Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 708 zł
Ubezpieczenie rentowe 263 zł
Ubezpieczenie chorobowe 429 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 359 zł
Zaliczka na podatek 1 482 zł
Całość - kwota brutto 17 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 1 482,00 12 259,68
Luty 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 1 482,00 12 259,68
Marzec 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 1 482,00 12 259,68
Kwiecień 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 1 482,00 12 259,68
Maj 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 1 482,00 12 259,68
Czerwiec 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 1 482,00 12 259,68
Lipiec 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 1 482,00 12 259,68
Sierpień 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 1 482,00 12 259,68
Wrzesień 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 4 371,00 9 370,68
Październik 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 4 752,00 8 989,68
Listopad 17 500,00 1 708,00 262,50 428,75 1 359,07 14 851,00 4 752,00 8 989,68
Grudzień 17 500,00 1 517,68 233,25 428,75 1 378,83 15 070,00 4 822,00 9 119,49
Rocznie 210 000,00 20 305,68 3 120,75 5 145,00 16 328,60 178 431,00 14 226,00 134 546,97
Wynagrodzenie pracownika 17 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 708 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 138 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 292 zł
Fundusz Pracy (FP) 429 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Luty 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Marzec 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Kwiecień 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Maj 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Czerwiec 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Lipiec 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Sierpień 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Wrzesień 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Październik 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Listopad 17 500,00 1 708,00 1 137,50 292,25 446,25 21 084,00 zł
Grudzień 17 500,00 1 517,68 1 010,75 292,25 446,25 20 766,93 zł
Rocznie 210 000,00 20 305,68 13 523,25 3 507,00 5 355,00 252 690,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 641 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 708 zł
Ubezpieczenie rentowe 263 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 398 zł
Zaliczka na podatek 1 491 zł
Całość - kwota brutto 17 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Luty 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Marzec 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Kwiecień 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Maj 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Czerwiec 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Lipiec 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Sierpień 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Wrzesień 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Październik 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Listopad 17 500,00 1 708,00 262,50 0,00 1 397,66 12 424,00 1 491,00 12 640,96
Grudzień 17 500,00 1 517,68 233,25 0,00 1 417,42 12 599,00 1 512,00 12 819,77
Rocznie 210 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 16 791,68 149 263,00 1 117,00 151 870,33
Wynagrodzenie pracownika 17 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 708 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 138 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 429 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 20 792 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Luty 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Marzec 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Kwiecień 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Maj 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Czerwiec 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Lipiec 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Sierpień 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Wrzesień 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Październik 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Listopad 17 500,00 1 708,00 1 137,50 0,00 446,25 20 791,75 zł
Grudzień 17 500,00 1 517,68 1 010,75 0,00 446,25 20 474,68 zł
Rocznie 210 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 355,00 249 183,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 641 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 792 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 380 zł
Całość - kwota brutto 17 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Luty 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Marzec 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Kwiecień 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Maj 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Czerwiec 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Lipiec 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Sierpień 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Wrzesień 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Październik 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Listopad 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Grudzień 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 2 380,00 15 120,00
Rocznie 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 28 560,00 181 440,00
Wynagrodzenie pracownika 17 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Luty 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Marzec 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Kwiecień 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Maj 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Czerwiec 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Lipiec 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Sierpień 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Wrzesień 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Październik 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Listopad 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Grudzień 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 zł
Rocznie 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 575 zł
Zaliczka na podatek 3 375 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 500,00 0,00 0,00 0,00 1 575,00 0,00 3 375,00 0,00 12 550,00
Luty 17 500,00 0,00 0,00 0,00 1 575,00 0,00 5 175,00 0,00 10 750,00
Marzec 17 500,00 0,00 0,00 0,00 1 575,00 0,00 5 175,00 0,00 10 750,00
Kwiecień 17 500,00 0,00 0,00 0,00 1 575,00 0,00 5 175,00 0,00 10 750,00
Maj 17 500,00 0,00 0,00 0,00 1 575,00 0,00 5 175,00 0,00 10 750,00
Czerwiec 17 500,00 0,00 0,00 0,00 1 575,00 0,00 5 175,00 0,00 10 750,00
Lipiec 17 500,00 176,27 72,24 0,00 1 575,00 15,08 5 091,00 0,00 10 570,41
Sierpień 17 500,00 176,27 72,24 0,00 1 575,00 15,08 5 091,00 0,00 10 570,41
Wrzesień 17 500,00 176,27 72,24 0,00 1 575,00 15,08 5 091,00 0,00 10 570,41
Październik 17 500,00 176,27 72,24 0,00 1 575,00 15,08 5 091,00 0,00 10 570,41
Listopad 17 500,00 176,27 72,24 0,00 1 575,00 15,08 5 091,00 0,00 10 570,41
Grudzień 17 500,00 176,27 72,24 0,00 1 575,00 15,08 5 091,00 0,00 10 570,41
Rocznie 210 000,00 1 057,62 433,44 0,00 18 900,00 0,00 59 796,00 0,00 129 722,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 17 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 550 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.