Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1860 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 860 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 461 zł
Ubezpieczenie emerytalne 182 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 144 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 860 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Luty 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Marzec 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Kwiecień 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Maj 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Czerwiec 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Lipiec 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Sierpień 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Wrzesień 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Październik 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Listopad 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Grudzień 1 860,00 181,54 27,90 45,57 144,45 1 355,00 0,00 1 460,54
Rocznie 22 320,00 2 178,48 334,80 546,84 0,00 16 260,00 0,00 17 526,48
Wynagrodzenie pracownika 1 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 182 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 31 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Luty 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Marzec 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Kwiecień 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Maj 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Czerwiec 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Lipiec 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Sierpień 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Wrzesień 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Październik 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Listopad 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Grudzień 1 860,00 181,54 120,90 31,06 47,43 2 240,93 zł
Rocznie 22 320,00 2 178,48 1 450,80 372,72 569,16 26 891,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 860 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 461 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 860 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1860 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 860 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 182 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 149 zł
Zaliczka na podatek 158 zł
Całość - kwota brutto 1 860 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Luty 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Marzec 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Kwiecień 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Maj 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Czerwiec 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Lipiec 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Sierpień 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Wrzesień 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Październik 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Listopad 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Grudzień 1 860,00 181,54 27,90 0,00 148,55 1 320,00 158,00 1 343,61
Rocznie 22 320,00 2 178,48 334,80 0,00 1 782,60 15 840,00 120,00 16 123,32
Wynagrodzenie pracownika 1 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 182 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 210 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Luty 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Marzec 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Kwiecień 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Maj 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Czerwiec 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Lipiec 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Sierpień 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Wrzesień 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Październik 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Listopad 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Grudzień 1 860,00 181,54 120,90 0,00 47,43 2 209,87 zł
Rocznie 22 320,00 2 178,48 1 450,80 0,00 569,16 26 518,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 860 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 344 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 860 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 210 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1860 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 860 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 607 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 253 zł
Całość - kwota brutto 1 860 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Luty 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Marzec 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Kwiecień 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Maj 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Czerwiec 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Lipiec 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Sierpień 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Wrzesień 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Październik 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Listopad 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Grudzień 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488,00 253,00 1 607,00
Rocznie 22 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 856,00 3 036,00 19 284,00
Wynagrodzenie pracownika 1 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 860 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Luty 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Marzec 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Kwiecień 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Maj 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Czerwiec 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Lipiec 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Sierpień 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Wrzesień 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Październik 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Listopad 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Grudzień 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 zł
Rocznie 22 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 860 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 607 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 860 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 860 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1860 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 860 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 589 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 860 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 860,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 589,10
Luty 1 860,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 589,10
Marzec 1 860,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 589,10
Kwiecień 1 860,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 589,10
Maj 1 860,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 589,10
Czerwiec 1 860,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 589,10
Lipiec 1 860,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 325,51
Sierpień 1 860,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 86,00 0,00 1 239,51
Wrzesień 1 860,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 86,00 0,00 1 239,51
Październik 1 860,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 86,00 0,00 1 239,51
Listopad 1 860,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 86,00 0,00 1 239,51
Grudzień 1 860,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 86,00 0,00 1 239,51
Rocznie 22 320,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 430,00 0,00 17 057,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 860 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 589 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.