Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 191 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 698 zł
Ubezpieczenie rentowe 261 zł
Ubezpieczenie chorobowe 426 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 351 zł
Zaliczka na podatek 1 472 zł
Całość - kwota brutto 17 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 1 472,00 12 191,16
Luty 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 1 472,00 12 191,16
Marzec 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 1 472,00 12 191,16
Kwiecień 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 1 472,00 12 191,16
Maj 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 1 472,00 12 191,16
Czerwiec 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 1 472,00 12 191,16
Lipiec 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 1 472,00 12 191,16
Sierpień 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 1 472,00 12 191,16
Wrzesień 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 4 120,00 9 543,16
Październik 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 4 724,00 8 939,16
Listopad 17 400,00 1 698,24 261,00 426,30 1 351,30 14 764,00 4 724,00 8 939,16
Grudzień 17 400,00 1 625,04 249,75 426,30 1 358,90 14 849,00 4 752,00 8 988,01
Rocznie 208 800,00 20 305,68 3 120,75 5 115,60 16 223,20 177 253,00 13 868,00 133 938,77
Wynagrodzenie pracownika 17 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 698 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 131 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 291 zł
Fundusz Pracy (FP) 426 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Luty 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Marzec 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Kwiecień 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Maj 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Czerwiec 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Lipiec 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Sierpień 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Wrzesień 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Październik 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Listopad 17 400,00 1 698,24 1 131,00 290,58 443,70 20 963,52 zł
Grudzień 17 400,00 1 625,04 1 082,25 290,58 443,70 20 841,57 zł
Rocznie 208 800,00 20 305,68 13 523,25 3 486,96 5 324,40 251 440,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 191 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 698 zł
Ubezpieczenie rentowe 261 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 390 zł
Zaliczka na podatek 1 482 zł
Całość - kwota brutto 17 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Luty 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Marzec 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Kwiecień 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Maj 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Czerwiec 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Lipiec 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Sierpień 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Wrzesień 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Październik 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Listopad 17 400,00 1 698,24 261,00 0,00 1 389,67 12 353,00 1 482,00 12 568,73
Grudzień 17 400,00 1 625,04 249,75 0,00 1 397,27 12 420,00 1 490,00 12 637,54
Rocznie 208 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 16 683,64 148 303,00 1 116,00 150 893,57
Wynagrodzenie pracownika 17 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 698 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 131 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 426 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 673 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Luty 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Marzec 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Kwiecień 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Maj 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Czerwiec 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Lipiec 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Sierpień 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Wrzesień 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Październik 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Listopad 17 400,00 1 698,24 1 131,00 0,00 443,70 20 672,94 zł
Grudzień 17 400,00 1 625,04 1 082,25 0,00 443,70 20 550,99 zł
Rocznie 208 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 324,40 247 953,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 569 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 673 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 366 zł
Całość - kwota brutto 17 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Luty 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Marzec 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Kwiecień 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Maj 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Czerwiec 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Lipiec 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Sierpień 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Wrzesień 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Październik 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Listopad 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Grudzień 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 920,00 2 366,00 15 034,00
Rocznie 208 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 040,00 28 392,00 180 408,00
Wynagrodzenie pracownika 17 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Luty 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Marzec 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Kwiecień 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Maj 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Czerwiec 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Lipiec 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Sierpień 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Wrzesień 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Październik 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Listopad 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Grudzień 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 zł
Rocznie 208 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 034 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 566 zł
Zaliczka na podatek 3 343 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 400,00 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 3 343,00 0,00 12 491,00
Luty 17 400,00 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 5 143,00 0,00 10 691,00
Marzec 17 400,00 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 5 143,00 0,00 10 691,00
Kwiecień 17 400,00 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 5 143,00 0,00 10 691,00
Maj 17 400,00 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 5 143,00 0,00 10 691,00
Czerwiec 17 400,00 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 5 143,00 0,00 10 691,00
Lipiec 17 400,00 176,27 72,24 0,00 1 566,00 15,08 5 059,00 0,00 10 511,41
Sierpień 17 400,00 176,27 72,24 0,00 1 566,00 15,08 5 059,00 0,00 10 511,41
Wrzesień 17 400,00 176,27 72,24 0,00 1 566,00 15,08 5 059,00 0,00 10 511,41
Październik 17 400,00 176,27 72,24 0,00 1 566,00 15,08 5 059,00 0,00 10 511,41
Listopad 17 400,00 176,27 72,24 0,00 1 566,00 15,08 5 059,00 0,00 10 511,41
Grudzień 17 400,00 176,27 72,24 0,00 1 566,00 15,08 5 059,00 0,00 10 511,41
Rocznie 208 800,00 1 057,62 433,44 0,00 18 792,00 0,00 59 412,00 0,00 129 014,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 17 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 491 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.