Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 124 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 688 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie chorobowe 424 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 344 zł
Zaliczka na podatek 1 461 zł
Całość - kwota brutto 17 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 1 461,00 12 123,63
Luty 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 1 461,00 12 123,63
Marzec 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 1 461,00 12 123,63
Kwiecień 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 1 461,00 12 123,63
Maj 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 1 461,00 12 123,63
Czerwiec 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 1 461,00 12 123,63
Lipiec 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 1 461,00 12 123,63
Sierpień 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 1 461,00 12 123,63
Wrzesień 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 3 882,00 9 702,63
Październik 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 4 697,00 8 887,63
Listopad 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 4 697,00 8 887,63
Grudzień 17 300,00 1 688,48 259,50 423,85 1 343,54 14 678,00 4 697,00 8 887,63
Rocznie 207 600,00 20 261,76 3 114,00 5 086,20 16 122,48 176 136,00 13 541,00 133 354,56
Wynagrodzenie pracownika 17 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 688 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 289 zł
Fundusz Pracy (FP) 424 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Luty 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Marzec 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Kwiecień 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Maj 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Czerwiec 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Lipiec 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Sierpień 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Wrzesień 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Październik 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Listopad 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Grudzień 17 300,00 1 688,48 1 124,50 288,91 441,15 20 843,04 zł
Rocznie 207 600,00 20 261,76 13 494,00 3 466,92 5 293,80 250 116,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 124 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 497 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 688 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 382 zł
Zaliczka na podatek 1 474 zł
Całość - kwota brutto 17 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Luty 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Marzec 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Kwiecień 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Maj 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Czerwiec 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Lipiec 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Sierpień 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Wrzesień 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Październik 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Listopad 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Grudzień 17 300,00 1 688,48 259,50 0,00 1 381,68 12 282,00 1 474,00 12 496,50
Rocznie 207 600,00 20 261,76 3 114,00 0,00 16 580,16 147 384,00 1 104,00 149 958,00
Wynagrodzenie pracownika 17 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 688 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 424 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Luty 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Marzec 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Kwiecień 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Maj 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Czerwiec 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Lipiec 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Sierpień 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Wrzesień 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Październik 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Listopad 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Grudzień 17 300,00 1 688,48 1 124,50 0,00 441,15 20 554,13 zł
Rocznie 207 600,00 20 261,76 13 494,00 0,00 5 293,80 246 649,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 497 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 353 zł
Całość - kwota brutto 17 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Luty 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Marzec 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Kwiecień 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Maj 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Czerwiec 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Lipiec 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Sierpień 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Wrzesień 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Październik 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Listopad 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Grudzień 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 840,00 2 353,00 14 947,00
Rocznie 207 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 080,00 28 236,00 179 364,00
Wynagrodzenie pracownika 17 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Luty 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Marzec 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Kwiecień 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Maj 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Czerwiec 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Lipiec 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Sierpień 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Wrzesień 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Październik 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Listopad 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Grudzień 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300,00 zł
Rocznie 207 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 947 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 432 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 557 zł
Zaliczka na podatek 3 311 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 300,00 0,00 0,00 0,00 1 557,00 0,00 3 311,00 0,00 12 432,00
Luty 17 300,00 0,00 0,00 0,00 1 557,00 0,00 5 111,00 0,00 10 632,00
Marzec 17 300,00 0,00 0,00 0,00 1 557,00 0,00 5 111,00 0,00 10 632,00
Kwiecień 17 300,00 0,00 0,00 0,00 1 557,00 0,00 5 111,00 0,00 10 632,00
Maj 17 300,00 0,00 0,00 0,00 1 557,00 0,00 5 111,00 0,00 10 632,00
Czerwiec 17 300,00 0,00 0,00 0,00 1 557,00 0,00 5 111,00 0,00 10 632,00
Lipiec 17 300,00 176,27 72,24 0,00 1 557,00 15,08 5 027,00 0,00 10 452,41
Sierpień 17 300,00 176,27 72,24 0,00 1 557,00 15,08 5 027,00 0,00 10 452,41
Wrzesień 17 300,00 176,27 72,24 0,00 1 557,00 15,08 5 027,00 0,00 10 452,41
Październik 17 300,00 176,27 72,24 0,00 1 557,00 15,08 5 027,00 0,00 10 452,41
Listopad 17 300,00 176,27 72,24 0,00 1 557,00 15,08 5 027,00 0,00 10 452,41
Grudzień 17 300,00 176,27 72,24 0,00 1 557,00 15,08 5 027,00 0,00 10 452,41
Rocznie 207 600,00 1 057,62 433,44 0,00 18 684,00 0,00 59 028,00 0,00 128 306,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 17 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 432 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.