Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1830 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 830 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 179 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 45 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 142 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Luty 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Marzec 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Kwiecień 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Maj 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Czerwiec 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Lipiec 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Sierpień 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Wrzesień 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Październik 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Listopad 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Grudzień 1 830,00 178,61 27,45 44,84 142,12 1 329,00 0,00 1 436,98
Rocznie 21 960,00 2 143,32 329,40 538,08 0,00 15 948,00 0,00 17 243,76
Wynagrodzenie pracownika 1 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 179 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 31 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 205 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Luty 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Marzec 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Kwiecień 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Maj 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Czerwiec 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Lipiec 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Sierpień 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Wrzesień 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Październik 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Listopad 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Grudzień 1 830,00 178,61 118,95 30,56 46,67 2 204,79 zł
Rocznie 21 960,00 2 143,32 1 427,40 366,72 560,04 26 457,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 437 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 205 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1830 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 179 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 146 zł
Zaliczka na podatek 156 zł
Całość - kwota brutto 1 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Luty 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Marzec 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Kwiecień 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Maj 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Czerwiec 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Lipiec 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Sierpień 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Wrzesień 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Październik 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Listopad 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Grudzień 1 830,00 178,61 27,45 0,00 146,15 1 299,00 156,00 1 321,91
Rocznie 21 960,00 2 143,32 329,40 0,00 1 753,80 15 588,00 120,00 15 862,92
Wynagrodzenie pracownika 1 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 179 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 174 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Luty 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Marzec 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Kwiecień 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Maj 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Czerwiec 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Lipiec 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Sierpień 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Wrzesień 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Październik 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Listopad 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Grudzień 1 830,00 178,61 118,95 0,00 46,67 2 174,23 zł
Rocznie 21 960,00 2 143,32 1 427,40 0,00 560,04 26 090,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 322 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 174 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1830 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 581 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 249 zł
Całość - kwota brutto 1 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Luty 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Marzec 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Kwiecień 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Maj 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Czerwiec 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Lipiec 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Sierpień 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Wrzesień 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Październik 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Listopad 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Grudzień 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,00 249,00 1 581,00
Rocznie 21 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 568,00 2 988,00 18 972,00
Wynagrodzenie pracownika 1 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Luty 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Marzec 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Kwiecień 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Maj 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Czerwiec 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Lipiec 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Sierpień 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Wrzesień 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Październik 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Listopad 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Grudzień 1 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830,00 zł
Rocznie 21 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 581 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1830 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 830 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 559,10
Luty 1 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 559,10
Marzec 1 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 559,10
Kwiecień 1 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 559,10
Maj 1 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 559,10
Czerwiec 1 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 559,10
Lipiec 1 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 295,51
Sierpień 1 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 76,00 0,00 1 219,51
Wrzesień 1 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 76,00 0,00 1 219,51
Październik 1 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 76,00 0,00 1 219,51
Listopad 1 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 76,00 0,00 1 219,51
Grudzień 1 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 76,00 0,00 1 219,51
Rocznie 21 960,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 380,00 0,00 16 747,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 559 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.