrzesień 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Październik 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Listopad 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Grudzień 1 850,00 180,56 27,75 45,33 143,67 1 346,00 0,00 1 452,69
Rocznie 22 200,00 2 166,72 333,00 543,96 0,00 16 152,00 0,00 17 432,28
Wynagrodzenie pracownika 1 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 31 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Luty 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Marzec 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Kwiecień 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Maj 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Czerwiec 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Lipiec 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Sierpień 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Wrzesień 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Październik 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Listopad 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Grudzień 1 850,00 180,56 120,25 30,90 47,18 2 228,89 zł
Rocznie 22 200,00 2 166,72 1 443,00 370,80 566,16 26 746,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 453 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1850 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 148 zł
Zaliczka na podatek 158 zł
Całość - kwota brutto 1 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Luty 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Marzec 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Kwiecień 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Maj 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Czerwiec 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Lipiec 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Sierpień 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Wrzesień 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Październik 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Listopad 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Grudzień 1 850,00 180,56 27,75 0,00 147,75 1 313,00 158,00 1 336,38
Rocznie 22 200,00 2 166,72 333,00 0,00 1 773,00 15 756,00 120,00 16 036,56
Wynagrodzenie pracownika 1 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 198 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Luty 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Marzec 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Kwiecień 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Maj 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Czerwiec 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Lipiec 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Sierpień 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Wrzesień 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Październik 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Listopad 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Grudzień 1 850,00 180,56 120,25 0,00 47,18 2 197,99 zł
Rocznie 22 200,00 2 166,72 1 443,00 0,00 566,16 26 375,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 336 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 198 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1850 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 252 zł
Całość - kwota brutto 1 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Luty 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Marzec 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Kwiecień 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Maj 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Czerwiec 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Lipiec 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Sierpień 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Wrzesień 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Październik 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Listopad 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Grudzień 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 252,00 1 598,00
Rocznie 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 760,00 3 024,00 19 176,00
Wynagrodzenie pracownika 1 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Luty 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Marzec 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Kwiecień 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Maj 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Czerwiec 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Lipiec 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Sierpień 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Wrzesień 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Październik 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Listopad 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Grudzień 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 zł
Rocznie 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 598 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1850 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 850 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 579,10
Luty 1 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 579,10
Marzec 1 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 579,10
Kwiecień 1 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 579,10
Maj 1 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 579,10
Czerwiec 1 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 579,10
Lipiec 1 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 315,51
Sierpień 1 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 83,00 0,00 1 232,51
Wrzesień 1 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 83,00 0,00 1 232,51
Październik 1 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 83,00 0,00 1 232,51
Listopad 1 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 83,00 0,00 1 232,51
Grudzień 1 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 83,00 0,00 1 232,51
Rocznie 22 200,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 415,00 0,00 16 952,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 579 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.