Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1820 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 820 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 45 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 141 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Luty 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Marzec 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Kwiecień 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Maj 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Czerwiec 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Lipiec 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Sierpień 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Wrzesień 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Październik 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Listopad 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Grudzień 1 820,00 177,63 27,30 44,59 141,34 1 320,00 0,00 1 429,14
Rocznie 21 840,00 2 131,56 327,60 535,08 0,00 15 840,00 0,00 17 149,68
Wynagrodzenie pracownika 1 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 30 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 193 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Luty 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Marzec 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Kwiecień 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Maj 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Czerwiec 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Lipiec 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Sierpień 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Wrzesień 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Październik 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Listopad 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Grudzień 1 820,00 177,63 118,30 30,39 46,41 2 192,73 zł
Rocznie 21 840,00 2 131,56 1 419,60 364,68 556,92 26 312,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 429 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 193 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1820 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 315 zł
Ubezpieczenie emerytalne 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 145 zł
Zaliczka na podatek 155 zł
Całość - kwota brutto 1 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Luty 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Marzec 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Kwiecień 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Maj 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Czerwiec 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Lipiec 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Sierpień 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Wrzesień 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Październik 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Listopad 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Grudzień 1 820,00 177,63 27,30 0,00 145,36 1 292,00 155,00 1 314,67
Rocznie 21 840,00 2 131,56 327,60 0,00 1 744,32 15 504,00 120,00 15 776,04
Wynagrodzenie pracownika 1 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 162 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Luty 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Marzec 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Kwiecień 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Maj 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Czerwiec 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Lipiec 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Sierpień 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Wrzesień 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Październik 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Listopad 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Grudzień 1 820,00 177,63 118,30 0,00 46,41 2 162,34 zł
Rocznie 21 840,00 2 131,56 1 419,60 0,00 556,92 25 948,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 315 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 162 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1820 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 248 zł
Całość - kwota brutto 1 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Luty 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Marzec 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Kwiecień 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Maj 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Czerwiec 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Lipiec 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Sierpień 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Wrzesień 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Październik 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Listopad 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Grudzień 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00 248,00 1 572,00
Rocznie 21 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 472,00 2 976,00 18 864,00
Wynagrodzenie pracownika 1 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 820 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Luty 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Marzec 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Kwiecień 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Maj 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Czerwiec 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Lipiec 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Sierpień 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Wrzesień 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Październik 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Listopad 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Grudzień 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,00 zł
Rocznie 21 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 572 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 820 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1820 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 549 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 820 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 820,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 549,10
Luty 1 820,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 549,10
Marzec 1 820,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 549,10
Kwiecień 1 820,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 549,10
Maj 1 820,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 549,10
Czerwiec 1 820,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 549,10
Lipiec 1 820,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 285,51
Sierpień 1 820,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 73,00 0,00 1 212,51
Wrzesień 1 820,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 73,00 0,00 1 212,51
Październik 1 820,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 73,00 0,00 1 212,51
Listopad 1 820,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 73,00 0,00 1 212,51
Grudzień 1 820,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 73,00 0,00 1 212,51
Rocznie 21 840,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 365,00 0,00 16 642,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 549 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.