Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1840 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 840 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 445 zł
Ubezpieczenie emerytalne 180 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 45 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 143 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Luty 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Marzec 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Kwiecień 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Maj 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Czerwiec 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Lipiec 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Sierpień 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Wrzesień 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Październik 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Listopad 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Grudzień 1 840,00 179,58 27,60 45,08 142,90 1 338,00 0,00 1 444,84
Rocznie 22 080,00 2 154,96 331,20 540,96 0,00 16 056,00 0,00 17 338,08
Wynagrodzenie pracownika 1 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 180 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 31 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Luty 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Marzec 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Kwiecień 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Maj 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Czerwiec 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Lipiec 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Sierpień 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Wrzesień 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Październik 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Listopad 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Grudzień 1 840,00 179,58 119,60 30,73 46,92 2 216,83 zł
Rocznie 22 080,00 2 154,96 1 435,20 368,76 563,04 26 601,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 445 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1840 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 180 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 147 zł
Zaliczka na podatek 157 zł
Całość - kwota brutto 1 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Luty 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Marzec 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Kwiecień 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Maj 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Czerwiec 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Lipiec 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Sierpień 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Wrzesień 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Październik 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Listopad 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Grudzień 1 840,00 179,58 27,60 0,00 146,95 1 306,00 157,00 1 329,15
Rocznie 22 080,00 2 154,96 331,20 0,00 1 763,40 15 672,00 120,00 15 949,80
Wynagrodzenie pracownika 1 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 180 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 186 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Luty 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Marzec 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Kwiecień 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Maj 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Czerwiec 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Lipiec 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Sierpień 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Wrzesień 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Październik 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Listopad 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Grudzień 1 840,00 179,58 119,60 0,00 46,92 2 186,10 zł
Rocznie 22 080,00 2 154,96 1 435,20 0,00 563,04 26 233,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 329 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 186 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1840 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Całość - kwota brutto 1 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Luty 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Marzec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Kwiecień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Maj 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Czerwiec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Lipiec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Sierpień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Wrzesień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Październik 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Listopad 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Grudzień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,00 250,00 1 590,00
Rocznie 22 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 664,00 3 000,00 19 080,00
Wynagrodzenie pracownika 1 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 840 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Luty 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Marzec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Kwiecień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Maj 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Czerwiec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Lipiec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Sierpień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Wrzesień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Październik 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Listopad 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Grudzień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 zł
Rocznie 22 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 840 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1840 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 840 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 569,10
Luty 1 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 569,10
Marzec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 569,10
Kwiecień 1 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 569,10
Maj 1 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 569,10
Czerwiec 1 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 569,10
Lipiec 1 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 305,51
Sierpień 1 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 79,00 0,00 1 226,51
Wrzesień 1 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 79,00 0,00 1 226,51
Październik 1 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 79,00 0,00 1 226,51
Listopad 1 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 79,00 0,00 1 226,51
Grudzień 1 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 79,00 0,00 1 226,51
Rocznie 22 080,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 395,00 0,00 16 852,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 569 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.