Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 464 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 737 zł
Ubezpieczenie rentowe 267 zł
Ubezpieczenie chorobowe 436 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 382 zł
Zaliczka na podatek 1 513 zł
Całość - kwota brutto 17 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 1 513,00 12 464,25
Luty 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 1 513,00 12 464,25
Marzec 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 1 513,00 12 464,25
Kwiecień 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 1 513,00 12 464,25
Maj 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 1 513,00 12 464,25
Czerwiec 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 1 513,00 12 464,25
Lipiec 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 1 513,00 12 464,25
Sierpień 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 1 689,00 12 288,25
Wrzesień 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 4 835,00 9 142,25
Październik 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 4 835,00 9 142,25
Listopad 17 800,00 1 737,28 267,00 436,10 1 382,37 15 110,00 4 835,00 9 142,25
Grudzień 17 800,00 1 195,60 183,75 436,10 1 438,61 15 735,00 5 035,00 9 510,94
Rocznie 213 600,00 20 305,68 3 120,75 5 233,20 16 644,68 181 945,00 15 180,00 136 475,69
Wynagrodzenie pracownika 17 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 737 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 157 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 297 zł
Fundusz Pracy (FP) 436 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 445 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Luty 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Marzec 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Kwiecień 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Maj 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Czerwiec 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Lipiec 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Sierpień 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Wrzesień 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Październik 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Listopad 17 800,00 1 737,28 1 157,00 297,26 453,90 21 445,44 zł
Grudzień 17 800,00 1 195,60 796,25 297,26 453,90 20 543,01 zł
Rocznie 213 600,00 20 305,68 13 523,25 3 567,12 5 446,80 256 442,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 464 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 445 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 737 zł
Ubezpieczenie rentowe 267 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 422 zł
Zaliczka na podatek 1 516 zł
Całość - kwota brutto 17 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Luty 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Marzec 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Kwiecień 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Maj 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Czerwiec 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Lipiec 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Sierpień 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Wrzesień 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Październik 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Listopad 17 800,00 1 737,28 267,00 0,00 1 421,61 12 637,00 1 516,00 12 857,67
Grudzień 17 800,00 1 195,60 183,75 0,00 1 477,86 13 137,00 1 576,00 13 366,35
Rocznie 213 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 17 115,57 152 144,00 1 144,00 154 800,72
Wynagrodzenie pracownika 17 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 737 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 157 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 436 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 148 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Luty 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Marzec 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Kwiecień 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Maj 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Czerwiec 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Lipiec 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Sierpień 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Wrzesień 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Październik 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Listopad 17 800,00 1 737,28 1 157,00 0,00 453,90 21 148,18 zł
Grudzień 17 800,00 1 195,60 796,25 0,00 453,90 20 245,75 zł
Rocznie 213 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 446,80 252 875,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 858 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 148 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 421 zł
Całość - kwota brutto 17 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Luty 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Marzec 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Kwiecień 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Maj 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Czerwiec 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Lipiec 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Sierpień 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Wrzesień 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Październik 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Listopad 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Grudzień 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 240,00 2 421,00 15 379,00
Rocznie 213 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 880,00 29 052,00 184 548,00
Wynagrodzenie pracownika 17 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Luty 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Marzec 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Kwiecień 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Maj 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Czerwiec 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Lipiec 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Sierpień 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Wrzesień 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Październik 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Listopad 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Grudzień 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 zł
Rocznie 213 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 379 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 602 zł
Zaliczka na podatek 3 471 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 800,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 0,00 3 471,00 0,00 12 727,00
Luty 17 800,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 0,00 5 271,00 0,00 10 927,00
Marzec 17 800,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 0,00 5 271,00 0,00 10 927,00
Kwiecień 17 800,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 0,00 5 271,00 0,00 10 927,00
Maj 17 800,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 0,00 5 271,00 0,00 10 927,00
Czerwiec 17 800,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 0,00 5 271,00 0,00 10 927,00
Lipiec 17 800,00 176,27 72,24 0,00 1 602,00 15,08 5 187,00 0,00 10 747,41
Sierpień 17 800,00 176,27 72,24 0,00 1 602,00 15,08 5 187,00 0,00 10 747,41
Wrzesień 17 800,00 176,27 72,24 0,00 1 602,00 15,08 5 187,00 0,00 10 747,41
Październik 17 800,00 176,27 72,24 0,00 1 602,00 15,08 5 187,00 0,00 10 747,41
Listopad 17 800,00 176,27 72,24 0,00 1 602,00 15,08 5 187,00 0,00 10 747,41
Grudzień 17 800,00 176,27 72,24 0,00 1 602,00 15,08 5 187,00 0,00 10 747,41
Rocznie 213 600,00 1 057,62 433,44 0,00 19 224,00 0,00 60 948,00 0,00 131 846,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 17 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 727 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.