Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 573 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 266 zł
Ubezpieczenie chorobowe 434 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 375 zł
Zaliczka na podatek 1 326 zł
Całość - kwota brutto 17 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 700,00 1 727,52 265,50 433,65 1 374,60 15 023,00 1 326,00 12 572,73
Luty 17 700,00 1 727,52 265,50 433,65 1 374,60 15 023,00 1 326,00 12 572,73
Marzec 17 700,00 1 727,52 265,50 433,65 1 374,60 15 023,00 1 326,00 12 572,73
Kwiecień 17 700,00 1 727,52 265,50 433,65 1 374,60 15 023,00 1 326,00 12 572,73
Maj 17 700,00 1 727,52 265,50 433,65 1 374,60 15 023,00 1 326,00 12 572,73
Czerwiec 17 700,00 1 727,52 265,50 433,65 1 374,60 15 023,00 2 018,00 11 880,73
Lipiec 17 700,00 1 727,52 265,50 433,65 1 374,60 15 023,00 3 624,00 10 274,73
Sierpień 17 700,00 1 727,52 265,50 433,65 1 374,60 15 023,00 3 624,00 10 274,73
Wrzesień 17 700,00 1 578,19 242,55 433,65 1 390,10 15 196,00 3 666,00 10 389,51
Październik 17 700,00 0,00 0,00 433,65 1 553,97 17 016,00 4 107,00 11 605,38
Listopad 17 700,00 0,00 0,00 433,65 1 553,97 17 016,00 4 107,00 11 605,38
Grudzień 17 700,00 0,00 0,00 433,65 1 553,97 17 016,00 4 107,00 11 605,38
Rocznie 212 400,00 15 398,35 2 366,55 5 203,80 17 048,81 186 428,00 31 883,00 140 499,49
Wynagrodzenie pracownika 17 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 296 zł
Fundusz Pracy (FP) 434 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 700,00 1 727,52 1 150,50 295,59 451,35 21 324,96 zł
Luty 17 700,00 1 727,52 1 150,50 295,59 451,35 21 324,96 zł
Marzec 17 700,00 1 727,52 1 150,50 295,59 451,35 21 324,96 zł
Kwiecień 17 700,00 1 727,52 1 150,50 295,59 451,35 21 324,96 zł
Maj 17 700,00 1 727,52 1 150,50 295,59 451,35 21 324,96 zł
Czerwiec 17 700,00 1 727,52 1 150,50 295,59 451,35 21 324,96 zł
Lipiec 17 700,00 1 727,52 1 150,50 295,59 451,35 21 324,96 zł
Sierpień 17 700,00 1 727,52 1 150,50 295,59 451,35 21 324,96 zł
Wrzesień 17 700,00 1 578,19 1 051,05 295,59 451,35 21 076,18 zł
Październik 17 700,00 0,00 0,00 295,59 451,35 18 446,94 zł
Listopad 17 700,00 0,00 0,00 295,59 451,35 18 446,94 zł
Grudzień 17 700,00 0,00 0,00 295,59 451,35 18 446,94 zł
Rocznie 212 400,00 15 398,35 10 255,05 3 547,08 5 416,20 247 016,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 573 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 374 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 266 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 414 zł
Zaliczka na podatek 919 zł
Całość - kwota brutto 17 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 700,00 1 727,52 265,50 0,00 1 413,63 12 566,00 919,00 13 374,35
Luty 17 700,00 1 727,52 265,50 0,00 1 413,63 12 566,00 919,00 13 374,35
Marzec 17 700,00 1 727,52 265,50 0,00 1 413,63 12 566,00 919,00 13 374,35
Kwiecień 17 700,00 1 727,52 265,50 0,00 1 413,63 12 566,00 919,00 13 374,35
Maj 17 700,00 1 727,52 265,50 0,00 1 413,63 12 566,00 919,00 13 374,35
Czerwiec 17 700,00 1 727,52 265,50 0,00 1 413,63 12 566,00 919,00 13 374,35
Lipiec 17 700,00 1 727,52 265,50 0,00 1 413,63 12 566,00 919,00 13 374,35
Sierpień 17 700,00 1 727,52 265,50 0,00 1 413,63 12 566,00 919,00 13 374,35
Wrzesień 17 700,00 1 578,19 242,55 0,00 1 429,13 12 703,00 929,00 13 521,13
Październik 17 700,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 14 160,00 1 035,00 15 072,00
Listopad 17 700,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 14 160,00 1 035,00 15 072,00
Grudzień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 14 160,00 1 035,00 15 072,00
Rocznie 212 400,00 15 398,35 2 366,55 0,00 17 517,17 155 711,00 11 386,00 165 731,93
Wynagrodzenie pracownika 17 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 434 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 029 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 700,00 1 727,52 1 150,50 0,00 451,35 21 029,37 zł
Luty 17 700,00 1 727,52 1 150,50 0,00 451,35 21 029,37 zł
Marzec 17 700,00 1 727,52 1 150,50 0,00 451,35 21 029,37 zł
Kwiecień 17 700,00 1 727,52 1 150,50 0,00 451,35 21 029,37 zł
Maj 17 700,00 1 727,52 1 150,50 0,00 451,35 21 029,37 zł
Czerwiec 17 700,00 1 727,52 1 150,50 0,00 451,35 21 029,37 zł
Lipiec 17 700,00 1 727,52 1 150,50 0,00 451,35 21 029,37 zł
Sierpień 17 700,00 1 727,52 1 150,50 0,00 451,35 21 029,37 zł
Wrzesień 17 700,00 1 578,19 1 051,05 0,00 451,35 20 780,59 zł
Październik 17 700,00 0,00 0,00 0,00 451,35 18 151,35 zł
Listopad 17 700,00 0,00 0,00 0,00 451,35 18 151,35 zł
Grudzień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 451,35 18 151,35 zł
Rocznie 212 400,00 15 398,35 10 255,05 0,00 5 416,20 243 469,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 374 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 029 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 293 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 407 zł
Całość - kwota brutto 17 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Luty 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Marzec 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Kwiecień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Maj 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Czerwiec 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Lipiec 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Sierpień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Wrzesień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Październik 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Listopad 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Grudzień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 160,00 2 407,00 15 293,00
Rocznie 212 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 920,00 28 884,00 183 516,00
Wynagrodzenie pracownika 17 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Luty 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Marzec 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Kwiecień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Maj 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Czerwiec 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Lipiec 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Sierpień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Wrzesień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Październik 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Listopad 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Grudzień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 zł
Rocznie 212 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 293 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 636 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 636,00 0,00 14 682,19
Luty 17 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 636,00 0,00 14 682,19
Marzec 17 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 636,00 0,00 14 682,19
Kwiecień 17 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 636,00 0,00 14 682,19
Maj 17 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 082,00 0,00 14 236,19
Czerwiec 17 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 291,00 0,00 12 027,19
Lipiec 17 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 213,00 0,00 11 859,99
Sierpień 17 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 213,00 0,00 11 859,99
Wrzesień 17 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 213,00 0,00 11 859,99
Październik 17 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 213,00 0,00 11 859,99
Listopad 17 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 213,00 0,00 11 859,99
Grudzień 17 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 213,00 0,00 11 859,99
Rocznie 212 400,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 50 195,00 0,00 156 152,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 17 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 682 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ