Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 800 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 140 zł
Zaliczka na podatek 57 zł
Całość - kwota brutto 1 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Luty 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Marzec 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Kwiecień 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Maj 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Czerwiec 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Lipiec 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Sierpień 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Wrzesień 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Październik 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Listopad 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Grudzień 1 800,00 175,68 27,00 44,10 139,79 1 303,00 57,00 1 356,43
Rocznie 21 600,00 2 108,16 324,00 529,20 1 677,48 15 636,00 684,00 16 277,16
Wynagrodzenie pracownika 1 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 30 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Luty 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Marzec 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Kwiecień 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Maj 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Czerwiec 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Lipiec 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Sierpień 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Wrzesień 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Październik 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Listopad 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Grudzień 1 800,00 175,68 117,00 30,06 45,90 2 168,64 zł
Rocznie 21 600,00 2 108,16 1 404,00 360,72 550,80 26 023,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 356 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 361 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 144 zł
Zaliczka na podatek 93 zł
Całość - kwota brutto 1 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Luty 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Marzec 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Kwiecień 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Maj 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Czerwiec 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Lipiec 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Sierpień 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Wrzesień 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Październik 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Listopad 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Grudzień 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 278,00 93,00 1 360,56
Rocznie 21 600,00 2 108,16 324,00 0,00 1 725,12 15 336,00 1 116,00 16 326,72
Wynagrodzenie pracownika 1 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 139 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Luty 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Marzec 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Kwiecień 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Maj 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Czerwiec 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Lipiec 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Sierpień 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Wrzesień 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Październik 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Listopad 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Grudzień 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,90 2 138,58 zł
Rocznie 21 600,00 2 108,16 1 404,00 0,00 550,80 25 662,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 361 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 139 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 245 zł
Całość - kwota brutto 1 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Luty 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Marzec 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Kwiecień 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Maj 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Czerwiec 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Lipiec 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Sierpień 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Wrzesień 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Październik 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Listopad 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Grudzień 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 245,00 1 555,00
Rocznie 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 2 940,00 18 660,00
Wynagrodzenie pracownika 1 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Luty 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Marzec 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Kwiecień 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Maj 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Czerwiec 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Lipiec 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Sierpień 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Wrzesień 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Październik 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Listopad 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Grudzień 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 zł
Rocznie 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 555 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 418 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 800 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 418,19
Luty 1 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 418,19
Marzec 1 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 418,19
Kwiecień 1 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 418,19
Maj 1 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 418,19
Czerwiec 1 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 418,19
Lipiec 1 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 172,99
Sierpień 1 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 172,99
Wrzesień 1 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 172,99
Październik 1 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 172,99
Listopad 1 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 172,99
Grudzień 1 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 172,99
Rocznie 21 600,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 15 547,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 418 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ